Mirhunisa Zukić: Vlasti ne reaguju na izvještaje o iseljavanju građana iz BiH

24.11.2017.

Unija za održivi povratak i integracije u BiH već godinama strpljivo bilježi iseljavanje stanovništva iz zemlje i upozorava na katastrofalne posljedice koje će to izazvati, posebno u nekim regijama koje su ekonomski svakako siromašne. Nikakvog odgovora vlasti nema, osim demantija Federalnog zavoda za statistiku koji kaže da se brojke preuveličavaju. Predsjednica Unije Mirhunisa Zukić za interview.ba objašnjava zašto su brojke o masovnom iseljavanju ipak tačne te kakva je struktura ljudi koje, po svemu sudeći, gubimo zauvijek.

BOLJA BUDUĆNOST JE NA ZAPADU “Odlaze prije svega jer ovdje ne vide bolju budućnost. Klima koja vlada u BiH, kako ekonomska, tako i politička, odavno  je deprimirajuća, tako da naše građane lako privuku poslovne ponude iz evropskih zemalja, najčešće Njemačke, Austrije, Slovenije i Švedske. Posebno  zabrinjavajući je odlazak mladih, sve je više i onih sa tehničkih fakulteta iz Sarajeva, Mostara, Banje Luke i drugih gradova koji imaju fakultete koji nude obrazovanje koje Zapad traži.” 

INTERVIEW.BA: Federalna agencija za statistiku nedavno je demantirala vaše navode o masovnom odlasku stanovništva i napominje da je područje ovog entiteta od 2013-2016. napustilo svega 10.000 ljudi. Kažu da je vaša brojka preuveličana.

ZUKIĆ: Federalni zavod za statistiku je iznio podatke o osobama koje su napustile BiH na temelju odjava sa mjesta prebivališta, odnosno na temelju prijava u mjestima odlaska. Mi se nismo fokusirali samo na porodice koje su se odjavile nego smo obilaskom terena popisivali porodice koje su otišle a ostale su još prijavljene u BiH. Također, nismo se fokusirali ni na porodice čiji su članovi privremeno otišli van zemlje, na 2-3 mjeseca, a takvih je isto mnogo.

Također, nismo u obzir uzimali ni paušalne izjave ljudi koji su nam govorili koliko je osoba otprilike napustilo BiH, nego smo se bazirali na osobe koje žele da ostanu u drugim državama i za koje su nam njihovi članovi porodica, koji žive u BiH, dali te informacije. Naravno, tu su bile uključene i druge institucije sa kojima smo o tome razgovarali, što sam ranije i navela.

Želim da napomenem da se nama, nakon objave podataka Federalnog zavoda za statistiku, javilo mnogo ljudi koji žive van BiH da nas pitaju šta to znači odjaviti se. Kada smo im objasnili procedure, rekli su nam da su oni samo uzeli pasoš i otišli bez ikakvih odjava.

INTERVIEW.BA: Kakve reakcije imate od vlasti? Da li vaši izvještaji utječu na njihov radu u smislu shvatanja ozbiljnosti problema?

ZUKIĆ: Nismo imali nekih posebnih reakcija od strane institucija vlasti, osim pojedinačnih dopisa od nekih općina koje su tražile da im dostavimo podatke za njihove općine. Naravno, pratili smo reakcije lokalnih vlasti i do sada smo upoznati da je jedino opština Derventa na zadnjoj sjednici Opštinskog vijeća tematizirala ovu problematiku.

INTERVIEW.BA: Šta ste doznali od ljudi na terenu, šta je njima uistinu najveći problem koji ih tjera iz zemlje, postoje li institucije koje im žele pomoći?

ZUKIĆ: Odlaze prije svega jer ovdje ne vide bolju budućnost. Klima koja vlada u BiH, kako ekonomska, tako i politička, odavno  je deprimirajuća, tako da naše građane lako privuku poslovne ponude iz evropskih zemalja, najčešće Njemačke, Austrije, Slovenije i Švedske. Posebno  zabrinjavajući je odlazak mladih, sve je više i onih sa tehničkih fakulteta iz Sarajeva, Mostara, Banje Luke i drugih gradova koji imaju fakultete koji nude obrazovanje koje Zapad traži.

Oni lako nađu mjesta i za doškolovanje i za završavanje fakulteta i za zapošljavanje.  Ono što smo kroz rad na terenu također primijetili jeste da se brzo snađu, budu dobro prihvaćeni, a i njihova egizistencija ubrzano postaje zadovoljavajuća. Također, odlazi nam ogroman broj žena koje se prekvalifikuju i završe kurseve jezika, ovdje konkretno mislim na odlazak medicinskih sestara, njegovateljica u Njemačku.

INTERVIEW.BA: Najavili ste i obraćanje Predsjedništvu BiH posebnim pismom i predlaganje mjera za zaustavljanje odlaska stanovništva. Koje bi to bile interventne mjere, s obzirom da imate uvid u situaciju na terenu?

ZUKIĆ: Proslijedili smo dopise prema članovima Predsjedništva BiH sa apelom da obiđu Bosansku Posavinu i da se na taj način upoznaju sa alarmantnom situacijom na terenu kada je riječ o masovnom iseljavanju bh. građana. Također, uputili smo i zahjev prema poslanicima Parlamentarne skupštine BiH da organizuju tematsku sjednicu o iseljavanju bh. građana kako bi se donijeli konkretni zaključci i stvorili mehanizmi za kreiranje povoljnijeg ambijenta u državi i da se izradi strategija za zaustavljanje odlazaka bh. građana. 

Nama nije cilj da se uvedu zabrane odlaska iz BiH, to je van svake pameti, jer ćete uvijek imati ljude koji žele da odu bez obzira na situaciju, ali se mora stvoriti povoljni ambijent za one koji žele da ostanu ali su primorani da odu. Evo, prije nekoliko dana je Banju Luku napustilo oko 200 mladih osoba koji idu raditi u Slovačku za 500 eura mjesečno. Vjerujem da bi svaki ovaj mladi čovjek ostao da živi u BiH da mu neko obezbijedi radno mjesto sa platom od 500 eura, pa možda čak i manjom. 

GLAVNI FOKUS UNIJE – EKONOMSKA ODRŽIVOST

Unija za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini u svom sastavu ima 104 lokalna udruženja/udruge, zemljoradničke i poljoprivredne zadruge u BiH i van nje. Unija je osnovana 1993. godine i od tada radi i djeluje aktivno na cijelom području zemlje. Kroz svoje djelovanje i rad Unija je izlobirala rekonstrukciju 317.000 stambenih jedinica. Od 2011. godine Unija je svoj fokus stavila i na mlade (prvenstveno u ruralnim sredinama) koji dolaze iz porodica povratnika i raseljenih lica. Tako je Unija kao partner UNICEF-a, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH,  Američke ambasade u BiH i Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica educirala 1.593 mlade osobe (povratnici i raseljena lica) o životnim vještinama i ključnim kompetencijama za tržište rada sa područja 25 gradova u BiH.

O radu Unije za održivi povratak i integracije u BiH više možete saznati putem web stranice http://www.uzopibih.com.ba

Idi naVrh

Don't Miss