Lejla Brčić: Prvo ću oformiti internu reviziju trošenja javnog novca

Osiguranje elementarnih prava na nivou lokalne samouprave, konkretni programi i aktivnosti, te vrijedan rad, samo su neki od ciljeva i metoda kanidatkinje Naše stranke.

Naša stranka Novi Grad Sarajevo za načelnicu ove Općine kandidovala je Lejlu Brčić. Lejla posebno insistira na internoj reviziji vođenja javnih sredstava. Ako radite pošteno i transparetno, s ciljem da razvijete lokalnu zajednicu, onda vam takva revizija samo može pomoći

INTERVIEW.BA: Zašto ste se odlučili kandidirati pod okriljem političke stranke, a ne kao samostalna kandidatkinja?

BRČIĆ: Razlog je vrlo jednostavan. Ideja koju zastupa Naša stranka, odnosno vizija Bosne i Hercegovine za koju se programski, ideološki i praktično zalaže Naša stranka je vizija Bosne i Hercegovine u kojoj ja vidim sebe i u kojoj želim da moj sin odrasta. Pored toga, Naša stranka okuplja ljude od riječi i integriteta, koji se ne prodaju zarad vlastitih interesa, principijelno (makar  to nekada bilo i na vlastitu štetu) drže do dogovorenih stavova, jednostavno ljudi koji istinski vjeruju u bolje sutra i koji se svaki dan lavovski bore za taj cilj. Sretna sam i ponosna što sam dijelom tog i takvog tima!

INTERVIEW.BA: Šta je temelj Vašeg političkog programa?

BRČIĆ: Odgovorno, ekonomično i efikasno raspolaganje i investiranje javnih sredstava. Poboljšanje i unaprijeđenje kvalitete svakodnevnog života. Osiguranje elementarnih prava na nivou lokalne zajednice.

INTERVIEW.BA: Šta Vas izdvaja od drugih kandidata i kandidatkinja? Zašto bi građani i građanke glasali baš za Vas?

BRČIĆ: Ponosna na sam na činjenicu da nikada u životu nisam bila privilegovana na bilo koji način. Potičem iz radničke porodice, onih koji su ranijem sistemu bili, sada već davno zaboravljena, srednja klasa! I borim se i borit ću se upravo za taj i takav odnos, u kojem vam vaš rad omogućava život dostojan čovjeka. Smatram da su naši ljudi, barem ja jesam, zamoreni političkim floskulama i ispraznim pričama. Potrebni su nam vrlo konkretni programi i vrlo konkretne aktivnosti. I vrijedan rad. Sve od navedenog mogu pod punom odgovornošću obećati.

INTERVIEW.BA: Šta planirate uraditi u prvih 100 dana mandata, ako dobijete povjerenje birača?

BRČIĆ: Da biste krenuli naprijed, morate imati jasnu sliku trenutnog stanja. Dakle, prva stvar koja se mora uraditi je detaljna revizija finansijskog stanja i analiza budžeta, odnosno raspoloživih sredstava, započetih projekata, te projekcija, na osnovu stvarnih pokazatelja, budućeg priliva sredstava, a kako bi se dalje aktivnosti planirale na realnim osnovama. Jedna od ključnih zamjerki Ureda za reviziju koji je revidirao poslovanje Općine za protekli period je činjenica da nema adekvatno uspostavljenu jedinicu interne revizije. Interna revizija, koja bi svoje izvještaje podnosila i Općinskom vijeću, odnosno izabranim predstavnicima građanki i građana, veoma je važan korektivni faktor. Kada raspolažete javnim sredstvima onda se stepen važnosti interne revizije podiže na značajno višu ljestvicu. Kada planirate raditi odgovorno i transparentno, onda nemate problem s tim da imate kontrolni organ koji će vas „pratiti“ i ukazivati na eventualnu problematičnost nekih odluka koje planirate donijeti ili provesti. I treća stvar, koju za početak smatram veoma bitnom je budžet za građane. Radi se o pojednostavljenom dokumentu iz kojeg građani i građanke općine tačno mogu vidjeti na koji način je planirano raspolaganje javnim sredstvima i gdje je njihova mogućnost uticaja. Građanske inicijative su veoma važan faktor u djelovanju lokalne zajednice.

INTERVIEW.BA: Koja su tri najveća problema u Vašem gradu?

BRČIĆ: Nezaposlenost, društvena infrastruktura i nesigurnost kao jedan širi pojam. Naravno, za sve navedeno imamo programe i planove kako bismo pristupili poboljšanju trenutnog stanja. Konkretno, imamo planove za ubrzanje procesa prilikom izdavanja dozvola za registraciju poslovnih subjekata, osnivanje posebne službe (naravno, unutar postojećih kapaciteta i raspoloživih resursa) specijalizirane za podršku, savjetodavnu i konsultantsku zainteresovanim subjektima za osnivanje biznisa. Planiramo i podsticaje u zapošljavanju posebno osjetljivih kategorija (lica sa invaliditetom, prvo zaposlenje i zaposlenje osoba preko 45 godina starosti), uređenje zajedničkih prostora sa prioritetom uklanjanja potencijalnih opasnosti sa dječijih i sportskih igrališta, uvođenje videonadzora u škole, ali i na druge lokalitete od javnog interesa u cilju podizanja stepena sigurnosti… Ali i povećanje kapaciteta predškolskih ustanova, insistiranje na uvođenju produženog boravka u svim školama na području općine, prilagođavanje prostora za kolektivno korištenje i službenih općinskih prostora osobama sa invaliditetom…

INTERVIEW.BA: Kakav je Vaš stil liderstva? Trump, Hillary ili Merkel? Dodik, Čović ili Izetbegović?

BRČIĆ: Lideri su osobe koje vode države, stranke… Općinski načelnik, odnosno načelnica je javni službenik! Sam naziv sve govori. Vi ste tu da služite onima koji su vas izabrali. U tom smislu, ja bih radije govorila o vođenju politike ili liderstvu, ako to baš tako hoćete nazvati, na način kako se to recimo radi u Finskoj ili Norveškoj. Ključni postulat vođenja, posebno lokalne politike, polazi od načela odgovornosti i savjesnosti. Nema potrebe da se gradi kult ličnosti. Imate posao koji čak nije ni toliko komplikovan, ali zahtijeva da se rukovodite prioritetima, da ga radite savjesno, odgovorno i vrijedno. To je moje opredjeljenje!

Prethodna vijest

Arijana Vračo: Servis građanima u punom smislu te riječi

Naredna vijest

Biljana Dejanović-Gligić: Žene su nositeljice promjena