KRŠENJE ZAKONA Ljetovali na račun stranke, a sad kaznu plaćaju u ratama

03.05.2023.

Zbog kršenja Zakona političke partije moraju platiti novčane kazne. No, većina njih se požalila da u kasama nemaju dovoljno, pa će nemar i trošenje plaćati u ratama

Piše: B. ČORBIĆ

Političke partije kod nas su isplative firme.

No, očito je, prema finansijskim izvještajima, te su firme iskorištene za ličnu dobit. A o domaćinskom poslovanju kod mnogih nije bilo govora.

Pa su se dijelile (pre)visoke plaće, ljetovalo luksuzno, uživalo u besplatnim poslovnim prostorima.

Na nepoznat način potrošeno je desetine hiljade maraka. I za to se sad moraju platiti novčane kazne.

No, oni koji su raskošno trošili sada nemaju novaca. Pa će svoje dugove vratiti u ratama.

Stranka za BiH – rekorder kazni 

U 2019. godini rekorder u kaznama bila je Stranka za Bosnu i Hercegovinu sa ukupnim iznosom od 27.000 KM. Dug će zbog „teške finansijske situacije“ vraćati u deset rata.

Ova stranka kažnjena je nakon što je revizijom utvrđeno da su kršili Zakon o finansiranju političkih stranaka.

Stranka za Bosnu i Hercegovinu je u godišnjem finansijskom izvještaju iskazala ukupne rashode u iznosu od 254.894,24 KM. No, uvidom u dokumentaciju revizori su utvrdili da Stranka za BiH nije dostavila Plan utroška za 2018.

Utvrđeno je takođe da nije uspostavljena evidencije o prilozima pravnih i fizičkih lica.

Stranka u godišnjem finansijskom izvještaju i poslovnim knjigama nije prijavila nenovčane donacije, koje su ostvarili njeni niži organizacioni dijelovi po osnovu isknjižavanja obaveze prema dobavljaču “Elif“ Zavidovići u iznosu od 1.200,00 KM i korištenjem poslovnih prostora bez naknade, čime je prekršila odredbe člana 5. stav (4) Zakona o finansiranju političkih stranaka – navodi se u revizorskom izvještaju.

Ni kontrola, ni evidencije

I nisu korišteni samo prostori u Zavidovićima. SBiH je prostore bez naknade koristio i u Srebrenici, Jablanici, Hadžićima, Ključu, Brčkom.

–  Revizijom je utvrđeno da Stranka za Bosnu i Hercegovinu nije uspostavila sistem internih kontrola, nije vodila potpune evidencije o svojim prihodima, rashodima, obavezama, novčanim tokovima i nije postupila po principima blagajničkog poslovanja, niti je godišnji finansijski izvještaj popunila u skladu sa odredbama Pravilnika – podaci su revizora.

S obzirom na propuste i nepotpune evidencije, SBiH se može pohvaliti prihodima u iznosu od 274.109,48 KM, koji većinski iz budžeta ali i dugovanjima od 228.270,54 KM, pa možda i ne treba da čudi plaćanje kazni u ratama.

Netransparentna trošenja i ljetovanja

Para izgleda nema ni u Demokratskom narodnom savezu, na čijem je čelu aktuelni ministar sigurnosti Nenad Nešić.

Centralna izborna komisija dobrila je  DNS da 6.800 KM kazne plati na 12 rata (566,66KM mjesečno).

DNS je kažnjen jer je u Planu utroška CIK-u dostavio da planira ukupno potrošiti 995.000,00 KM, no DNS je potrošio 612.932,12 KM.

– Utvrđeno je da stranka nije sačinila plan utroška sredstava po vrstama troškova, odnosno na način kojim bi se osigurala potpuna transparentnost planiranog trošenja sredstava, kao i njegova uporedba sa ostvarenim troškovima. Stranka je u svom programu utroška sredstava zajedno planirala troškove propagande i reprezentacije, na osnovu čega nije bilo moguće izvršiti uporedbu sa ostvarenim troškovima, navodi se u revizorskom izvještaju.

Također, stranka je Planom troškova planirala troškove zakupnina poslovnih prostorija u iznosu od 140.000,00 KM, dok je u godišnjem finansijskom izvještaju iskazala troškove zakupnina poslovnih prostorija u iznosu od 146.353,00 KM, što je za 6.353,00 KM više od planiranog iznosa.

A i ljetovalo se. I to deset dana na Zakintosu u Grčkoj, organizaciji Turističke agencije “Navagio“ d. o. o. Banja Luka u iznosu od 5.000,00 KM, što nije predviđeno za ostvarivanje ciljeva političke stranke.

DNS je tako ostao dužan da odgovori gdje je utrošeno 76.427,57 KM.

Trošio i Komšićev DF

Netransparento je trošila i Demokratska fronta Željka Komšića.

Strаnkа је svоm Finansijskom planu za 2019. godinu plаnirаlа ukupnе trоškоvе u iznоsu оd 1.932.980,81 KМ. U okviru finansijskog plana stranka je planirala sredstva za povrat pozajmica u iznosu od 100.000,00 KM, kao i sredstva za obaveze prema dobavljačima za izbornu kampanju 2018. godine.

Služba za reviziju je utvrdila da je stranka finаnsiјskа sredstva u iznosu od 51.597,04 KM utrošila mimo utvrđenog finansijskog plana zа 2019. godinu, i to: Demokratska fronta u planu utroška sredstava zа 2019. godinu nije planirala humanitarne rashode, troškove reprezentacije u zemlji, troškove platnog prometa i troškove osiguravanja i troškovi kazni, a ostvarila ih je u iznosu od 28.350,32 KM – naveli su revizori.

Ipak sa ukupnim godišnjim prihodima u iznosu od 1.002.972,51 KM, dvije kazne od po 3.000 KM, DF će platiti u deset rata.

PDP u deset rata

Teška finansijska situacija je izgleda i u PDP koji će kaznu od 4.000 KM plaćati u deset rata, odnosno po 400 KM.

Pored ostalog, PDP je kažnjen zbog je prekoračenja iznosa planiranih troškova:

Troškove bruto plaća koje je planirala u iznosu od 93.000,00 KM, ostvarila je u iznos od 156.925,80 KM, što je za 63.925,80 KM više od planiranog iznosa – navodi se u izvještaju.

Nešto bolja situacija je izgleda u HDZ 1990 jer će kaznu od 17.100 KM platiti na četiri rate.

Kazne i pojedincima

Kaznu će platiti, pa razgoditi i Šuhret Fazlić  – kandidat Pomaka za skupštinu Unsko-sanskog kantona . On će kaznu od 6.000 KM plati u deset rata.

Kandidat SDP-a za Skupštinu Srednjebosanskog kantona Amin Đulabić, plaćat će po 400, a po 300 KM sve do isplate kandiat DF/GS za Zastupnički federalni dom Mustafa Ljaljić i  Dalibor Ivanović, koji je bio kandidat za predsjednika/potpredsjednika RS-a.

Kaznu od 3.000 KM Sanel Kajan, kandidat DF/GS-a za Zastupnički dom Parlamenta FBiH, isplatit će u 12 rata.

On je kažnjen zbog, kako je ocijenila CIK, “kršenja izborne šutnje“, a na žalbu mostarske SDA, jer je na dan izbora objavio poziv na FB-u da se masovno izađe na glasanje.

 

 

 

 

Idi naVrh

Don't Miss