Demantij Murisa Mujanovića

Povodom teksta Kako je dvorski mesar SDA dobio naklonost Trojke, objavljenog 23. marta ove godine na našem portalu Interview.ba u ime Murisa Mujanovića obratio nam se punomoćnik advokat Kenan Hadžimuhović sa “zahtjevom za objavu ispravke neistinitog izražavanja sas izvinjenjem i naknadom nematerijalne štete”.

DemantiJ objavljujemo u cjelini:

Obraćam Varn se u svojstvu punomoćnika gdin Mujanović Murisa koji me ovlastio da Varn uputim predmetni Zahtjev. Naime, kao što Varn je poznato dana 23.03.2022. godine na portalu  „Interwiev.ba“ čiji ste urednici, od strane autora Kurt Senke objavljen je tekst pod naslovom:

„Kako je dvorski mesar SDA dobio naklonost Trojke.“ U sadržaju ovog teksta objavljen je niz neístina u vezi mog klijenta.

Član 6. stav 1. Zakona o zaštiti od klevete Federacije Bosne i Hercegovine normira: Svako lice koje prouzrokuje štetu ugledu fizičkog ili pravnog lica iznošenjem ili pronošen¡em izražavanja neistinite činjenice, identifìcirajući to pravno odnosno fìzičko lice trećem licu, odgovorno je za klevetu (2) Za klevete izenesenu u sredstvima javnog informiranja odgovorni su autor, odgovorni urednik, izdavač, kao i lice koje je na drugi način vršilo nadzor nad sadržajem tog izražavanja. “

 Imajući u vidu navedeno, ovim putem ističemo da su prednje pomenute neistine izražene u spornom tekstu sljedeće:

  • Mujanović Muris je vlasnik kompanije „MUJANOVIĆI“ d.o.o. Vogos“ća;
  • Poslovanje MUJANOVIĆI d.o.o. Vogošća je od strane nadležne inspekcije nalazima negativno kvalifikovano;
  • Mujanović Muris je obilato iskoristio svoje veze za dobijanje poticaja za kompaniju MUJANOVIĆI d.o.o. Vogošća;
  • kompanija MUJANOVIĆI d.o.o. Vogošća (vlasništvo Mujanović Murisa) je u 2022. godini ostvarila pravo na poticaje u iznosu od 460.000,00 KM;
  • prilikom inspekcijskog nadzora krajem novembra 2018. godine pri dolasku inspekcije na lice mjesta bio inn je zabranjen ulaz, pa je morala intervenisati i policija:
  • MUJANOVIĆI d.o.o. Vogošća su Registru poljoprivrednih gazdinstava lažno prijavljivali broj grla krupne i sitne stoke, a sve kako bi ostvarili pravo na poticaje Federalnog ministarstva poljoprivredc, vodoprivrede i šumarstva, koje se mjerilo milionima;
  • više stotina goveda u vlasništvu MUJANOVIĆI d.o.o. Vogošća nije bilo u programima zdravstvene zaštite, te je kompanija u veterinarsko-informacionom sistemu registrirana samo kao uvoznik i izvoznik mesa, a ne i za uzgoja i tova junadi;
  • kompanija MUJANOVIĆI d.o.o. Vogošća je od Vlade Kantona Sarajevo dobila 40.000,00 KM po osnovu dva projekta (subvencija kamata po preuzetim kreditima i poticaj u primjeni tehničkih normi i standarda kvalitet)

Član 8. Zakona o zaštiti od klevete Federacije Bosne i Hercegovine propisuje: „ Oštećeni je dužan da poduzme sve potrebne mjere da ublaži štetu uzrokovanu izražavanjem neistinite činjenice, a naročito da štetniku podnese zahtjev za ispravke tog izražavanja. 

S obzirom na prirodu iznesenih činjenica, a temeljem citiranog člana 8. Zakona o zaštiti od klevete u FBiH, zahtijevamo da u roku od pet dana od dana prijema ovog Zahțjeva, na portalu „Interwiev.ba“ izvršite objavu ispravke prednje opisanih neistinitih  informacija uz izvinjenje gdin Mujanović Murisu. Istovremeno, zahtijevamo da na ime naknade nematerijalne štete usljed pretrpljene usljed povrede ugleda i časti mog klijenta, istom izvršite uplatu novčanog íznosa od 3.000,00 KM (slovima: trihiljade i 00/100 KM) u roku od 10 dana od dana prijema ovog Zahtjeva, uvećano za iznos od 140,40 KM na ime advokatskih usluga sastava predmetnog Zahtjeva.

U slučaju da izvršite objavu ispravke sa izvinjenjem, molimo Vas da nam o tome dostavite dokaz na kontakte navedene u memorandumu ovog zahtjeva. U suprotnom, klijent me ovlastio da protiv Vas kao urednika/autora ovog neistinitog teksta, pokrenem parnični postupak pred Općinskim sudom Sarajevo radi naknade nematerijalne štete, u kojem postupku će nepotrebno biti stvoreni troškovi sudske takse, advokatski troškovi, troškovi vještaka, troškovi zakonske zatezne kamate i sl.

Imajući u vidu navedeno, smatramo da je obostrani interes da se ova pravna stvar riješi mimim putem bez uplitanja pravosudnih organa. Ukoliko su Varn potrebne dodatne informacije, molìm da me kontaktirate na dole označene kontakte – kaže se u zahtjevu advokata Murisa Mujanovića, od 6. aprila 2022.

 

Prethodna vijest

AFERA URBICID IZRODILA PRVU ISTRAGU Pozdravljamo prvu, a nadamo se da nije zadnja

Naredna vijest

Žižek: Što znači braniti Europu?