Djeca rođena zbog rata po prvi put prepoznata kao civilne žrtve rata

Na zahtjeve za zakonskim priznanjem djece koja su rođena kao posljedica ratnog silovanja prvi
odgovorio Brčko distrikt BiH

Nakon višegodišnje borbe za priznanjem njihovog postojanja, statusa, i prepoznavanjem posljedica s kojima se nose djeca rođena zbog ratnog silovanja, ova djeca su, po prvi put nakon rata, ostvarila zakonsko priznanje kao civilne žrtve rata.

Skupština Brčko distrikta BiH napravila je prvi značajan korak u BiH tako što im je u okviru Zakona o civilnim žrtvama rata koji je usvojen jučer omogućila priznanje statusa. Ovim je djeci rođenoj zbog rata poslana snažna poruka da nisu zaboravljena, saopćeno je iz TRIAL International organizacije, koji je s Udruženjem “Zaboravljena djeca rata” vodio bitku i zagovarao priznanje statusa djeci rođenoj zbog rata u Distriktu, ali i u cijeloj BiH.

Pozdravljamo ovaj značajan iskorak, čija se vrijednost ogleda prvenstveno u simboličnom činu konačnog zakonskog i društvenog priznanja djece rođene zbog rata kao posebne kategorije civilnih žrtava rata. Ovo predstavlja presedan kako za Bosnu i Hercegovinu, tako i za Evropu, dok na globalnom nivou ulazi među prva priznanja ove vrste – ističe Adrijana Hanušić Bećirović, viša pravna savjetnica TRIAL International.

Pravo na reparacije

A što zapravo znači priznavanje statusa? To prije svega znači da je Brčko distrikt BiH prvi dao pozitivan odgovor na međunarodne preporuke za ovu kategoriju žrtava, budući da su nedavno Generalni sekretar UN-a i nekoliko mehanizama UN-a za zaštitu ljudskih prava pozvali države da odgovore na potrebe djece rođene zbog rata.

Pored toga, ovakvo priznanje je u skladu sa nedavnom odlukom Međunarodnog krivičnog suda kojom je utvrđeno da su djeca rođena kao posljedica silovanja i seksualnog ropstva direktne žrtve tih zločina te da im pripada pravo na reparacije.

Ajna Jusić i Adrijana Hanupić Bećirović: Zajednički u borbi

To je tako s pravne strane. S ljudske, emotivne, u svijetlu borbe za ljudska prava i dostojanstvo, to je još više.

Ovo je zaista jedan veliki iskorak u borbi za ljudska prava, ovo je zaista presedan kako za Bosnu i Hercegovinu, tako i za druge konfliktne i post-konfliktne države. Mi kao članovi Udruženja Zaboravljena djeca rata jako smo ponosni što smo svojom borbom, svojim glasom doprinijeli ovako važnoj i pozitivnoj priči. Drago nam je da smo doprinijeli da je BiH u nečemu jako važnom i pozitivnom bude prva. Zahvaljujemo se Brčko distriktu BiH na donošenju ovog Zakona, te smatramo da isti ovaj Zakon mora biti usvojen na nivou Federacije Bosne i Hercegovine kao i na nivou Republike Srpske – dodaje Ajna Jusić, predsjednica udruženja “Zaboravljena djeca rata”.

O djeci rođenoj zbog rata godinama se skoro nikako nije govorilo. Tome svjedoči i činjenica da i danas ne postoje zvanični podaci o tačnom broju ove djece u BiH.

Ima još posla

Priznavanje statusa djeci rođenoj zbog rata ima višestruk značaj, kako za samu djecu tako i za njihove majke, preživjele ratnog seksualnog nasilja, budući da se ova djeca i njihove majke često suočavaju s problemima koji se vezuju za njihov identitet, stigmatizaciju, marginalizaciju i izolaciju. Majke su ih često odgajale u teškim društveno ekonomskim uslovima, bez bilo kakve dodatne podrške.

No, da nije sve baš savršeno, a kako to u BiH obično i bude, treba napomenuti da je Brčko distrikt ovim Zakonom propustio da u značajnijoj mjeri odgovori na potrebe žrtava. Riječ je o tome da djeci rođenoj zbog rata Zakonom nisu priznata dodatna pripadajuća prava, kao što su prioritet pri obrazovanju i stipendiranju.

Pored toga, civilnim žrtvama rata, uključujući žrtve seksualnog nasilja, nije priznato pravo na banjsko liječenje i medicinsku rehabilitaciju te prioritet prilikom ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu, uprkos preporukama organizacije TRIAL International. Zato je neophodno da vlasti Brčko distrikta poduzmu dodatne korake kako bi pružio potpuniji odgovor na potrebe žrtava.

Prethodna vijest

PALE MUNICIPALITY: To whom is the tender for the purchase of business premises arranged?

Naredna vijest

Afera s donacijama: World Vision pokušao povući 13,3 miliona KM namijenjenih za pomoć BIH