Grad Banjaluka dao ugovor neposrednom pogodbom novootvorenoj agenciji

Skupština Grada Banjaluka donijela je odluku o zakupu 104 lokacije za postavljanje bilborda i to neposrednom pogodbom. 18 lokacija je dobilo preduzeće koje je osnovano nekoliko dana ranije

Piše: Istraživački tim portala Gerila

Ulica Bulevar vojvode Stepe Stepanovića br. 89, Banjaluka. Na ovoj adresi je registrovano preduzeće MP MEDIA GROUP.

Na ulazu u zgradu, nema table sa imenom preduzeća. Spikerfon sa displejom, ali ni tamo ne vidimo ime preduzeća. Stanari s kojima smo razgovarali ispred ulaza kažu da za ime nisu čuli. Napominju da su u ulazu uglavnom stambene jedinice, da se poslovni prostori nalaze u prizemlju zgrade i da tu potražimo. Ipak, nismo ni tako uspjeli pronaći sjedište preduzeća koje je sklopilo ugovor sa Gradom Banja Luka u “slučaju od interesa za Grad”.

Nema ni javno dostupan broj telefona, domen https://www.mpmediag.com/ za internet stranicu zakupljen je 4. maja 2022. godine, ali sajt ne postoji.

Samo dan ranije, dakle 3. maja poslovni registri u BiH su identifikovali da je registrovan novi privredni subjekt pod pomenutim imenom i šifrom djelatnosti 7311, Agencije za promociju (reklamu i propagandu).

U registar privrednih subjekata u Okružnom privrednom sudu u Banjaluci “MP MEDIA GROUP” je upisan 6. aprila, ali to nije datum kada je završen kompletan proces registracije i dobijanja svih neophodnih dokumenata za početak poslovanja. Naprotiv, to je tek prvi korak, slijedi prijava u Poreskoj upravi, Zavodu za statistiku….

Ipak, samo 12 dana nakon zvaničnog datuma registracije u Sudu, gradonačelnik Banjaluke je donio ZAKLJUČAK kojim se Utvrđuje prijedlog Odluke o dodjeli javnih površina radi privremenog zauzimanja privrednom društvu „MP MEDIA GROUP d.o.o. Banja Luka i koji je uputio Skupštini Grada na razmatranje.

Naime, nakon što su istekli ugovori sa četiri preduzeća o zakupu javnih površina, tj. 104 lokacije za postavljanje bilborda u Banjaluci, gradska vlast je odlučila da produži period zakupa na godinu dana i to neposrednom pogodbom.

Neposredna pogodba

Nove ugovore o produženju zakupa su dobili Metromedia, Nova oprema i Tempo gradnja, a 18 lokacija koje je do tada koristilo preduzeće DL plakat, u vlasništvu Bogoljuba Zeljkovića, sestrića Milorada Dodika, preuzela je novoosnovana agencija.

Za preostale tri agencije, Zaključak o dodjeli javnih površina gradonačelnik Draško Stanivuković je potpisao 15. aprila, dakle tri dana prije nego što je isto uradio i za MP Media Group.

O dodjeli ugovora u šturom odgovoru su nam potvrdili i iz Gradske uprave Banja Luka.

Skupština Grada Banja Luka je na 13. sjednici održanoj dana 28.04. i 11.05.2022. godine donijela odluke o dodjeli javnih površina radi privremenog zauzimanja, kojima su privrednom društvu METROMEDIA dodijeljene 42 lokacije, privrednom društvu NOVA OPREMA 32 lokacije, privrednom društvu TEMPO GRADNJA 12 lokacija i privrednom društvu MP MEDIA GROUP 18 lokacija, odnosno navedenim objektima se dodjeljuje ukupno 104  lokacije, radi privremenog zauzimanja za postavljanje samostojećih reklamnih panoa tipa bilbord površine 6-12 metara kvadratnih – navode iz Gradske uprave.

Napominju da je propisano da se dodjela javnih površina radi privremenog zauzimanja vrši neposrednom pogodbom u slučaju od interesa za Grad, kada odluku o dodjeli donosi Skupština Grada.

Međutim iz Gradske uprave nisu jasno odgovorili na pitanje da li je riječ samo o produžavanju zakupa na osnovu prethodnih ugovora, kao ni da nam dostave dokumente i mišljenje nadležnog odjeljenja o osnovu za odabir kompanija.

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković već nekoliko dana je nedostupan za javnost, pa smo odgovorile tražili i od Gradskog menadžera Bojana Kresojevića, koji kaže da nema informaciju da je preduzeće MP MEDIA GROUP osnovano samo 12 dana prije zakazivanja sjednice Skupštine Grada i davanja pozitivnog mišljenja od strane Gradske uprave.

Pristup kojim smo se vodili prilikom dodjeljivanja bilborda u ovom trenutku, s obzirom da je postojala nemogućnost da se provede javni poziv, jeste da firme koje su do tada imale lokacije da im se produži taj zakup, ali informacije koje ste vi meni naveli, ja u ovom trenutku nemam, tako da ćemo vam sa zadovoljstvom nakon provjeravanja svih tih informacija dostaviti cjelokupni odgovor izjavio je Kresojević za Gerilu.

Osvrnuo se i na pitanje kako je moguće da se ovaj poslovni anražman podvede pod interesom za Grad.

Skupština Grada procjenjuje šta je posebni interes i Skupština Grada donosi takvu odluku, tako da je to utvrđeno kao interes Grada. Jeste, iz nadležnog odjeljenja je otišao prijedlog da se utvrdi interes, ali Skupština Grada u skladu sa Odlukom o komunalnom redu utvrđuje šta je interes. Naravno, na prijedlog Gradske uprave ide svaka odluka, ali ja tu ne vidim ništa sporno”, napomenuo je Kresojević.

On je dodao da neće biti problem ni da se dostavi tražena dokumentacija, kao i sve ostale informacije i to u toku od jednog dana, međutim, do zaključivanja ovog teksta, pomenuti materijal nismo dobili.

102 sekunde, Grmuša: Ovo je problematična odluka

S druge strane, u materijalima za 13. sjednicu uz Prijedloge odluka o dodjeljivanju lokacija, obrađivač dokumenta Odjeljenje za komunalne poslove navodi da s obzirom na to da Grad Banja Luka nije definisao konačne lokacije za postavljanje bilborda, nisu ispunjeni uslovi za raspisivanje javnog oglasa.

Imajući u vidu to da Grad ostvaruje značajne prihode, i to od naknade za zauzimanje javne površine u iznosu od 6.789,00 KM i takse za isticanje reklamnih poruka u iznosu od 34.320,00 KM, smatramo opravdanim dodjelu lokacija za postavljanje reklamnih panoa neposrednom pogodbom na period do raspisivanja javnog oglasa, a najdalje do 30.04.2023. godine – navedeno je u konkretnom slučaju, za planiranu 31. tačku Dnevnog reda.

Politički sukobi na relaciji skupštinska većina – gradonačelnik i skidanje “atraktivnijih tačaka” s dnevnog reda, dovelo je do toga da pomenuta sjednica bude čak dva puta nastavljana, pa je tako umjesto 28. aprila, završena tek 11. maja, kada su na dnevni red i stigle tačke o zakupu zemljišta.

Dogovor za 16 sekundi

Nevjerovatno, ali istinito – na sjednici koja je ukupno trajala više od devet i po sati, odbornici su četiri tačke dnevnog reda o dodjeli lokacija za bilborde, obradili za manje od dvije minute, odnosno bilo im je ukupno potrebno 102 sekunde, što se jasno vidi i na video snimku sa pomenute sjednice.

Tačka 24. o dodjeli lokacija za preduzeće MP MEDIA GROUP završena je za nevjerovatnih 16 sekundi, a kasnije je dobila i jednoglasnu podršku.

Banjalučki odbornik Milko Grmuša kaže da je nemalo iznenađen kasnijim saznanjem kome je i kako dodijeljen posao.

Vrlo neuobičajeno i rekao bih problematično je da se tek osnovanoj firmi dodijeljuje jedan od najvažnijih resursa kada je riječ o prihodima Grada. Nije mi najjasnije kako je bilo moguće da čisto administrativno i tehnički da firma koja je dobila danas rješenje o registraciji iz Suda uspije da zaposli radnike koji šalju poštu, pišu dopise i kreiraju ponudu za tako važnu stvar kao što je zakup bilborda i medijskog prostora u Banjaluci da Grad Banja Luka dobije taj njihov dopis, ponudu, sudsko rješenje, da procijeni da je to od interesa za grad i da u promptnom roku pošalje sve u skupštinsku procedure – izjavio je Grmuša za Gerilu.

Milko Grmuša: Zabrinjavajuće što je riječ o lokacijama koje je koristilo preduzeće DL plakat

Dodaje da je ovo tema kojom se treba pozabaviti, da bi se utvrdili da li postoje određeni pravni problemi jer, kako kaže, suštinski i te kako postoje.

Po meni ovo nije pravi put i još jedan od onih argumenata da javne pozive i javne propise u svakom aspektu funkcionisanja grada, od zapošljavanja, pa do zakupa prostora, da ti postupci moraju biti sprovedeni jer sa ovako problematičnim naslijeđem u posljednjim godinama i decenijama građani sumnjaju u sve i svašta, a ja smatram da je ovom gradu potrebno političko rukovodstvo koje će na transparentan način vratiti povjerenje, kako bi svi zajedno mogli da se bavimo sa brojnim izazovima koji su tu i koji će nas tek opterećivati u narednom periodu – kaže Grmuša.

Napominje da predlagač pomenute tačke, to jeste obrađivač, nije dao nikakvu informaciju koji su to pravni subjekti, kao i njihov poslovni rejting.

Što se tiče mišljenja nadležnih odjeljenja, to dobijamo, a što se tiče ostatka, mi ne dobijamo rješenje o registraciji, ne dobijamo neki due diligence kad je riječ o privrednim društvima i drugim subjektima sa kojima neka saradnja treba da se napravi. Ja sam to već govorio, da je to potrebno da se uradi, međutim, uvijek je bio odgovor da se godinama unazad radilo kako se radi i da nema potrebe za drugačijom praksom, međutim, ovo je dokaz da potrebe i te kako ima i ja lično neću htjeti da podignem ruku za bilo šta kad nemam potrebnu informaciju jer poslije ovakvih stvari zapitate se da li vi nesvjesno nekada radite nešto što pri zdravoj pameti i sa svim informacijama nikada ne bi uradili – govori Grmuša.

DL plakat se povlači iz posla s bilbordima

Dodaje i da je posebno zabrinjavajuće što je riječ o lokacijama koje je koristilo preduzeće DL plakat.

Podsjećamo, riječ je o preduzeću za koje je Gerila još tokom 2020. godine utvrdila da bez dozvola i vinjeta koristi određeni broj bilborda.

Ovu informaciju potvrdio je kasnije i gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković, kada je 31. januara 2021. pokazao rezultate istraživanja tzv. Tima za reviziju.

U Banjaluci ima 372 bilborda, od čega je 159 lažno postavljenih. Ne plaćaju komunalnu naknadu, budžet je zbog toga godišnje oštećen oko pola miliona KM. Bilbordi su postavljeni 17 metara od Gradske uprave. Pedeset bilborda izgleda da nisu ničiji!? Budžet je oštećen za pola miliona maraka. Eto gdje su besplatni udžbenici. Znate li čiji sestrić drži bilbord iznad Eurospleta? Dodikov sestrić – izjavio je tom prilikom Stanivuković.

Međutim, prema saznanjima Gerile, kasnije je Gradska uprava koristila čak i ove bilborde za promociju određenih sadržaja.

Na DL-ovoj mreži pojavljuju se reklame za kampanje koje je pokretao Grad Banja Luka, tipa Trotoart. To sve govori da, iako su politički oponenti, našli su neki način da se dogovore –  kaže izvor Gerile, ali dodaje da se kompanija DL plakat povlači iz poslova sa bilbordima, a vrlo vjerovatno da će doći do gašenja tog preduzeća zbog velikih obaveza koje ima.

Prema podacima iz poslovanja DL plakat je na kraju 2021. godine imao više od 101.139 KM gubitka iznad visine kapitala, te obaveze veće od jedan million maraka.

Kako se navodi u Bilansu stanja, samo prema dobavljačima imali su više od 241.000 KM duga, ukupno 990.000 KM tekućih obaveza i dugoročnih obaveza više od 86.000 KM.

Pupac: Mi smo singularni pravni sukcesor društva “DL PLAKAT”

Direktorica agencije “MP MEDIA GROUP” Dragana Pupac navela je za Gerilu da je ovo pravno lice osnovano u Banjaluci u aprilu 2022. godine, ali bez preciziranja datuma.

Kaže da je pomenuti subjekat podnio zahtjev Gradu Banja Luka za dodjelom – prenosom lokacija sa “DL PLAKAT” d.o.o. na “MP MEDIA GROUP” d.o.o.

Cijenimo da je “MP MEDIA GROUP” d.o.o. singularni pravni sukcesor društva “DL PLAKAT” d.o.o. u pogledu prava na određene lokacije iz portfolia navedenog društva, a sve u skladu sa uslovima iz međusobnog ugovora istih društava – navela je Pupac.

Ipak, sa njenom tvrdnjom ne slaže se Milko Grmuša, odbornik, ali i pravnik po struci. Sporno mu je pozivanje na pravnog sukcesora, kada je riječ o javnim površinama i javnom dobru.

Pa nije im to, kako kaže naš narod, ćaćevina, pa da ide na taj način. Nemam uvid u osnivački akt tog preduzeća da bih mogao tvrditi šta je konkretno u pravnom smislu završeno, međutim da je sve tako kao što oni tvrde, ne postoji bilo kakva imperativna pravna zakonska norma koja kaže u takvoj situaciji da novi poslovni subjekt nasljeđuje ono što je prethodni radio. To je jasno i evidentno. S te strane, taj argument ne važi – zaključio je Grmuša.

Sarađivali i prije registracije

Dragana Pupac je potvrdila i da je agencija neposredno nakon dobijanja na korištenje lokacija za bilborde, imala određenu poslovnu saradnju sa Gradom za usluge oglašavanja, gdje je Grad Banja Luka bio klijent ove agencije, ali naglašava da postoji i određena saradnja i prije registracije ove firme.

MP MEDIA GROUP” d.o.o. Banjaluka je novoosnovano privredno društvo, i sa Gradom Banjaluka imamo dugogodišnju posrednu  saradnju, putem povezanih privrednih društava, koja privredna društva imaju dugogodišnje iskustvo i respektabilan poslovni ugled u ovoj branši, a od početka rada ovog društva, sa Gradom Banjaluka smo imali i neposrednu saradnju. Da, Grad Banja Luka ima tretman kao i svi ostali klijenti i koristio je naše usluge za neke od proljetnih i ljetnih akcija koje su se provodile. Naravno, kao što su korištene usluge i ostalih provajdera koji godinama sarađuju sa Gradom – dodala je Pupac.

Pupac nije navela koja su to povezana privredna društva o kojima govori.

Inače, prema raspoloživim registrima, kao osnivači tj. vlasnici pomenute kompanije, navode se Biljana Janjić, Marko Naprta i Predrag Uzelac.

Naprta i Uzelac se vode i kao vlasnici još jednog privrednog društva “LED EURO MEDIA”, koje se takođe bavi poslovima oglašavanja putem medija.

Treći partner u novoosnovanoj firmi Biljana Janjić nema vlasnički udio u “LED EURO MEDIA”, a prema raspoloživim informacijama ni u drugim privrednim subjektima koji su registrovani na području Republike Srpske, međutim, prema nezvaničnim informacijama, riječ je o uposlenici filijale Investiciono-razvojne banke u Prijedoru.

Dragana Pupac je potvrdila za Gerilu da je jedan od osnivača pomenutog privrednog društva i Biljana Janjić, ali nije htjela komentarisati pitanje zaposlenja pomenute.

Fizičko lice Biljana Janjić jeste jedan od osnivača drušva, što je javno dostupan podatak, a u pogledu pitanja njenog zaposlenja, predlažem da se u pogledu provjere ove informacije obratite imenovanoj, jer se ne radi o pitanjima koja se tiču ili su u vezi sa poslovanjem “MP MEDIA GROUP” d.o.o. Banjaluka – napisala nam je u odgovoru Pupac.

Prethodna vijest

HC ISTOCNO SARAJEVO: CHEMICAL WASTE DIRECTLY IN THE SEWER?!

Naredna vijest

Političke partije u RS već krše Izborni zakon, CIK ne reaguje