bl
bl

Kompromitovani bh. projekat: Sporne reference inžinjera za nadzor gradnje Bloka 7 u Tuzli

11.05.2021.

Elektroprivreda izabrala konzorcij za posao od 27 miliona KM čijim se inžinjerima spočitava vjerodostojnost CV-ja. Dokumentacija Ureda za žalbe otkriva niz inkriminirajućih navoda

Izgradnju kapitalnog energetskog objekta u BiH Bloka 7 Termoelektrane Tuzla, projekta teškog milijardu i po maraka, koji je uveliko kritikovan iz Evropske unije i Energetske zajednice zbog protupravnog pružanja državne pomoći, prati još jedna nedavno donesena kontroverzna odluka, saznaje Fokus.ba.

PIŠE: AMIL DUČIĆ

Ovaj postupak nabavke trenutno je u drugoj fazi, odnosno u fazi objave poziva za dostavljanje ponude, no Elektroprivreda je već potpisala određene odluke o odabiru ponuđača.

Prema dokumentaciji u čiji je posjed došao Fokus.ba, Elektroprivreda BiH za posao vrijedan 27 miliona KM, odnosno nadzor gradnje Bloka 7 u fazi pretkvalifikacije, odabarala je konzorcij firmi čijim se inžinjerima ozbiljno spočitavaju reference.

Dodatno, niz je inkriminirajućih navoda u dokumentaciji koju je razmatrao Ured za razmatranje žalbi BiH.

Naime, Konzorcij kompanija IG Banjaluka, Škoda Praha iz Češke i SGS Beograd prošao je proces pretkvalifikacije za nadzor gradnje Bloka 7 Termoelektrane Tuzla, čime je ušao u finalnu fazu za posao vrijedan oko 27 miliona KM za nadzor gradnje nad ovim kapitalnim projektom.

Ova odluka Elektroprivrede BiH, koja je donesena 17. decembra, bila je rezultat pretkvalifikacije u ograničenom postupku javne nabavke usluga Nadzornog organa – Inžinjera nad realizacijom EPC ugovora za izgradnju Bloka 7 – 450 MW u TE Tuzla (I faza).Uslijedila je žalba drugog konzorcija pa se u decembru objavljuje spomenuta odluka u kojoj, odjednom, prvorangirani konzorcij s njemačkom kompanijom na čelu ne ispunjava uslove. Obje odluke, dijametralno suprotne, potpisuje izvršni direktor Elektroprivrede za kapitalne investicije Senad Salkić.

Ured za razmatranje žalbi BiH, naime, 4. novembra usvaja žalbu konzorcija IG Banjaluka, Škoda Praha iz Češke i SGS Beograd, a odbija drugi konzorcij s obrazloženjem da njihova “nije izjavljena od ovlaštenog lica”. Istim rješenjem će iznos od 10.000 KM, koliko je uplaćeno za učešće u tenderu, biti isplaćeno ovom konzorciju.

U odluci Elektroprivrede BiH o rezultatima pretkvalifikacije stoji kako Ured za razmatranje, koji je usvojio navode konzorcija kompanija IG Banjaluka, Škoda Praha iz Češke i SGS Beograd, navodi da je dostavljeni certifikat za kandidata Olivera Brocka (STEAG Energy Services) istekao 2017, neovisno o dostavljenoj izjavi da zbog cjelokupne situacije s koronavirusom nije dostavljen ažurirani certifikat.

Dalje navode da osporeni ponuđač ničim nije dokazao da je upravo situacija s koronavirusom imala za posljedice neizdavanje certifikata, a sve jer je predmetni certifikat istekao nekoliko godina ranije.

Iako je navedeni njemačko-grčko-hrvatski konzorcij naveo niz ozbiljnih inkriminirajućih navoda u vezi s konzorcijem koji je izabrala Elektroprivreda BiH, kako je vidljivo u dokumentaciji, Ured za razmatranje žalbi uopće nije ulazio u meritum žalbe prilikom donošenja svog zaključka.

Blok 7: Uveliko kritikovan projekat iz Evropske unije i Energetske zajednice

Naime, žalitelj STEAG Energy Services GMBH istaknuo je u svojoj obimnoj žalbi da je ugovorni organ, odnosno Elektroprivreda BiH, pogrešno ocijenio valjanost izjave o ispunjenosti uslova iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama koju je predočila firma Škoda Praha.

-Izjave date od ovlaštenih predstavnika ovog društva su, prije svega, nepotpune, sadržinski odstupaju od teksta izjave koja je kao Aneks 4 data u tenderskoj dokumentaciji iz glasnika u kojem je objavljeno obavještenje o nabavci usluga, usljed čega su kao takve neispravne. Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama od Jana Štancela shodno izvršenom prijevodu na jedan od službenih jezika u BiH ne sadrži izjavu da je ponuđač svjestan da krivotvorenje službene isprave, odnosno upotreba neistinite službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti, predstavlja krivično djelo predviđeno krivičnim zakonima u BiH te davanje netačnih podataka u dokumentima kojima se dokazuje lična sposobnost iz člana 45. ZJN predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000 KM do 10.000 KM za pravnu ili 200 KM do 2.000 KM za odgovornu osobu – ističu u žalbi.

Kako navode, Elektroprivreda je napravila propust, a time i povredu zakona jer u dostavljenom ugovoru ponuđača o osnivanju konzorcija iz juna 2020. nema svih elemenata zahtijevanih u tački 6.9. tenderske dokumentacije. Nedostaju, kako tvrde, odredbe kojima su dogovorene mjere, sankcije u slučaju greške ili povlačenja nekog partnera.
Nadalje, izražavaju i sumnju da su netačno prikazane informacije u referentnom pismu, dok je pretkvalifikaciona dokumentacija posebna priča.

Kako tvrde iz STEAG Energy Services GMBH, niz je nepravilnosti u toj dokumentaciji u odnosu na kvalifikovano osoblje.

-Projekt-menadžer dr. Zoran Đorđević u svom CV-ju kao važan dio svojih referenci navodi EPC projekat izgradnje postrojenja za proizvodnju kotlova za Termoelektranu Nikola Tesla, lokacija Obrenovac. Žalitelj ističe da u Obrenovcu ne postoji i nikad nije postojalo postrojenje za proizvodnju kotlova za Termoelektranu Nikola Tesla. Žalitelj ističe da predložena kandidatkinja Jelena Zečević kao referencu navodi da je radila dvije godine na projektu elektrane superkritičnih parametara Walsum 10, sange 750 MW. Kako je riječ o elektrani člana konzorcija, provjerom dokumentacije s realizacije ovog projekta nesporno je utvrđeno da ona lično kao ni društvo u okviru kojeg je u to vrijeme bila angažovana nisu bili direktno angažovani na projektu Walsum 10 – kaže se u dokumentaciji Ureda za razmatranje žalbi.

 

Slični navodi odnose se na kandidata Mladena Čaliju koji je kao referencu naveo da je radio godinu i osam mjeseci kao kontrolor radioničke izrade i osiguranja kvaliteta defova za projekat na lokacijama u Srbiji i Makedoniji na projektu elektrane Walsum 10. Žalitelj navodi da on lično nije bio direktno angažiran na tom projektu.
Kada je riječ o predloženoj kandidatkinji Svjetlani Ćejić, ističe se da je priložila kopiju diplome Mašinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

-Navedena diploma navodno je izdata 19. juna 1998, a u zaglavlju institucije i u tekstu diplome se navodi: “država Republika Srpska”. S obzirom da RS nije država već entitet države BiH, žalitelj sumnja u vjerodostojnost i validnost dokumenta koji kao takav ne može prihvatiti kao dokaz o ispunjavanju kvalifikacionih uslova – ističe se u dokumentaciji Ureda.

Također, žalitelj navodi da su pregledom dokumentacije utvrdili da je jedna te ista osoba napravila CV-jeve kandidata za građevinske inženjere Duška Hinića i Nevenka Samoukovića, zbog čega sumnjaju u njihovu tačnost. Kao argument navode da se može utvrditi da je od 22 pobrojana projekta 19 identično, od riječi do riječi. Identičan je, navode, redoslijed nabrajanja i vrijeme izvođenja.

Obratili smo se kompaniji Steag Energy Services Gmbh čije je sjedište u njemačkom Essenu u namjeri da dobijemo više informacija o njihovoj prijavi, no, kako nam je odgovoreno, u ovoj fazi nam ne mogu davati dodatne informacije, budući da su već preduzeli određene pravne korake.

Također, sa zvaničnim upitima smo se obratili i kompanijama IG Banjaluka i SGS Beograd, međutim odgovore nismo dobili.

Iz Elektroprivrede BiH su za Fokus.ba naveli da ograničeni postupak nabavke broj: 10094728/20 Nabavka usluga Nadzornog organa – Inžinjera nad realizacijom EPC ugovora za izgradnju Bloka 7 – 450 MW u TE Tuzla nije okončan. On je trenutno u drugoj fazi, odnosno u fazi objave poziva za dostavljanje ponude.

– S obzirom na to da postupak nije okončan, napominjemo da su dodatne informacije dostupne u javno objavljenim dokumentima – Odluka o izboru broj: 07-36260/20 od 17. 12. 2020, Rješenje URŽ-a broj: JN2-01-07-1-2018-10/20 od 4. 11. 2020, Rješenje URŽ-a broj: JN2-01-07-1-2017-10/20 od 4. 11. 2020. Sve druge informacije ovaj ugovorni organ ne može objaviti niti dati u ovoj fazi postupka nabavke s obzirom na to da je predmetni postupak aktivan, odnosno nije okončan – kazali su nam iz Elektroprivrede BiH.

Inače, uloga inžinjera u ovom procesu je veoma važna, a odnosi se na nadgledanje cjelokupne izgradnje Bloka te njegovo puštanje u pogon i ispitivanje svih funkcija, za račun investitora. To je ugovorna obaveza Elektroprivrede BiH. Posao inžinjera, kako je planirano, trajat će 68 mjeseci. Iz Elektroprivrede su ranije najavljivali da će inžinjeri koji će biti izabrani imati najveće svjetske reference u gradnji termoblokova.

Kada govorimo o Bloku 7 Termoelektrane Tuzla, treba naglasiti da je riječ o najvećoj poslijeratnoj investiciji u BiH, vrijednoj 786,3 miliona eura. Rok za gradnju je 56 mjeseci.

Potrebno je naglasiti i da su predstavnici evropskih institucija u više navrata upućivali direktna i indirektna upozorenja da ovaj projekat treba zaustaviti.

U martu 2019. godine Sekretarijat Energetske zajednice objavio je da službeno otvara postupak protiv BiH za rješavanje spora o planiranoj garanciji Federacije BiH za kredit od 614 miliona eura od kineske Eximbank za izgradnju Bloka 7 TE Tuzla.

U obrazloženju, između ostalog, stoji da je “otvaranje postupka uslijedilo nakon četiri upozorenja koje je Sekretarijat Energetske zajednice uputio vlastima Federacije BiH, te je ovim upozorenjima ukazano na činjenicu da, prema pravilima EU koje je BiH obavezna poštivati, predložena garancija predstavlja nezakonitu državnu pomoć”. Po tom pitanju oglasio se i tadašnji komesar za proširenje Johannes Hahn upozorivši nadležne u našoj zemlji “da ne odobravaju ovu garanciju, jer je ona u suprotnosti s pravilima EU”.

Također, jedan od ključnih problema za Energetsku zajednicu jeste što se nastavlja s aktivnostima na izgradnji Bloka 7 Termoelektrane u Tuzli u vremenu kada zemlje EU nastoje da se odreknu energije čiji je izvor ugalj.

Idi naVrh

Don't Miss