Sumka Bučan, regionalna direktorica CARE Internationala: Zima je poseban izazov kad radite s ljudima u pokretu

Uprkos smanjenom broju osoba u pokretu registriranih u tranzitnim kampovima i otvaranju renoviranog kampa Lipa koji je izgorio 2020. godine, i dalje je mnogo migranata u tranzitu kroz BiH. Jedna od organizacija koja im pruža socijalnu podršku, sklonište i hranu je međunarodna humanitarna agencija CARE International.

Razgovarala: Sanela KARAICA

Regionalna direktorica CARE International Balkans Sumka Bučan u razgovoru za Interview govori o važnosti brige za migrante, o izazovima koji se povećavaju sa zimom, o ljudima koji su prošli teške poteškoće na putu do nas. Često dolaze iz zemalja koje su zahvaćene ratom ili društava gdje je prisutna diskriminacija ili neka vrsta opresije. CARE sarađuje sa organizacijama koje imaju kapacitete da prepoznaju potrebe i pruže ovakvu vrstu podrške kontinuirano.

Pomoći ljudima u potrebi 

Interview: CARE International dugi niz godina djeluje u Bosni i Hercegovini. Vaša organizacija provodi brojne humanitarne i druge projekte, a sada pomaže i migrantima u našoj zemlji. O kakvom se projektu radi?

Bučan: CARE je od samog početka migrantske krize angažovan na projektima pomoći izbjeglicama i migrantima. To je dio aktivnosti našeg humanitarnog programa kojem je glavni cilj da pomaže ljudima u potrebi i onima koji se nađu u vanrednim situacijama kao što smo pokazali i s našim projektima tokom pandemije Covid-19, kada smo pomagali najugroženijim kategorijama stanovništva. Aktivnosti uključuju pružanje pomoći u hrani, odjeći, obući, lijekovima… Također, kroz projekat finansiramo i hitne medicinske intervencije kao i psihosocijalnu pomoć u saradnji sa partnerskim organizacijama specijalizovanim za takav vid pomoći.

Interview: Vlasti u BiH ne mogu se pohvaliti najboljim odgovorom na migrantsku krizu. Bilo je različitih problema. Ipak, migranti u kampovima imaju kakve-takve uvjete za život, a šta je sa onima izvan?  Da li su aktivnosti CARE Internationala usmjerene upravo na njih?

Bučan: S obzirom da su međunarodne organizacije i Ministarstvo sigurnosti preuzele brigu o kampovima, mi smo se upravo fokusirali na ljude koji još uvijek nisu smješteni u kampove ili se nalaze izvan sistema, pružajući im naravno i informacije o mogućnostima i podršci koju mogu dobiti unutar sistema. Ovdje se uglavnom radi o populaciji koja je u pokretu i čije potrebe su za osnovnim životnim potrepštinama i podrškom.

Interview: Vaša organizacija migrantima je pružila i novčanu pomoć u vidu vaučera. Koliko je vaučera podijeljeno i u kojem iznosu? Šta korisnici mogu kupiti?

Bučan: Mi smo u saradnji s partnerima zaključili da su vaučeri najefikasniji mehanizam interventne pomoći. Pomoću ovih vaučera izbjeglice i migranti imaju mogućnost da kod odabranih ponuđača nabave hranu i druge potrepštine isključujući alkohol i duhanske proizvode u iznosu od 20 eura. Do sada smo kroz ovaj projekat distribuirali 974 vaučera od čega je 750 u Unsko-sanskom kantonu i 224 u Tuzlanskom kantonu. Ljudi cijene ovakvu vrstu pomoći, jer im omogućava da kupe ono što im je najpotrebnije.

Interview: Zajedno sa partnerskim organizacijama podrška ste osobama koje su se zatekle u našoj zemlji na migrantskom putu. Na koje sve načine pomažete? Šta im je najpotrebnije?

Bučan: Sve aktivnosti realizujemo u saradnji sa parnerima na terenu, lokalnim organizacijama koje su u stalnom kontaktu sa izbjeglicama i migrantima i koje najbolje mogu ocijeniti koje su potrebe u datom trenutku.  Potreba za hranom, lijekovima i osnovnim potrepštinama je stalna, a druge potrebe zavise od uslova u kojima se nalaze, a i godišnjeg doba. U zimskom periodu topla odjeća i obuća je neophodna, jer često imamo ljude koji su putovali ili pješačili mjesecima,  dolaze iz drugačijeg podneblja i kada se zateknu u Bosni i Hercegovini nemaju adekvatnu obuću i odjeću što može biti pogubno i za zdravlje, a i živote ljudi u pokretu.

 Važna je i psihosocijalna podrška

Interview: Važno je da ne budu gladni i da su zaštićeni od ekstremnih vremenskih uvjeta, ali jednako tako važna je psihosocijalna podrška. Jesu li spremni tražiti pomoć, razgovor?

Bučan: Psihosocijalna podrška je neophodna, jer se radi o ljudima koji su prošli kroz razne poteškoće na putu, često dolaze iz zemalja koje su zahvaćene ratom ili društava gdje je prisutna diskriminacija ili neka vrsta opresije. CARE sarađuje sa organizacijama koje imaju kapacitete da prepoznaju potrebe i pruže ovakvu vrstu podrške kontinuirano.

Interview: Uskoro će zima i ljudi u pokretu postaće posebno ranjivi.  Šta će biti u fokusu djelovanja CARE Internationala?

Bučan: Zimski period je jako izazovan kada radite sa populacijom u pokretu. Mi se već pripremamo da u saradnji s partnerima “Zemlja djece” iz Tuzle i “Žene s Une” iz Bihaća i organizacijama Crvenog krsta/križa pružimo pomoć u hrani, odjeći, obući, hitnim medicinskim intervencijama… Također obraćamo pažnju da prilagodimo pomoć u zavisnosti od toga da li se radi o ženama, djeci ili muškarcima kako bismo u najvećoj mogućoj mjeri osigurali da ista odgovara njihovim potrebama.

 

Prethodna vijest

Senka Kurt na Face TV: Spektakl, kažem vam!

Naredna vijest

Zloupotreba punomoći: Advokat skuplji od obeštećenja