PUBLIKACIJA Fact i fake u medijima – putokaz za medijsku pismenost

05.05.2022.

Fondacija INFOHOUSE sa svojim projektom FiF – Fact i fake u medijima finalizirala je svoje sudjelovanje u regionalnom projektu projekta SNAŽNI –  Mediji bez mržnje i dezinformacija, koji se uz podršku Europske unije realizirao u u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Sjevernoj Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji i Turskoj.

Priliku da INFOHOUSE bude dio projekta pružila je Fondacija za razvoj medija i civilnog društva „Mediacentar“, kroz poziv za podnošenje prijedloga projekata „Promocija medijske i informacijske pismenosti u malim gradovima i ruralnim područjima.

Nakon edukativnih sesija za građanke i građane, te posebno mlade iz Bratunaca, Srebrenice, Zvornika, Gruda, Ljubuškog, Širokog Brijega, Sarajeva i Istočnog Sarajeva zaključili smo da nam je potreban snažniji razvoj medijske pismenosti, koji bi pomogao da od pasivnih primatelja medijskih inforamcija postanemo aktivni građani javne sfetre.

Pred vama je publikacija, u kojoj o važnosti medijske pismenosti pišu profesorica Fakulteta političkih nauka u Sarajevu dr. Lejla Turčilo, profesor Filozorskog fakulteta u Sarajevu dr. Mario Hibert, kredibilna dugogodišnja novinarka i nekadašnja direktorica Vijeća za štampu Ljiljana Zurovac, te PR i aktivista Adin Šabić i novinarka i urednica Senka Kurt.

Ova će brošura poslužiti kao putokaz, informativno-edukativni materijal za dalje rasprave ali i „ostavština“ projekta značajnog za region.

Publikaciju  možete preuzeti na sljedećem linku

Publikacija Fake i fake u medijima

 

Idi naVrh

Don't Miss