Medunarodni dan ljudskih prava foto
Medunarodni dan ljudskih prava foto

Na Dan kad su političari utihnuli: Šta o proslavi Dana ljudskih prava u BiH misle Avdić, Nevesinjac, Feraget, Veličković i Duraković

10.12.2020.

Širom svijeta danas se obilježava Međunarodni dan ljudskih prava, u čast dana kad je  usvojena Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima (1948) Ujedinjenih nacija, koja je integralni dio Ustava BiH.

Do trenutka objavljivanja ovog teksta niti jedna politička stranka ili dužnosnik/ci u BiH nisu čestitali ovaj dan građanima/kama u BiH ili uputili značajnu poruku kojom pozivaju na manje korupcije, kriminala i nepotizma a više mira, suživota i poštivanja ljudskih prava.

Iz sfere institucije jedino su Ombudmeni BiH jučer izdali zajedničko saopćenje u kojem uočavaju da su mjere za suzbijanje širenja virusa korona dovele do ograničenja ljudskih prava, te da su se posljedice osjetile u svim sferama života.

Da li Bosna i Hercegovina treba da slavi Dan ljudskih prava ili ne,  pitali smo osobe koje imaju šta reći, koje  javnim angažmanom – svako u svojoj domeni- već odavno pomjeraju granice i ukazuju na kršenja ljudskih prava

Avdo Avdić, istraživački novinar, portal www.istraga.ba

Besmisleno je obilježavati Dan ljudskih prava u državi u kojoj nisu ispoštovane presude Sejdić i Finci, Pudarić; u državi u kojoj niko ne može narediti da se ukloni crkva izgrađena u dvoriđtu Fate Orlović; u državi koju skoro dvije trećine državljana ne smatra svojom državom; u državi u kojoj se negira presuđeni genocid; u državi gdje vam uskraćuju pravo na liječenje i gdje manjina teroriše većinu raznoraznim blokadama. Besmisleno je obilježavati dan ljudskih prava u državi u kojoj vam je pravosuđe izvor pravne nesigurnosti.

Ferida Duraković, pjesnikinja

Šta tu ima da se slavi? Ustav koji krši ljudska prava? Vladine agencije za zaštitu ljudskih prava koje postoje formalno, kao npr gender institucije? Obilježiti treba, a slaviti bi bilo cinično.

Damir Nevesinjac, frontman grupe Protest

Imam super anegdotu u vezi sa tim obilježavanjem na ovim prostorima.

Povodom 50 godina od potpisivanja Povelje o ljudskim pravima smo svirali u Puli sa još nekim kolegama. Uglavnom organizatori nas izrade za pola honorara.

Sad se odgovor sam nameće. Kako slaviti nešto što nismo uspjeli uspostaviti? I ne samo da nismo uspjeli, nego se niko ne trudi da pored ovog dana radi na tome i ostale dane u godini. Najlakše je slaviti.

Aida Feraget, aktivistica

Ako obilježavamo u formi neke proslave, onda definitivno ne trebamo. Ako obilježavamo da potcrtamo koliko problema u tom segmentu imamo u našem društvu, onda svakako bi trebali obilježiti, više kao poziv na akciju i promjenu, nego kao proslavu.

Nenad Veličković, književnik i profesor

Ne trebamo slaviti Dan ljudskih prava, jer mi nismo zemlja koja se bavi ljudskim pravima, odnosno pravima pojedinca, već se više bavimo nacionalnim pravima. To je jedan razlog. Drugi je taj što ljudska prava podrazumijevaju pravnu državu koje kod nas nema. Kod nas je korumpirana država i korumpirano sudstvo i kao takvo ne štiti prava pojedinaca, već prava kolektiva, odnosno ekonomskih elita u tim kolektivima. Zagazili smo duboko u 21. vijek, ali smo i dalje konzervativno i patrijarhalno društvo, a ono po definiciji ne vodi računa o pravima pojedinaca. Mi ne treba da slavimo ovaj dan, ali treba da registrujemo da takvo nešto postoji.

Svetlana Cenić, ekonomska analitičarka

– Obeležavamo Dan borbe protiv korupcije, a nje sve više. Danas Dan ljudskih prava, a njih sve manje. I Dan državnosti se obeleži, a države nigde.

Idi naVrh

Don't Miss