RUGIP se odrekao prakse favorizovanja advokata

27.08.2022.

 Potpisivanjem memoranduma o saradnji sa Advokatskom komorom Republike Srpske, Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP) odrekla se prakse i naslijeđa svoje bivše direktorke Bosiljke Predragović koja je uspostavila sistem preko kojeg se u poslovima zastupanja, mala grupa advokata bogatila, dok svi ostali nisu mogli da zarade ni marku

Piše: D. TOVILOVIĆ

Prema saznanjima CAPITAL-a, kroz nekoliko dana direktor RUGIPP-a Dragan Stanković će internom instrukcijom dati nalog svim šefovima područnih jedinica da se strogo poštuje primjena ovog akta kako bi svi advokati imali ravnomjerno učešće.

Predsjednik Advokatske komore Republike Srpske Dalibor Mrša pojašnjava kako su memorandumom predviđene obaveze kako jedne tako i druge stane.

Tako je RUGIP u obavezi da obavijesti Komoru o planiranim aktivnostima i potrebama za imenovanjima, dok Komora delegira advokate.

Ako se negdje planira izlaganje nekretnina, eksproprijacija zemljišta ili bilo koji postupci gdje treba imenovati advokate kao privremene zastupanike, Uprava će o tome obavijestiti nas. Komora sastavlja listu advokata i prati redoslijed”, kaže Mrša.

On dodaje kako će Komora ažurirati podatke i pratiti ravnomjernu raspoređenost, te da će u slučaju uočenih nepravilnosti, poput one da se neki advokati ponavljaju kao zastupnici, reagovati.

Teret ažuriranja i dostavljanja informacija je na Komori kao što je i teret praćenja ravnomjernog učešća advokata. Sa druge strane, dogovoreno je da se u svakom momentu kada se zatraži informacija ko je i gdje angažovan, ona odmah dobije”, izjavio je Mrša.

Ovim memorandumom regulisana su pitanja postavljanja privremenih zastupnika u upravnim postupcima koje provodi RUGIPP u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku i ostalim materijalnim propisima.

Potpisivanjem ovog memoranduma RUGIPP i Advokatska komora žele da na transparentan način urede postavljanje privremenih zastupnika u upravnim postupcima čije sprovođenje je u nadležnosti RUGIPP-a, a u kojim postupcima se za privremene zastupnike postavljaju advokati koji su upisani u Imenik advokata Advokatske komore Republike Srpske, istakao je Stanković.

Ovim memorandumom biće regulisana saradnja između Advokatske komore i RUGIPP-a u upravnim postupcima u kojima se postavlja privremeni zastupnik, izjavio je Dalibor Mrša, predsjednik Advokatske komore.

Iz RUGIP-a su saopštili kako je cilj memoranduma da se obezbijedi ekonomičnost i efikasnost provođenja upravnih postupaka uz ravnomjerno učešće advokata sa liste advokata.

Memorandum je zaključen na period od donošenja zakona kojim se definiše predmetna oblast”, poručili su oni.

Inače, porpisivanjem ovog akta, Komora i RUGIP su krenuli u zakopavanje ratnih sjekira koje su iskopane još prije dvije godine, kada je CAPITAL otkrio kako tadašnja uprava RUGIP-a favorizuje manju grupu advokata dok većinu ostalih ignoriše.

Tek nakon što je Predragovićeva napustila Upravu otkrile su se prave razmjere tog favorizovanja.

Podaci sa spiskom zarada, do kojih je portal CAPITAL došao sudskim putem pokazuju da su advokati u posljednjih nekoliko godina dobili 2,5 miliona KM, od čega je više od milion KM  dobilo samo pet advokata.

Podsjećamo, RUGIP pri izboru advokata nije imao nikakvih ograničenja, odnosno mogao je angažovati koga god želi, neograničeno puta. Ispostavilo se da je to pravo brutalno zloupotrijebljeno.

Iako se u imeniku Advokatske komore nalazi oko 430 imena, samo odabrani su od 2015. godine sa njima mogli sarađivati.

Predragovićeva se ranije branila tvrdnjom kako ne mogu svi advokati kvalitetno zastupati stranke, ali joj advokatska zajednica to nije povjerovala.

Izazvala je veliki revolt, pa ju je Komora prijavila tužilaštvu a inicirala je i izmjene Zakona o opštem upravnom postupku.

(Capital.ba)

Idi naVrh

Don't Miss