737344dd8934cc52da9f7f85f2627abb
737344dd8934cc52da9f7f85f2627abb

Hamdija Veladžić: Prijavio sam korupciju i opet bih to uradio!

15.11.2016.

Nakon što je dobio otkaz u Javnom komunalnom preduzeću “Komb” iz Bužima, Hamdija Veladžić kreće u tešku i neizvjesnu borbu za pravdu. Stvari su krenule nabolje kada se za pomoć obratio Antikorupcijskoj mreži Account.

ACCOUNT I PODRŠKA: “Mreža Account je u najkraćem roku intervenisala po mojoj prijavi. Prije tužilaštva i suda. Analizirali su prijavu, zaprimili predmet i na neki način dali epilog svim tim dešavanjima. Oni su napravili stručan izvještaj, nalaz i mišljenje i podržali su me” 

Hamdija Veladžić iz Bužima odlučio je prijaviti nešto što je smatrao da je koruptivna radnja u Javnom komunalnom preduzeću “Komb”, u kojem je uposlenik. Naime, uprava preduzeća ga je na osnovu vještačenja grafologa optužila da je u knjigu protokola svojevoljno unio izmjene koje su navodno išle u korist bivšeg direktora optuženog za određene malverzacije. Zbog toga je dobio otkaz za koji kaže da ga je donijela nestručna komisija, koja je usput prekršila niz pravnih procedura uz lažni nalaz vještaka. Veladžić je vraćen na posao nakon žalbe Nadzornom odboru, ali ne odustaje od sudskog postupka u kojem će dokazati svoju nevinost, odnosno narušavanje ličnog i profesionalnog ugleda.   

INTERVIEW.BA: Vi ste odlučili prijaviti slučaj korupcije u JKP “Komb” u Bužimu. Na šta se tačno odnosila koruptivna radnja?

VELADŽIĆ: Uprava preduzeća je podnijela zahtjev za vještačenje spornog rukopisa vještaku grafologu. Taj vještak je postupio po zahtjevu uprave i napravio je nalaz u kojem je mene teretio da sam u knjigu protokola nadzornog odbora dopisao sporni rukopis o taksi na priključak korištenja sredstava, a koji ja nikad nisam dopisao i uradio. To se veže za 2004. godinu, kada ja nisam ni bio radnik komunalnog preduzeća. U komunalno sam došao u decembru 2006.  

INTERVIEW.BA: Na koju godinu se inače odnosi ta radnja?

VELADŽIĆ: Uprava nikada nije ni utvrdila kad je to djelo učinjeno, da li 2004. ili poslije u nekom periodu sve do 2015. Znači, to nije utvrđeno i osnov za otkazivanje mog ugovora o radu je bio taj lažni nalaz vještaka koji je izdao nalaz i lažno utvrdio nešto što se nikada nije desilo. Taj nalaz je za posljedicu imao otkazivanje ugovora o radu i komisija koja je vodila disciplinski postupak nije to stručno uradila jer nisu poštovana mjerila struke, pogotovo od strane pravnika koji su bili u njoj. Nalaz vještaka je bio paušalan i komisija to nije prepoznala. Kroz nalaz nije dokazano da sam ja to uradio, niti se to može dokazati. Šta se dešavalo na relaciji direktor preduzeća – vještak grafolog, to je prepušteno Tužilaštvu KS i Federalnoj upravi policije. 

INTERVIEW.BA: Možete li nam reći kakva je zapravo bila namjera iza svega što se dešavalo, da li ste kroz dosadašnji razvoj stvari to uspjeli otkriti?

VELADŽIĆ: U tom periodu trebalo je doći do smjene direktora komunalnog preduzeća. I samog tog dana kad mi je direktor lično uručio taj lažni nalaz, pitao me jesam li ja kandidat za imenovanje vršioca dužnosti direktora komunalnog preduzeća i jesam li s kim obavljao razgovore u tom periodu. Rekao sam da jesam obavljao razgovore i da jesam bio jedan od kandidata. On mi je rekao da to nije za mene, da sam se ja tu bavio nekim kriminalnim radnjama, da on za to ima dokaz i dao mi je taj lažni nalaz vještaka koji je on pribavio.

INTERVIEW.BA: Ključnom se čini činjenica da se vas optužuje za djelo koje je navodno počinjeno u vrijeme kada niste bili uposlenik navedenog preduzeća. Kako ste uopšte mogli doći do dokumentacije ako niste bili uposleni?

VELADŽIĆ: Tu je podnesena krivična prijava protiv ranijeg direktora preduzeća iz 2004. godine i uprava je smatrala da je neko s njim sarađivao, da mu je neko pomagao i da je neko dopisao u knjigu protokola, a sumnjala je da sam ja dužio tu knjigu i da sam je dopisao. Da je neko bio pomagač u tom krivičnom djelu bivšeg direktora da bi ga se zapravo zaštitilo.

INTERVIEW.BA: Vještak grafolog napravio je vještačenje u kojem je naveo da rukopis koji je dopisan odgovara vašem rukopisu, odnosno da ste vi dopisali određene stvari u službene dokumente kako biste pomogli bivšem direktoru protiv kojeg se vodi sudski postupak. Vi ste osporili ovaj nalaz?

VELADŽIĆ: Kod nalaza vještaka meni je sporno sve. S obzirom da sam po struci pravnik, uputio sam tri prigovora vještaku na taj nalaz, s detaljnim obrazloženjem svakog slova, da se to ne slaže s mojim rukopisom, da ja to nisam nikad uradio, da to nije moj rukopis, da je nalaz lažan. Vještak se na to sve oglušio, nikad na moje prigovore nije odgovorio, nije napisao ijedno slovo. Samo je moj treći prigovor vratio meni na adresu.

INTERVIEW.BA: Da li imate dokaz za ovu tvrdnju i da li vam je dopušteno dodatno vještačenje?

VELADŽIĆ: Ja sam tražio dodatno vještačenje od uprave komunalnog preduzeća, od direktora komunalnog preduzeća i njima sam uputio četiri zahtjeva da mi se dozvoli da vještačim, mimo postupka, kao što je i direktor vještačio mimo kakvog otvorenog disciplinskog postupka. Međutim, uprava meni nikad nije dozvolila da to uradim, da se meni knjiga protokola da na revers, da angažiram vještaka, jer sam i ja na to imao pravo.  

INTERVIEW.BA: Je li se ikad desilo dodatno vještačenje?

VELADŽIĆ: Desilo se da sam ja vještačio kopije rukopisa i ono što sam mogao sam obezbijediti, a to su dva preliminarna nalaza vještaka, koji su potvrdili da to nije moj rukopis, da tu nema elemenata da se stvari podudaraju i da to nije moje. Laički gledano, nije moje, a pogotovo gledajući sa stručne strane.

INTERVIEW.BA: Na kraju ste protiv vještaka grafologa ove godine podnijeli i krivičnu prijavu?

VELADŽIĆ: Podnio sam krivičnu prijavu protiv grafologa po osnovu izdavanja lažnog nalaza. On je lažno vještačio, lažno me teretio da sam nešto uradio. 

INTERVIEW.BA: Protiv vas je u JKP “Komb” pokrenut i disciplinski postupak zbog teže povrede radnih obaveza. Kako je taj postupak završio?

VELADŽIĆ: Komunalno je po dobijanju nalaza pokrenulo disciplinski postupak protiv mene kao zaposlenika komunalnog preduzeća. S obzirom da sam bio povrijeđen, otvorio sam bolovanje i otišao na medicinsko liječenje. Komisija je provela postupak, ja se nisam odazvao disciplinskoj komisiji na poziv, a razlog je bio i što su mi uskratili pravo na pravičnu odbranu, jer sam imao pravo da vještačim rukopis, a taj zahtjev sam dostavio upravi prije održavanja sjednice disciplinske komisije. Uprava je bila dužna da i meni dozvoli da vještačim rukopis pa da i ja iznesem svoje nalaze i dokaze. A, uprava za to vještačenje nije imala svakako odobrenje, jer knjiga protokola pripada nadzornom odboru. I direktor je sam poslao knjigu na vještačenje, a za to nije imao ovlaštenja. 

INTERVIEW.BA: Prema uvidu u dokumente koji smo mi imali, komisija koja je odlučivala o vašem slučaju navela je da ste mogli prisustvovati pretresu vašeg slučaja, ali da ste to izbjegli pozivajući se na bolest iako ste na dan zasjedanja komisije lično donijeli dokaze o bolovanju. Zbog čega ste izbjegli pretres?

VELADŽIĆ: Tog dana sam bio u zgradi preduzeća i donio sam doznake da sam otvorio bolovanje. Donio sam i zahtjev kojim tražim pravo na vještačenje. I tu sam iznio da sam povrijeđen, da mi se stavlja na teret nešto što nisam radio i da to nikad neću priznati.

INTERVIEW.BA: Komisija je konstatovala da bronhitis koji imate nije vrsta bolesti koja bi vas fizički spriječila da dođete na saslušanje i vlastitu odbranu.

VELADŽIĆ: Ja sam i psihički bio potresen i smatrao sam da ne mogu kvalitetno da obavljam svoju odbranu i bilo mi je neprihvatljivo da me procjenjuje neka komisija sastavljena od članova koji imaju završenu samo osnovnu školu, da me ponižava. I nisam dozvolio da me ta komisija ispituje jer su mi uskratili pravo da i ja vještačim.   

INTERVIEW.BA: Vi ste poslali odgovor komisiji i drugim organima JKP “Komb”, u kojem ste naveli da komisija po stručnim kvalifikacijama, pod broj jedan, nije sposobna da odlučuje o ovakvim stvarima. Zbog čega ste tako mislili?

VELADŽIĆ: Bili su nestručni za taj postupak. Tu je samo jedna osoba imala visoku stručnu spremu, ostali nisu imali iskustva s pravnom materijom. Bio je jedan sa osnovnom školom, dvojica sa srednjom. Oni su i prekršili pravilnik, jer su trebali dati osam dana za pripremu odbrane, a dali su kraći rok, po svom nahođenju. Sve skupa nema uporišta u zakonu i činjenicama, sve je zasnovano na laži.   

INTERVIEW.BA: Sindikat se oglušio na ovaj slučaj, a vi navodite da se nisu izjasnili jer zvanično nemaju nikakvih dokumenata o procesu koji se vodio protiv vas unutar preduzeća.

VELADŽIĆ: Uprava je zatražila od sindikata svojim aktom da se očituje prije otkazivanja ugovora o radu, a ja sam član sindikata. Međutim, taj akt sindikata je zatajen u službi korespondencije i nikada nije došao na adresu sindikata. Tako da se sindikat nije ni mogao očitovati jer nije ni znao da je uprava taj akt napisala i da se treba očitovati. To je, dakle, zatajeno. A otkaz radniku se ne može dati dok se sindikat ne konsultira.  

INTERVIEW.BA: Šta se trenutno dešava u ovom slučaju, jeste li vi i dalje uposlenik preduzeća ili otkaz ugovora o radu i dalje vrijedi?

VELADŽIĆ: Ugovor o radu je meni bio otkazan zaključno sa 24. novembrom 2015. U zakonskom roku sam uložio žalbu na taj otkaz, sâm sam to napravio i predao na protokol. Prema tom pravilniku, žalba se upućuje drugostepenom organu, tj. nadzornom odboru. Nadzorni odbor je razmatrao žalbu i uvažio je kao osnovanu i poništio odluku direktora o otkazu ugovora o radu. Odluka o mom povratku je postala pravosnažna, međutim, tu su se i dalje dešavali problemi. Direktor nije tada htio da provede odluku nadzornog odbora, tako da sam angažirao i inspekciju rada i direktor je dva-tri puta pisao da on to neće sprovesti, da on to neće završiti, da sam ja kriminalac.

INTERVIEW.BA: I vi sada ponovo radite?

VELADŽIĆ: S obzirom da je došlo do promjene direktora u komunalnom preduzeću, novi direktor, koji je stupio na dužnost prvog aprila 2016., odmah je postupio po odluci nadzornog odbora i mene vratio na posao. U ovom predmetu stvar nije došla do suda i to je završeno po osnovu promjene direktora pa ja imam status uposlenika, cijeli radni staž mi je uvezan, tako da se to na taj način završilo.  

INTERVIEW.BA: Kako se sve reflektiralo na vaš život, profesionalni i privatni?

VELADŽIĆ: Ja do sada nikada nisam imao ovakvih afera. Ovo je bila stvar koja me povrijedila, tako da sam  osjetljiv po ovim pitanjima. Nisam ovo lako mogao pretrpjeti. Morao sam zatražiti pomoć kod neuropsihijatra, dobio sam pomoć i terapiju i stabilizirali smo stanje. Sve je to stresno djelovalo na mene, moju porodicu, djecu, prijatelje u gradu. Bilo mi je olakšavajuće jer imam troje djece na školovanju. 

INTERVIEW.BA: Da li biste ovo ponovo uradili kad biste bili u istoj situaciji?

VELADŽIĆ: Sigurno bih to uradio i prijavio bih  korupciju, sve što se dešavalo, bez obzira na posljedice. Ja mislim da niko u ovome nije imao većih posljedica od mene, a onda, zašto da ne, neka ih trpe i drugi. I ako bude pravde, oni moraju ovu priču ispričati pred sudom i moraju biti za ovo sankcionisani.  

INTERVIEW.BA: Koji je doprinos Antikorupcijske mreže Account i tima Besplatne pravne pomoći razrješenju vašeg slučaja? 

VELADŽIĆ: Mreža Account je u najkraćem roku intervenisala po mojoj prijavi, i prije tužilaštva i suda. Analizirali su moju prijavu, zaprimili predmet, i na neki način dali epilog svim tim dešavanjima. Oni su napravili stručan izvještaj, nalaz i mišljenje i podržali su moju prijavu.  

INTERVIEW.BA: Da li imate povjerenje u rad tima i da li biste opet koristili usluge pravnog tima Besplatne pravne pomoći?

VELADŽIĆ: Kad sam napravio prijavu, malo sam istražio rad Mreže Account. Imao sam puno povjerenje u njih jer sam vidio da su javno iznijeli slučajeve na kojima su radili. To me ohrabrilo. Dakle, imam puno povjerenje u tu mrežu, ona je prva koja je pritekla u pomoć i stručno završila stvari. 

INTERVIEW.BA: Podnijeli ste krivičnu prijavu, da li je to bilo po preporuci pravnog tima BPP i da li ćete poslati zahtjev da oni nastave monitorisati sudski proces? 

VELADŽIĆ: Moja lična sugestija je da ova mreža prati predmet, jer što više institucija prati, što više bude transparentno, onda mogu očekivati da će to biti i pravično i završeno pred tužilaštvom i sudom. Ja sam se i oslonio na izvještaj Accounta i iskorišten je kao dokaz u krivičnoj prijavi.   

Idi naVrh

Don't Miss