73ef5a024fc05c5d16cfa46da286f691
73ef5a024fc05c5d16cfa46da286f691

Faris Nuhanović i Edin Gadžo, članovi Youth Vision Group: Mladi su pametniji i moraju nastaviti razgovarati za bolju budućnost svih

20.03.2020.

Druga godišnja konferencija USAID-ovog projekta „Animiranje mladih za pomirenje – Budi inspiracija“ (Mobilizing Youth for Reconciliation – Be the Inspiration), koji je podržan od strane Agencije Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID BiH), a implementira ga Nacionalni Demokratski Institut (NDI BiH) u saradnji s Inicijativom mladih za ljudska prava u Bosni i Hercegovini (YIHR BiH) i Fondacijom INFOHOUSE (IH), održana je sredinom februara u Sarajevu. Članovi Youth Vision Group Faris Nuhanović, iz Internacionalne evropske organizacije EDYN i Edin Gadžo član Demokratske fronte i student master studija na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije za Interview.ba govorili su o dokumentu ”Vizija mladih o budućnosti BiH” na kojem su sa mladima iz BiH radili godinu i po dana. Cilj dokumenta bio je jedinstven – definisati probleme koji pogađaju cijelo društvo i predložiti rješenja za njih.

 

OVE GENERACIJE SU MNOGO PAMETNIJE: „Mlade generacije su pametnije od onih koji su nas sve zavadili, to je sigurno jer koliko god to htjeli priznati ili ne, mi još vučemo konce iz prošlosti i imamo opterećenje“.

INTERVIEW.BA: Druga godišnja konferencija iznjedrila je rezultate dugog rada 28 mladih ljudi, ali i svih uključenih u projekat Animiranje mladih za pomirenje – Budi inspiracija“ (Mobilizing Youth for Reconciliation – Be the Inspiration). Kakvi su vaši utisci?

NUHANOVIĆ: Prezentaciji impresivnih rezultata rada na dokumentu ”Vizija mladih za pomirenje” su na završnoj konferenciji prisustvovali i predstavnici vlasti što je jako važno i jedan od ciljeva, jer upravo preko njih planiramo lobiranje za rješenja problema uvrštenih u dokument.

GADŽO: Posjećenost i struktura ljudi na konferenciji pokazala je da smo napravili pravu stvar. Rješenja će preko tih ljudi biti upućena u parlamentarne skupštine i prezentovana javnosti kako bi zaživjela u praksi.

INTERVIEW.BA: Na kojem dijelu dokumenta ste radili, kakve probleme i rješenja ste definisali?

NUHANOVIĆ: Kao predstavnik dijela javne politike – država ekonomskog prosperiteta, mogu reći da je veoma važno istaći da smo uvidjeli važnost ukidanja parafiskalnih nameta koji koče ekonomiju i kompletan razvoj biznisa u BiH i kao jedno od mogućih rješenja predložili smo skidanje tih nameta koje je nemoguće izbjeći u plaćanjima. Drugi definisan dio ove oblasti na koji smo veoma ponosni i za koji smo uspjeli da kreiramo rješenje je to da smo pronašli put kako da kreiramo 100 start up kompanija sa početnim kapitalom od milion KM. Pronašli smo moguća sredstva za taj potez, a to je oporezivanje kladionica kojih u BiH ima više od 3000 registrovanih.

GADŽO: Država sigurnosti bio je dio dokumenta na kojem sam imao priliku raditi sa ovim mladim ljudima i smatram da je važno naglasiti da je ključni segment sigurnosti u BiH, obzirom na aktuelno stanje u politici i na terenu – ekološka sigurnost, odnosno važno je obratiti pažnju na to da li udišemo nezdrav zrak u svim gradovima u BiH. Vjerujem da mjere koje smo predložili, a od kojih je jedna odluka o zabrani ložišta na ugalj i druge nečiste materije kroz tri regulative, zajedno sa razvijanjem mreže centralnog grijanja i subvenciranja korištenja struje kao energenta, trebaju biti prioritet ovog dokumenta i nešto što treba da uz dozu političke hrabrosti bude implementirano. Takvih odluka do sada nije bilo, a njima bismo bili zaštićeni od kancerogenih tvari i broj smrtnih slučajeva bio bi smanjen. Izdvojio bih također i sigurnost u saobraćaju, a svjedoci smo da veliki broj ljudi gubi živote u saobraćajnim nesrećama na cestama BiH i kroz dokument smo inicirali upotrebu inteligentnih transportnih sistema, te adaptivnih sistema koji će u mnogim slučajevima poboljšati sigurnost i protočnost vozila koji utiču na zagađenje. Ovim mi želimo da BiH pokrene ono što je potpisala kao članica UN-a.

INTERVIEW.BA: Koliko je ovaj projekat pripremio mlade za budućnost?

NUHANOVIĆ: Mladi u Federaciji i RS-u, cijeloj BiH imaju iste probleme, na sva tri jezika su bez posla. Bila je to zajednička tačka, zajednički problemi bili su teme na kojima smo najviše radili jer nas upravo ti problemi zbližavaju i trudili smo se da konfliktne situacije izbjegavaju. Mlade generacije su pametnije od onih koji su nas sve zavadili, to je sigurno. Na projektu regeneracije sam imao priliku vidjeti polazno pitanje – oprostite, ko je vas zavadio? Tom misli sam se vodio sve vrijeme jer nemoguće je da se svađamo neprestano, treba da razmišljamo o budućnosti, o tome kako možemo unaprijediti kvalitet života u BiH i onda kada to ostvarimo, sve činjenice poput prihvatanja činjenica o agresiji će biti složene i prihvaćene jer ljudi će imati uslove za normalan život, uslove da u BiH zasnuju porodicu.

GADŽO: Sam projekat realizovan je na prostoru cijele BiH, obišli smo gradove u oba entiteta i razgovarali o temama dokumenta i temama prošlosti i pomirenja. Svi ti mladi ljudi stekli su osnov za kreiranje pomirenja u budućnosti, ali naravno uvijek ima iznimnih slučajeva i neslaganja oko događaja i zločina počinjenih u prošlosti.  Svakako smo radili na tome i onda kada se nismo usaglasili oko stavova, ostali smo da razgovaramo o budućnosti s nadom da će doći neke nove generacije koje će biti spremne da priznaju zločine i agresiju na BiH.

INTERVIEW.BA: Kako mladi mogu biti drugima inspiracija?

NUHANOVIĆ: Ljudi koji su prisustvovali našim aktivnostima javljali su se članovima koji su radili na dokumentu kako bi se bolje upoznali sa dokumentom i kako bi nam dali sugestije na stvari koje ih najviše dotiču. To je pokazalo da smo pronašli rješenje za njihove probleme. Tu naglašavamo i da kompletno pomirenje je moguće izvršiti samo onog trenutka kada se činjenice prihvate kakve jesu jer upravo taj dio BiH koji veliča ratne zločince, baš u tim dijelovima mladi su više obuzeti nacionalizmom i to je jedan od krucijalnih problema, ali kada god smo predstavljali dokument i našu viziju oni su uvidjeli da svi imamo iste probleme i to je doprinijelo da se mladi opuste i razgovaraju, vidjelo se da su shvatili da su svi mladi isti i ne postoji velika razlika među njima.

GADŽO: Nadam se da smo kroz naš rad, obilaske gradova, okrugle stolove uistinu bili inspiracija mladima. Inspiracija za nastavak njegovog privatnog i profesionalnog djelovanja. Želio bih istaći i da novim, mlađim generacijama pred kojima je budućnost želim da budu pametniji od nas jer koliko god to htjeli priznati ili ne, mi još vučemo konce iz prošlosti i imamo opterećenje. Sigurno je da bez razgovora o prošlosti ne možemo ništa tražiti od budućnosti. Razgovori o temama koji nas trenutno muče su tu i poželjni su, ali ako želimo naprijed sve stvari moramo nazivati pravim imenima, moramo priznati zločine i genocide koji su se desili, ne smijemo dozvoliti da zločinci u jednom dijelu zemlje budu  nazivani herojima. Samo s takvom okončanom prošlošću možemo nastaviti dalje.

 

Idi naVrh

Don't Miss