Dunja Mijatović:  Primjena Istanbulske konvencije spašava živote

Važno je stati u kraj rastućim naporima u Europi da se opstruira ratifikacija Istanbulske konvencije i pozivima na povlačenje iz ove konvencije, poručila je komerarka za ljudska prava Vijeća Europe Dunja Mijatović povodom desete godišnjice od kako je počelo potpisivanje ovog važnog dokumenta

Razgovarala: Senka KURT

 

Primjena Istanbulske konvencije spašava živote. Države imaju moralnu i zakonsku dužnost da ne iznevjere žene i djevojke. Moraju ratifikovati i dalje sprovoditi Istanbulsku konvenciju. Nema ubjedljivih argumenata da se to ne učini.

Napisala je ovo u autorskom tekstu komesarka za ljudska prava Vijeća Europe Dunja Mijatović povodom desete godišnjice od kako je počelo potpisivanja Konvencije o spriječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Tekst je objavljen na DW, na deset jezika.

  Interview: Zašto je Istanbulska konvencija značajna za Europu?

Mijatović: Istanbulska konvencija je veoma značajna, utoliko što nasilje nad ženama stavlja u kontekst kršenja ljudskih prava i time ‘razbija’ percepciju, koji je na žalost još uvijek prisutna u nekim državama članicama Vijeća Evrope, da je to privatna ili porodična stvar. Bez obzira o kojoj vrsti nasilja nad ženama se radi, bilo da je to nasilje u porodici, genitalna mutilacija, prisilni brakovi, seksualno uznemiravanje, psihološko nasilje, uhođenje, prisilna sterilizacija i prisilni prekid trudnoće, države članice imaju pozitivnu obavezu da se bore protiv nasilja nad ženama na sveobuhvatan način.

Pandemija je  produbila nejednakosti među spolovima

Interview: Konkretno, šta je Konvencija donijela? Je li zaista osigurala zaštitu žrtava?

 Mijatović : Povodom obilježavanja 10 godišnjice Istanbulske konvencije objavila sam autorski tekst Istanbulska konvencija „spasava živote“  https://www.dw.com/bs/istanbulska-konvencija-spasava-%C5%BEivote/a-57493905 na DW portalu na deset jezika. Pokušala sam da skrenem pažnju i na važnost ove konvencije koju nazivaju i “zlatni standard”.

Njen značaj je upravo u tome što je fokusirana na žrtve i jer ukazuje na to da je za efikasnu zaštitu žena od nasilja neophodna unaprijediti jednakost među polovima, i ruštiti duboko ukorijenjene stereoptipe koji se odnose na ulogu žene i muškarca u društvu.

Interview : Šta biste rekli jesu li odredbe Konvencije u potpunosti inkorporirane u  zakonske okvire zemalja potpisnica ?

 Mijatović : U procesu implementiranja Istanbulske konvencije neke države članice su napravile značajne pomake, uključujući i izmjene domaće legislative, posebno kada su u pitanju odredbe krivičnog zakonodavstva, koje se odnose na seksualno uznemiravanje i silovanje. Ne žalost, posljednih godina, pod utjecajem ultra-konzervativnih pokreta, primjetan je i trend nazadovanja na ovom polju, koji je kulminirao nedavnim povlačenjem Turske iz Istanbulske konvencije, a slični trendovi su primjetni i u nekim drugim članicama Vijeća Evrope, uključujući Poljsku.

Mijatović: Mjere zatvaranja koje su države članice usvajale ili su još na snazi, pojačale su izloženost žena nasilju

Interview : Pandemija je u mnogome otežala položaj žena u Europi – u ekonomskom i zdravstvenom smislu, ali i povećanju nasilja. Kakvi su Vaši podaci?

Mijatović : Da, situacija je izuzetno zabrinjavajuća. Pandemija je produbila postojeće nejednakosti među spolovima. Mjere zatvaranja koje su države članice usvajale ili su još na snazi, pojačale su izloženost žena nasilju, naročito nasilju u porodici i seksualnom nasilju. Također je zabrinjavajuće je da su takve mjere ugrozile i pristup žena osnovnim informacijama o zdravstvenim uslugama koje se tiču seksulanog i resporuktivnog zdravlja i prava.

Interview : Kako se prema zemljama prati provedba Konvencije?

Mijatović: Vijeće Europe je formiralo nezavisno, stručno tijelo koje je poznato pod imenom GREVIO – https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home (Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence) i dalo mu mandat da prati implementaciju Istanbulske konvencije. Grevio redovno objavljuje izvjestaje o implementaciji u zemljama članicama VE.

Turska je poslala pogrešan signal

Interview: Šta po Vašem mišljenju znači potez Turske da povuče svoj potpis s Konvencije?

 Mijatović: Kao što sam i rekla u izjavi koju sam objavila tim povodom, ovaj potez Turske je pogrešan i šalje pogrešan signal ženama u Turskoj ali i šire, tim prije što je došao u vrijeme kada su femicid i drugi oblici nasilja nad ženama u porastu u Turskoj.

Želim upravo u ovom kontekstu naglasiti da je važno stati u kraj rastućim naporima u Europi da se opstruira ratifikacija Istanbulske konvencije i pozivima na povlačenje iz ove konvencije, pri čemu se koriste lažni narativi o konvenciji  i pozivanje na odbranu porodičnih vrijednosti i tradicije, a u stvari su takvi napori motivirani stereotipima, mizoginijom i  homofobijom.

Prethodna vijest

Mirsad Sijarić: Hoću da Zemaljski muzej “prodam” Gradu Sarajevu

Naredna vijest

Ko šilji “patku” na Zakonu o zabrani pušenja u FBiH?