sebija fotografija

Sebija Izetbegović dobila otkaz na Medicinskom fakultetu

Raskid ugovora potpisala je i dekanesa Medicine

Piše: S. KURT

Generalna direktorica KCUS-a Sebija Izetbegović, dobila je otkaz na Medicinskom fakultetu u Sarajevu, potvrdio je rektor Univerziteta u Sarajevu Rifat Škrijelj.

O tome smo pisali 6. aprila, ali se čeka zvaničan potpis rektora.

Sebija Izetbegović ostala je bez zvanja redovne profesorica Medicinskog fakulteta u Sarajevu krajem marta.

O tome je 29. marta odlučio Senat Univerziteta u Sarajevu (UNSA)  a na osnovu člana 62. a u vezi člana 77. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevu i člana 59. Statuta Univerziteta.godine o izboru dr. Izetbegović u zvanje redovne profesorice za oblast „Ginekologija i akušerstvo“, na Medicinskom fakultetu u Sarajevu.

Odluka Senata

U obrazloženju se navodi kako je Senat UNSA na vanrednoj sjednici 6. marta ove godine donio odluku kojom je usvojio Analizu Komisije na osnovu prikupljene dokumentacije. Ta je dokumentacija poslužila za provjeru vjerodostojnost isprava vezanih za postdiplomski studij dr. Izetbegović na Medicini.

Tada je Komisija je zadužila rektora UNSA za donošenje rješenja o poništenju upisa u Matičnu knjigu magistranata. Praktično, to je zvanično značilo i da je magisterij proglašen nevažećim.

Istaknuto je Odlukom Senata UNSA broj 01-34-84/14 od 29. januara 2014. godine dr. Izetbegović izabrana u zvanje redovne profesorice za oblast “Ginekologija i akušerstvo” na Medicinskom fakultetu u Sarajevu.

I to na temelju uvjeta propisanih članom 89. Zakona o visokom obrazovanju, koji je bio na snazi u vrijeme izbora.

Trajno zvanje

Ovim članom pod tačkom f. propisuju se minimalni uvjeti za izbor akademskog osoblja u naučno nastavno zvanje redovni profesor na Univerzitetu.

Uvjeti su bili:  proveden najmanje jedan izborni period u zvanju vanredog profesora, najmanje dvije objavljene knjige, najmanje osam naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama. Sve to nakon sticanja zvanja vanrednog profesora. Uvjet je bio i mentorstvo najmanje po jednog kandidata za stepen drugog i trećeg ciklusa studija.

Istaknuto je kako je prema toj odluci iz 2014. godine dr. Izetbegović izabrana u naučno nastavno zvanje, koje je prema Zakonu o visokom obrazovanju, trajno zvanje. Na temelju tog zvanja se s njom zaključio ugovor o radu na neodređeno vrijeme.Prije toga dr. Izetbegović, kako je to Zakon i predvidio, imenovana za asistenticu, kasnije i u docenticu.

No, Zakon koji je bio na snazi kao uvjet za izbor suradnika – višeg asistenta propisao je da kandidat mora imati naučni stepen magistra. Isti Zakon također je propisao da su za izbor nastavnika u zvanje docenta bili naučni stepen doktorata, naučni radovi objavljeni u naučnim/stručnim časopisima ili zbornicima, te pokazani rezultati u naučno nastavnom radu. Sebija Izetbegović je slijedom toga postala docentica na Medicinskom fakultetu 2002. godine.

Nova situacija

No, kako je njen magisterij 9. marta poništen situacija se sad potpuno preokrenula.

A vezujući se za uvjete za izbor u naučno nastavna zvanja na UNSA, prema propisima iz oblasti visokog obrazovanja koji su bili na snazi na vrijeme kada je imenovana birana u ista – utvrđuje se da ona ne ispunjava prethodno opisane uvjete koji su bili propisani za izbor u nastavno naučna zvanja na UNSA.

Rješenje o otkazu

U rješenju o otkazu navodi se:

Dr. Sebiji Izetbegović prestaje radni odnos s Medicinskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu na osnovu zaključenog Ugovor o radu ne neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom  od 15. 12. 2014. godine, zbog stavljanja van snage  odluke Senata Univerziteta u Sarajevu od 29.1.2022.godine o izboru imenovane u zvanje redovne profesorice za oblast Ginekologija i akušerstvo na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

A bez zvanja nastavnika medicinskog fakulteta u rangu redovnog ili vanrednog profesora, odnosno docenta, Sebija Izetegović ne može više biti ni direktorica KCUS-a.

Direktorica bez zvanja

Definira se to Statutom Univerzitskog kliničkog centra Sarajevo.

U članu 44. Statuta se ističe:

– Za generalnog direktora može biti imenovano lice koje pored općih uvjeta predviđenih Zakonom, ispunjava i sljedeće uvjete: VSS – završen medicinski fakultet, završena specijalizacija iz djelatnosti UKC-a, nastavnik medicinskog fakulteta u rangu redovnog ili vanrednog profesora, odnosno docenta, da je afirmirani stručni i naučni radnik u oblasti medicine, da ima radno iskustvo od najmanje pet godina u struci, da posjeduje znanje iz javnog menadžmenta.

Član 53. Statuta definira da generalni direktor može biti razriješen i prije isteka mandata na koji je imenovan.

Advokati tvrde – rješenje je nezakonito

No, advokatski tim Sebije Izetbegović tvrdi da nisu dobili rješenje o otkazu.

Član advokatskog tima Esad Oruč kazao je za N1 da je za rješenje  – nezakonito.

On je istkao da se po treći put krši ranija mjera suda i da je rektor Rifat Škrijelj je prekršio odluku suda na jedan preduhitren način. 

– Podsjećam, prema privremenoj mjeri koju je donio sud ne može se može odlučivati o akademskim zvanjima i radno-pravnom statusu Izetbegović sve do narednog ročišta koje je zakazano za šesti juni. Tada će sud donijeti novu odluku kada budu prezentirati dokazi – objasnio je Oruč.

 

Prethodna vijest

Zlatko Dizdarević: Čudna jada – od Mostara do Izraela

Naredna vijest

TREBINJE Novinari ne žele učestvovati u farsi, napustili javnu raspravu