Horor mora prestati: Tužioci istražuju podmićivanje i zlostavljanje u porodilištima u BiH

02.11.2022.

Tužioci pokrenuli istragu na osnovu dokaza o korupciji i “klaoničkim” uslovima u porodilištima, koje je otkrilo Udruženje Baby Steps. Ovaj problem je decenijama ignorisan. Podmićivanje u porodilištima širom zemlje procijenjeno na dva miliona KM godišnje

Kao odgovor na dokaze o raširenoj praksi podmićivanja i zlostavljanja u porodilištima, tužioci Zeničko-dobojskog kantona istražuju zlostavljanje majki i trudnica u bolnicama, saznaje Whistleblowing International i Evropski centar za prava zviždača. Ovi dokazi uključuju video zapise i iskaze iz prve ruke desetina žena koje su tokom porođaja ostavljene da vrište u agoniji. Ljekari su odbijali da im pruže zdravstvenu skrb ukoliko ne daju mito.

Oduzeti dozvole

Neke žene su rekle da su bile zlostavljane i maltretirane uprkos tome što su dale mito. Dokaze je prikupilo Udruženje Baby Steps, neprofitna organizacija iz Sarajeva koja radi na zaštiti prava roditelja i djece. Korupcija, zlostavljanje i maltretiranje u porodilištima je nadaleko poznat problem u Bosni i Hercegovini koji su bolnice dopuštale, a državni zvaničnici ga ignorisali decenijama.

Ovakvo užasno zlostavljanje žena koje su u najranjivijim trenucima svog života mora prestati odmah. Ovi sadistički “ljekari” moraju odmah biti procesuirani i oduzeta im ljekarska licenca – rekao je Mark Worth, izvršni direktor Whistleblowing International i Evropskog centra za prava zviždača u Hagu.

U koverti 500 KM

Ovo su neka od svjedočanstava žena koje su dale izjave Udruženju Baby Steps: “Čula sam od poznanica da ko se želi poroditi bez mučenja da mora da nađe sebi doktoricu i plati je”, “Novac sam ja lično dala ljekaru, 500 KM, uzeo je kovertu. I vjerujte – uz ‘štelu’ jedva sam preživjela”, “Počela sam ostajati bez daha. Rezali su me i šili bez anestezije, uz zlobne primitivne komentare i trajno mi oštetili kralježnicu. Nikad više u tu klaonicu”.

Polovina žena koje je intervjuisalo Udruženje Baby Steps su rekle da su dale novac ili poklon prije ili poslije poroda. Jedna trećina žena je rekla da se to odvilo u tajnosti, što omogućava ljekarima i medicinskim sestrama da negiraju da je došlo do korupcije. Prosječno mito je 140 KM. To znači da se podmićivanje u porodilištima širom zemlje procjenjuje na dva miliona KM godišnje.

Izvještaj Udruženja Baby Steps koji detaljno govori o korupciji i zlostavljanju – “Borba protiv korupcije u porodilištima” – dostupan je na: http://www.babysteps.ba/borba-protiv-korupcije-u-porodilistima/

Idi naVrh

Don't Miss