bc97ce3ceef20c6b2c642404c7ba082a
bc97ce3ceef20c6b2c642404c7ba082a

Ana Kotur-Erkić: Poruka koju je Vukanović poslao je da se osobe s invaliditetom ponašaju frustrirano

29.05.2020.

Jučer je Ana Kotur – Erkić, diplomirana pravnica, novinarka, blogerica i aktivistica, dobitnica sedam nagrada UN agencija u BiH i dvije mimo toga, uputila instituciji Ombudsmena za ljudska prava BiH molbu za hitnu reakciju povodom istupa poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske Nebojše Vukanovića “na štetu populacije osoba sa invaliditetom i mene lično, kao društveno angažirane osobe, koja i sama pripada sa populaciji osoba sa invaliditetom”. Tim povodom, razgovarali smo sa Kotur – Erkić o navodima Vukanovića, šta očekuje od institucija kojima se obratila za reakciju, te o poziciji u koju određene strukture u vlasti stavljaju osobe sa invaliditetom.

INTERVIEW.BA: Kako komentarišete navode Nebojše Vukanovića o vašoj podršci aktuelnoj vlasti?

KOTUR – ERKIĆ: Navodi i insinuacije Nebojše Vukanovića, kako u uopštenom smislu prema predstavnicima osoba s invaliditetom, a potom i prema meni lično, neosnovane su i vrijeđaju moj profesionalni i lični integritet i sav moj dosadašnji rad. Istovremeno, navodima me dovodi u poziciju ponovljenog napada na moju ličnost, jer ja, prema navedenom, moram piti kafu sa nekim da bih zauzela stav o javno izrečenim sintagmama u političkom obračunu, a koje se negativno odražavaju na populaciju iz koje dolazim. Dio mog društvenog angažmana, za koji sam višestruko nagrađivana i koji je predmet edukacija koje držim kao saradnica domaćih nevladinih, ali i međunarodnih organizacija na projektima je i izmjena postojećih praksi obraćanja osobama s invaliditetom i korištenja terminologije koja je uvriježena u ovoj oblasti javnog djelovanja, kako bi ista bila usklađena sa međunarodnim pravnim okvirom za osobe s invaliditetom, odnosno Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom ujedinjenih naroda. Odgovor na Vaše pitanje je – kao jedna od prepoznatljivih aktivistica za prava osoba s invaliditetom, imala sam priliku susretati i razgovarati s osobama koje obavljaju različite funkcije u Bosni i Hercegovini, a ne na ličnom i neprimjerenom nivou graditi bilo kakve odnose sa njima.

INTERVIEW.BA: Da li se osjećate sigurno trenutno, imajući u vidu uvrede koje očito prolaze nekažnjeno?

KOTUR – ERKIĆ: Sve što je objavljeno i sve vezano za objavljeni sadržaj, sačuvano je u formi dokumenata koji su, uz odgovarajuće dopise proslijeđeni institucijama koje su nadležne za reakciju, uključujući i Narodnu skupštinu Republike Srpske, u čijim redovima sjedi gospodin Vukanović. Od institucija očekujem da reaguju i prije njihove zvanične reakcije ili izostanka iste, ne mogu da govorim o (ne)kažnjavanju, budući da bi to izašlo van svih okvira mog pravničkog obrazovanja i usmjerenja.

INTERVIEW.BA: Da li se ovim poručuje da osobe sa invaliditetom ne mogu biti dostojanstveni predstavnici naroda u skupštinskim klupama i na pozicijama moći?

KOTUR – ERKIĆ: Poruka koju je gospodin Vukanović poslao je da se osobe s invaliditetom ponašaju frustrirano, da divljaju, da nisu normalne i da imaju posebne potrebe, koristeći baš taj izraz, na čiju nepravilnost ukazujem u svom radu. Sve navedeno nije u skladu s odredbama Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i kao takvo, narušava dostojanstvo, borbu za ravnopravnost, te pokazuje stav da određene političke strukture i njihovi predstavnici smatraju da osobe s invaliditetom nemaju pravo aktivno promovisati okruženje u kojem osobe s invaliditetom i ne mogu djelotvorno i potpuno sudjelovati u vođenju javnih poslova, bez diskriminacije i na ravnopravnoj osnovi s drugim osobama, te podsticati sopstveno učešće u u javnim poslovima, kakvo sigurno jeste obavljanje poslaničke funkcije u najvišem zakonodavnom tijelu Republike Srpske, kao i kritika na koju svi građani i građanke imaju pravo, a što je propisano čl.29., stav b.Konvencije.

 

Idi naVrh

Don't Miss