PARA NA PARU: Pomoćnica ministra zdravstva za godinu dana u komisijama zaradila više od 20.000 maraka

13.09.2022.

Ministarstvo zdravstva FBiH u 2021. godini isplatilo je svojim uposlenicima skoro 200 hiljada maraka za rad u komisijama. Najviše koristi imali su rukovodeći službenici. I nije se to desilo prvi put. Federalni revizori godinama upozoravaju na ovu praksu i daju preporuke, ali, čini se, nikoga nije briga. Isti ignorantski odnos pokazuju prema medijima. Za njih ne važi Zakon o slobodi pristupa informacijama

Piše: Sanela KARAICA

U Federalnom ministarstvu zdravstva nije ograničen broj komisija u kojima zaposlenici mogu učestvovati. Ni maksimalan iznos naknade koji se može dobiti na godišnjem nivou. I nema odgovora na važno pitanje – trpe li redovni poslovi i zadaci zbog obaveza u komisijama?

Osim toga, Ured za reviziju institucija u FBiH utvrdio je da naknade članovima komisija koji su zaposlenici Ministarstva nisu imale tretman plaće, odnosno oporezivog prihoda od nesamostalne djelatnosti, što nije u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak i Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dohodak.

Obaveza poslodavca je da obračuna i uplati poreze i doprinose u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak i Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dohodak, kao i Zakonom o doprinosima i Pravilnikom o načinu obračunavanja i uplate doprinosa. Iako je određeni broj komisija formiran na osnovu posebnih propisa, ističemo da se radi o poslovima i zadacima koji su u nadležnosti Ministarstva, u okviru redovnih radnih zadataka utvrđenih Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji. Na osnovu uvida u dokumentaciju konstatovali smo da je za rad zaposlenika u komisijama isplaćen ukupan neto iznos od 195.990 KM – naveli su revizori u izvještaju.

U Ministarstvu nijemi

U komisije su imenovani zaposlenici koji u većini slučajeva obavljaju rukovodeće poslove, savjetnici i pomoćnici ministra, sekretar Ministarstva i šefovi odsjeka. Njihove ukupne naknade za godinu dana bile su od 305 do čak 20.480 KM.

Ovaj najveći iznos isplaćen je pomoćnici ministra u Sektoru za farmaciju i hemikalije. Ona je za rad u komisijama tokom 2021. godine dobila 20.480 KM, dok je njena osnovna godišnja neto plata iznosila 24.738 KM. Malo manje novca inkasirala je šefica Odsjeka za normativno-pravne poslove. Za komisije je dobila 17.210 KM,  a za redovan rad 18.902 KM.

U revizorskom izvještaju ne navode se imena ovih uposlenica. Ni u Ministarstvu zdravstva nisu nam rekli o kome se radi. Na njihovoj internet stranici navedeno je da je pomoćnica ministra u Sektoru za farmaciju i hemikalije Sanja Čustović.

Ministarstvu smo se obratili još 25. jula sa nekoliko pitanja. Rok za dostavljanje odgovora u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama je 15 dana. Prošao taj datum odavno. Sve što smo uspjeli dobiti kao povratnu informaciju od službenice za odnose s javnošću jeste da odgovora još nema.

Tražili smo da nam dostave imena i prezimena osoba na koje se ovi podaci odnose, kao i ostalih uposlenika Ministarstva koji su tokom 2021. dobili ukupnu naknadu iznad 10.000 KM za rad u komisijama, nazive komisija u kojima su učestvovale i ostvarile naknadu, datume održavanja sjednice komisija i pojedinačne iznose za svaku. Zamolili smo da nam osiguraju izjave pomoćnice ministra i šefice Odsjeka, te pitali planira li Ministarstvo ograničiti broj komisija u kojima mogu učestvovati zaposlenici i maksimalni iznos naknade koji mogu dobiti na godišnjem nivou.

Ponovljene preporuke

Nakon upornih pokušaja uspjeli smo stupiti u kontakt sa Sanjom Čustović. Rekla je samo da ne želi govoriti o tome jer Ministarstvo ima osobu koja je zadužena za odnose s javnošću, i poklopila slušalicu.

Revizori su u izvještaju konstatirali da članstvo zaposlenih u velikom broju komisija može imati uticaja na kvalitetno i efikasno obavljanje radnih poslova i zadataka. Kao i u prethodnom, za 2020. godinu, preporučili su Ministarstvu da ograniči broj komisija u kojima mogu učestvovati zaposlenici i definiraju maksimalni iznos naknade koji mogu dobiti na godišnjem nivou.

Uz ovakav odnos prema instituciji revizije i bahatost koju su pokazali prema medijima, nemamo razloga da se nadamo da će učiniti bilo šta da ispune preporuke o koje se godinama oglušuju.

 

 

Idi naVrh

Don't Miss