CIRKUS NA BJELAŠNICI (IV) Berilo i Smječanin odobrili nezakonitu gradnju zgrade na trotoaru

Općinske vlasti Trnova, predvođene načelnikom Berilom i šefom urbanizma Smječaninom su, tvrde naši sugovornici, znali od početka da će se novi objekat na Bjelašnici graditi mimo svih zakona i dozvola

Piše: Senka KURT

Zgrada u vlasništvu kompanije “Govza”, koja je završena i “parkirana” tik pod prozore susjeda, čeka tehnički prijem. A kad će biti, ne zna se!

Odavno je jasno, a i mi smo objavili nekoliko tekstova, kako je ovaj objekat pokazatelj kako se radi i gradi na Bjelašnici. I kako je sve u rukama dugogodišnjeg načelnika Ibre Berila i nekolicine mu odanih zaposlenika.

Općina bez inspektora

Kako smo pisali nedavno, od 16. januara u općini Trnovo nema urbanističko – građevinskog inspektora. Raspoređen je na druge poslove. Raspisan konkurs. No, kako saznajemo i poništen.

To faktički znači, da će u ovoj “rupi”, jer nema ko da izađe na teren, na Bjelašnici moći raditi ko kako i kada hoće.

Uostalom, ono što smo saznali ovih dana govori da je to bilo moguće i dok je inspektor bio u pogonu. Jednostavno, govore naši sugovornici, a dokazuje mnogobrojna dokumentacija  – Ibro Berilo, ali i njegov pomoćnik za urbanizam Osman Smječanin, ponašali su se kao da inspektor ne postoji.

Zato su ga i smijenili. Ne samo jer je ukazivao na nezakonitosti u slučaju gradnje objekta Govza, već i nekih drugih  – dodaje naš izvor.

Greška u startu

Naš izvor navodi da se vezano za ovaj objekat u potpunosti odstupilo od planske dokumentacije.

Postoji planska dokumentacija, urbanistički projekat Bjelašnica faza I. Usvojen je provedben plan po kojem je tačno definirano koji su gabariti tog objekta, koja spratnost, markica parcele, koju je kupio vlasnik. I prema tome je Općina trebala izdati odobrenje. I izdala je urbanističku saglasnost – navodi naš izvor.

Dodaje, kako su već tada općinske vlasti napravile grešku, jer je po cijelim gabaritima parcele je postavljen objekat.

Vlasnik je već došao do trotoara.

Vlasnik objekta uklonio je uličnu rasvjetu

To je, dodaje, naš izvor, uočio tadašnji inspektor, usmeno je upozorio načelnika Berila i Osmana Smječanina.

Rješenja su već izdata, a u međuvremenu su se javili i advokati stanara zgrade do koje je novi objekat napravljen. Podsjećam, dok se gradio objekat Govza u stanovima tih stanara su pucali zidovi u apartmanima. A jednim dijelom je u potpunosti nezakonito došao bukvalno pod njihove prozore. Međutim, za općinske vlasti to ništa nije značilo. Rješenja su već izdata  – govori on.

Berilo potpisivao naloge

Pa su počeli problemi s izlaskom inspektora na teren. Načelnik Berilo je, prema našim saznanjima, zabranio da on radi svoj posao. Osim kad Berilo potpiše nalog. I izabere koji će nalog krenuti u proceduru.

Tako je inspektor prvi put izašao na lice mjesta još u oktobru prošle godine.

Iz Kantonalne inspekcije, te Ministarstva za prostorno uređenje Kantona Sarajevo saznajemo kako imaju informacije da ih je tadašnji inspektor obavijestio o svemu što se dešava u ovom slučaju na Bjelašnici.

Imamo saznanja da je u oktobru bio na terenu, sačinio zapisnik, uočio nepravilnosti i najavio da će donijeti upravnu mjeru, odnosno obustaviti gradnju. No, kako smo shvatili, a to su nam i potvrdili neki od sudionika sastanka, koji je istoga dana organiziran u uredu Ibre Berila, inspektora su ubjeđivali da poništi zapisnik. Tu je osim Berila bio i Smječanin, ali i investitor, vlasnik objekta Govza, Kenan Avdagić. Svjedoci kažu da je na sastanku bilo svega, čak i psovki – govori naš izvor.

Zabranjen izlazak na teren

Inspektoru je kako saznajemo nakon toga zabranjen izlazak na teren. Osim kad Berilo odobri.

Rješenje od januara ove godine. Ubrzo je rješenje inspektora u kojem se naređuje vlasniku Govze da obustavi sve radove dostavljeno i kantonalnoj inspektorici Amiri Taso.

U odgovoru na četiri stranice, ukratko inspektorica Taso je nakon izvršene analize, konstatirala zakonitost rada inspektora.

Slučaj je bio i, prema našim saznanjima i u Zavodu za planiranje KS, koji je dao investitoru mogućnost da se žali na inspekcijski nalaz.

Saznajemo da je Avdagić propustio rok za žalbu, a Ministarstvo prostornog uređenja KS mu je zbog toga odbilo žalbu.

On sad može pokrenuti upravni spor. A zgrada? Ostat će gdje jeste. Na trotoaru. Pod prozorima druge zgrade.

Dokumentacija (ni)je sporna

Ovim pitanjem bavio se i nekadašnji kantonalni zastupnik, sadašnji potpredsjednik Federacije BiH Igor Stojanović.  Iz Ministarstva prostornog planiranja odgovorili su da je općinski inspektor radio sukladno zakonu.

Odgovor Ministarstva za prostorno uređenje KS Igoru Stojanoviću

Uputili su ga dalje na Upravnu inspekciju da izvrši kontrolu izdatih rješenja, urbanističke dozvole i odobrenja za građenje.

No, kako to ističu i vlasnici zgrade koja je tu bila prije novog objekta, a koji su već duže vremena u dilemi šta uraditi, dokumentacija nije sporna. I u pravu su. Vlasnik Govza je realizirao sve kako mu je Općina dozvolila. Nije odstupio od izdate urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje. Ali, sve ostalo je sporno. Općinske vlasti su mu pogrešno izdale rješenja i odobrenja u odnosu na provedbeno prostorno plansku dokumentaciju – kaže naš izvor.

Šta je problematično?

Pa šta je konkretno problematično? Za početak gabariti. Zgrada je izgrađena do do krajnjih granica parcele.

Zatim, izgrađena su četiri umjesto tri sprata. Nema zračnog prostora koji je omogućen susjednoj zgradi. Ukupna visina je trebala biti od najniže kote 15 metara. Zbog svojih kvadrata pozicionira suterensku etažu na granice parcele. I dalje ide redom, diže sve…

Kako je to uopće bilo moguće graditi na ovakav način? Lako. Jer se nisu poštovali dokumenti višeg reda, ono što je donio Zavod za planiranje KS. Nisu poštovane ni građevinske ni regulacione linije. Morao je od trotoara biti povučen 5 metara. Nije ni metar.

Smječanin: Bez obzira na sve nalaze

No, Osmanu Smječaninu, šefu urbanizma u općini Trnovo, te najbližem Berilovom suradniku to nije bilo važno.

Na sva je upozorenja odgovarao: “Ostajemo pri svemu bez obzira na inspekcijske nalaze“.

Pa čak i kad ja ad hoc  Savjet plana za prostorni razvoj općine Trnovo, sugerirao da se ulaz u garažu objekta povuče za 5,5, metara, da ne prelazi granicu parcele…

Smječanin je svjestan šta se radilo. Svjesno je prekršio prostorno plansku dokumentaciju. Oni sami sebe pobijaju. Ovo je odluka o izmjeni urbanističkog projekta Bjelašnica I faza u kojoj se kaže da se ne mogu mijenjati građevinske linije Službeni list  – pokazuje nam sugovornik.

I šta će biti na kraju, pitamo ga.

Jasno kao dan

On ističe da može djelovati Upravna inspekcija, preispitati rad Službe za urbanizam općine Trnovo. Može biti poništeno odobrenje. Može i vlasnik Govza tužiti općinu jer su mu oni dali da rade.

Vlasnik Govza će vjerovatno pokrenuti upravni spor. A dok traje upravni spor on ne može izvršiti tehnički prijem. Sve ostalo je nelegalno  – navodi naš izvor.

Dodaje kako je sve očekivano, jer su interes i građevinski lobi jači od svega.

Ovdje je sve jasno kao dan. Investitor je morao biti s nekim « dobar”. Zna se ko je kome naredio da se radi mimo akata. Pitajte u općini – kaže nam.

Berilo i Smječanin bez odgovora

I pitali smo.

Prije sedam dana poslali par pitanja načelniku Berilu i Osmanu Smječaninu.

Zašto je u slučaju gradnje ovog objekta odstupljeno od provedbeno planske dokumentacije, odnosno urbanističkog projekta Bjelašnica faza I? Kako je moguće da je ovaj objekat postavljen po cijelim gabaritima parcele ? Ko je izdao rješenje? Da li su tačni navodi kojima raspolažem da je tadašnji inspektor tražio da se poništi odobrenje za gradnju i urbanistička suglasnost, ali da je to u općini zaustavljeno? Kako je moguće da su prekršene i građevinske i regulacione linije kad je u pitanju izgradnja ovog objekta? Zašto prema zaključku Savjeta plana za prostorni razvoj općine objekat nije povučen pet metara od trotoara? Kako je moguće da općina trenutno nema niti jednog urbanističko – građevinskog inspektora? Da li to znači da u ovoj vremenskoj rupi, dok ne imenujete novoga može svako ko hoće i kako hoće graditi na Bjelašnici i kako ćete to eventualno spriječiti?  pitali smo.

Odgovore nismo dobili.

Prostor za mutne radnje

Inspektor Ismar Duvnjak nije htio komentirati ni je li smijenjen, odnosno premješten na drugo radno mjestu upravo zbog ovog slučaja. Nije htio komentirati ni navode naših sugovornika.

Nisam na poziciji, ne mogu govoriti. U toku je postupak koji se dokazuje u Uredu za odlučivanje o žalbama  – odgovorio nam je kratko.

No, sve će na kraju trajati mnogo duže.

Općina, nakon što je poništen konkurs za inspektora, u narednih, najmanje četiri, pet mjeseci neće imati urbanističko-građevinskog inspektora.

To ostavlja prostor za dalje mutne radnje na Bjelašnici.

Je li to, zapravo, bio i cilj svega?

Prethodna vijest

Pravnica u Zavodu distrofičara mobingovana pa otpuštena nakon razgovora sa novinarima

Naredna vijest

Glamoč- Za 1.600 KM prodali 16 posto udjela u multimilionskom energetskom projektu