February 2021

Smeće ubija ljude u Mostaru i Konjicu

Nekontrolisano odlaganje otpada u Hercegovačkoneretvanskom kantonu ubija ljude, upozoravaju ljekari, a aktivisti posljednjih godina zbog toga podižu krivične prijave i organizuju mirne demonstracije, ali im vlast odgovara tužbama za štetu koju nanose blokadama deponije koja radi nezakonito jer nema dozvolu – Vlada FBiH je Upravi za inspekcijske poslove FBiH naložila da ne zatvara deponiju, nego samo nadzire njen rad.

Piše: Rubina Čengić

Mostarci i Mostarke uređuju prostor oko deponije Uborak –  skupljaju smeće, sade drveće i cvijeće i postavljaju klupe!  Ta deponija je, uz još nekoliko nezakonitih i nekontrolisanih odlagališta otpada, izvor najvećih ekoloških problema u Mostaru, ali i cijelom Hercegovačkoneretvansko kantonu.

U tom kantonu je tokom 2019. registrovano više od 1.300 oboljelih od malignih oboljenja –  700 muškaraca, najčešće od karcinoma pluća, i 660 žena, uglavnom od raka dojke ili pluća, a najveći broj oboljelih dolazi iz Mostara i Konjica, upozorava Zavod za javno zdravstvo HNK/Ž u izvještaju o zdravstvenom stanju stanovništva  (http://zzjzhnk.com/ocjena.pdf ).

Stanovništvo je svakodnevno izloženo različitim faktorima okoliša koji mogu značajno uticati na zdravlje. Povećan je zdravstveni rizik zbog onečišćenja zraka, vode, zemljišta, kontaminirane hrane, buke i drugih faktora iz neposredne čovjekove okoline. Zbog toga je neophodno kontinuirano intenzivno praćenje, evaluacija, te preveniranje negativnih efekata svih okolišnih faktora, stoji u ovom izvještaju u kom je navedeno da  odlaganje čvrstih i tečnih otpadnih materija predstavlja jedan od glavnih problema javnog zdravstva.

Aktivisti  upozoravaju da se u Mostaru radi o četiri deponije od kojih je najveći problem deponija Uborak koja je najveća, trebala je postati regionalna ili kantonalna, ali ona od 2019. godine nema dozvolu za rad.

“To su komunalne deponije za otpad iz kuća, a ni za to nisu adekvatne, ali tamo odlažu i medicinski i životinjski otpad, mulj, otrove i slično iako ta deponija nije namijenjena za to i nema osigurače za te vrste otpada. Ovim je prekršen zakon jer je neko dozvolio da se deponijom upravlja na način opasan po zdravlje stanovništva, a inspekcija zatvara oči i sada imamo eko-bombu”, kaže Marin Bago iz  Udruge za zaštitu prava pacijenata Futura.

Naglašava da je u krivičnim prijava sve dokumentovano.

“U 2019. je registrovano blizu 1.500 novooboljelih od raka u našoj županiji, taj broj stalno raste – 2010. je bilo 300, a pitanje je da li je i 1.500 konačan broj jer veliki broj ljudi ide u Zagreb na liječenje i ne bude ni evidentiran u BiH. Ljekari su povezali ta oboljenja sa zagađenjem okoliša jer ona pokazuju da je zagađeno ono što dišemo, pijemo i jedemo. Sve smo dokumentovali u  krivičnim prijavama i sada čekamo optužnicu, ali to nije rješenje jer imamo dug, deponiju koja nema dozvolu za rad i koja je ekološka bomba i nemamo gdje propisno odlagati otpad”, kaže Bago. Pojašnjava da je deponija izgrađena kreditnom koji je Grad Mostar dobio prije nekoliko godina i sada počeo vraćati.

“Neko će to morati riješiti, a to su opet milioni”, zaključuje Bago.

U Konjicu pak sumnjaju na nezbrinuto smeće sa deponije Repovački Potok i industrijsko zagađenje teškim metalima koji odlaze u rijeku Neretvu.

“Mi ovdje praktično tapkamo u mraku jer ne znamo ni kome više da se obratimo – teško je utvrditi koje vrste otpada dolaze na deponiju koja je 150 metara udaljena od bolnice, ali i šta je tu donošeno i odloženo i prije deset godina, a više puta smo pravili analizu mulja s dna Neretve i utvrdili da u njemu ima teških metala mnogo više od količina dozvoljenih pravilnicima, ali su nam nadležni organi rekli da je pravilnik na koji se mi pozivamo istekao 2012. i da je taj teški metal o kom mi govorimo možda još iz UNIS-ovog doba, kao da Neretva ne nosi mulj. Konjic nema zvanično proglašenu industrijsku zonu, ali ona postoji i to je nekoliko privatnih preduzeća i niko ne zna šta oni ispuštaju u rijeku, a ispuštaju noću, uzorke ne možemo uzeti bez njihovog odobrenja i tako u krug. Ovdje je kantonalna vlast zabavljena sama sobom, a općinska nema volje i snage da ovo riješi”, kaže Amir Variščić iz udruženja Zeleni Konjic.

Pojašnjava da deponija Repovački Potom ima upotrebnu dozvolu koju je dobila uz reciklažni centar, ali se uslovi dozvole ne poštuju, te da ona nije namjenski građena, nego je nastala spontano nakon što je stara deponije, usljed poplave, uništena, a smeće završilo u Jablaničkom jezeru.

“Konjic je prije rata imao odličnu deponiju, ali je tamo odmah poslije rata niklo naselje, ljudi su sagradili kuće, pa je plan bio da mostarski Uborak postane regionalna ili kantonalna deponija, ali ovaj kanton se proteže od Konjica do Nuema, pa su otvara pitanja koliko bi koštalo dopremati otpad iz Neuma do Mostara i slično , a osim toga –  Uborak ne može ni Mostar da zadovolji”, kaže Variščić i naglašava da su se aktivisti obraćali svim instancama vlasti, da je bilo javnih rasprava na ovu temu, ali se ništa nije promijenilo.

Na Uborak, iako nema dozvolu,  svakodnevno dolazi novi otpad koji nije zatrpan, pa se okolinom širi smrad, a tečnosti iz otpada odlaze u zemlji i podzemne vode. Unatrag par godina aktivisti organizuju demonstracije na ulazu u deponiju kako bi spriječili odlaganje otpada i podnose krivične prijave protiv odgovornih na svim nivoima vlasti, a kao odgovor na njihove proteste i upozorenja Grad Mostar i pripadajuća javna komunalna preduzeća (JP Komos Mostar, JP Parkovi Mostar i JP Deponija) su, sa odštetnim zahtjevom na oko 700.000 KM, tužili građane okupljene u Građanskoj inicijativi Jer nas se tiče zbog štete koju su navodno prouzrokovali građani i građanke Mostara uslijed ometanja JP Debonija Mostar u period od juna 2019. do marta 2020. godine.

Aktivistkinja Amna Popovac smatra da vlast ne provode zakon.

“HNK ima dobar zakon o upravljanju otpadom, ali ga ne provodi – nema redara i inspektora, ljudi se nemarno odnose prema okolišu i bacaju smeće gdje stignu, a vlast ne reaguje. Mislim da kantonom upravljaju ljudi koji ne vole ovu zemlju”, kaže Popovac. Naglašava da regionalna deponija nema dozvolu i radi ilegalno, ali da je, i kada je imala dozvolu, radila nezakonito.

Podsjećanja radi, Ministarstvo za okoliš u Vladi FBiH je 2019. deponiji Uborak oduzelo dozvolu za rad.

Na pitanje zašto deponija Uborak nije zatvorena iako je Ministarstvo okoliša u Vladi FBiH  ukinulo dozvolu za rad, iz  Uprave za  inspekcijske poslove u FBiH odgovaraju da je Vlada Federacije BiH 6.decembra 2019. godine usvojila zaključak kojim je  u cilju javnog interesa omogućeno daljnje odlaganje komunalnog otpada do ishodovanja vodnog akta od strane Agencije za vodno područje Jadranskog mora i dopune Zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole.

“Federalnoj upravi za inspekcijske poslove je data preporuka da prati poštivanje do sada propisanih mjera iz okolišne dozvole. Shodno preporuci, federalni okolišni inspektori redovno vrše nadzor nad provođenjem obaveza iz stare okolišne dozvole.  Studija uticaja na okoliš je u izradi, te će njeni nalazi i zaključci odrediti i daljnju upotrebu ove deponije”, stoji u odgovorima koje je sačinio Ejub Salkić, glavni federalni  urbanističko-ekološki inspektor.

Nezvanično saznajemo da zatvaranje deponije nije ni malo lak zadatak jer treba izraditi studiju uticaja na okoliš zatvaranja deponije, izdati okolinsku dozvolu za zatvaranje, odrediti rezervnu poziciju za odlaganje otpada

Iz  Ministarstva za okoliš u Vladi FBiH do zaključenja ovog teksta nismo dobili zvanične odgovore kako se dogodilo da Mostar i Konjic dospiju među najzagađenije gradove u BiH – ministrica Edita Đapo je zatražila pitanja u pisanoj formi kako bi stručne službe dale odgovor. No nezvanično smo saznali da su u Ministarstvu nezadovoljni zaključkom Vlade FBiH i da smatraju da deponija treba biti zatvorena bez odlaganja ukoliko nema dozvolu za rad, a za samo zagađenje i broj oboljelih smatraju da su podaci kojima raspolažu mediji i nevladine organizacije prenapuhani i da iza njih ne stoji naučno istraživanje i analiza.

Za znatiželjne evo još malo navoda iz izvještaja Zavoda za javno zdravstvo HNK/Ž o zdravstvenom stanju stanovništva.

Otpadne materije organskog porijekla direktno ugrožavaju okoliš i zdravlje stanovništva. Nestabilan organski materijal se raspada pri čemu se stvaraju neprijatni mirisi koji zagađuju zrak. U otpadu iz domaćinstava mogu se naći patogeni uzročnici (tuberkuloze, infektivnog hepatitisa, trbušnog tifusa, paratifusa i dizenterije, stafilokoki, streptokoki i druge klice). Kada je u pitanju čvrsti otpad, najveći problem je njegovo nekontrolisano odlaganje i stvaranje „divljih” deponija pored puteva, na seoskim smetljištima, riječnim koritima ili napuštenim rudnicima. Općinska odlagališta komunalnog otpada većinom su otvorenog tipa i to su najčešće prostori koji ne zadovoljavaju uslove sanitarnih odlagališta otpada, niti su propisno pripremljeni za tu namjenu. Na većini ovih deponija odlažu se sve vrste otpada, od komunalnog, industrijskog do medicinskog.… Otpad je ozbiljan javnozdravstveni problem i to iz nekoliko razloga: može poslužiti kao sklonište i hrana za štakore i muhe i na taj način indirektno izazvati prijenos bolesti; može onečistiti podzemnu vodu ako se odlaže u blizini vodonosnih slojeva; u takvim slučajevima prevladava hemijsko onečišćenje; neorganski sastojci otpadnih materija iz naselja i industrije mogu sadržavati različite toksične materije (teške metale, pesticide, fenole, dioksine i sl.) koje predstavljaju veliku opasnost za ljude i životinje, naročito ako dospiju u vodotoke ili u vodu za piće;  stvara estetski problem, pa neugodan miris i odbojan izgled otpada traži higijensko rješenje; predstavlja moguću opasnost od požara.

Uz te nemale probleme javljaju se i globalni problemi vezani za otpad. Pri sanitarnom odlaganju otpada pojavljuju se plinovi u deponiji, i to metan i ugljikov dioksid koji su odgovorni za staklenički učinak. Pokrivenost jednog područja sakupljanjem otpada direktno ukazuje na produkciju komunalnog otpada na tom području. Komunalna preduzeća ne pokrivaju sva domaćinstva odvozom otpada, tako da jedan dio otpada završi na neuređenim/divljim (ilegalnim) odlagalištima….  Na svim deponijama potrebno je kontinuirano zatrpavanje smeća, prema pravilima o sanitarnim principima postupanja na deponiji, kao i redovne mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije samih deponija, vozila i odgovarajućih kontejnera za prikupljanje i odvoz smeća….    Pravilan način zbrinjavanja te vrste otpada podrazumijeva njegovo razvrstavanje na mjestu nastanka u specijalizirane kontejnere. Prosječna proizvodnja otpada iz zdravstvenih ustanova kreće se u rasponu od 2,41 do 3,26 kg/krevet/dan od čega se infektivnog otpada proizvede od 0,19 do 0,88 kg/krevet/dan. Okoliš zagađuju i otpadne vode iz zdravstvenih ustanova, kao i odbačeni lijekovi (antibiotici, citostatici) i toksični elementi i spojevi ukoliko se odlažu zajedno sa komunalnim otpadom. Pored toga, medicinski otpad iz bolnica može sadržavati otpad određenog nivoa radioaktivnosti. Veliki problem na području HNK/Ž predstavlja upravo ova vrsta otpada. U većini slučajeva važeća legislativa koja uređuje sistem upravljanja opasnim otpadom samo djelimično se poštuje ili njena provedba potpuno izostaje, pa se ovakva vrsta otpada vrlo često nađe u smjesi sa komunalnim otpadom. Na ovom području dostupno je jako malo informacija koje se ne mogu uzeti kao relevantne za iznošenje valjanog mišljenja i davanje ocjene uticaja takvog postupanja na zdravlje ljudi i njihovu neposrednu okolinu.  

Lako se troši narodni novac – čelnici FBiH i kafu od 2 KM plaćaju iz budžeta

Predsjedništvo BiH planira ove godine za poklone izdvojiti 430.000, a u Parlamentu BiH 400.000 za avionske karte. Bez obzira što ne putuju

Piše: Senka KURT

Ministarstvo civilnih poslova jučer nas je obavijestilo da smo nerazumni i prestrogi jer nismo bezpogovorno prihvatili njihovu inofmraciju da ne kasnimo u vakcinisanju za drugim državama. U prijevodu, da li više vjerujemo njima ili vlastitim očima. Ko kasni? Za kim? Kako? Eto, još se, godinu dana nakon što je koronavirus zavladao svijetom dogovaraju kako će i od koga nabavljati. Na stranu, što se zaista ne zna šta je čiji nivo.

No, da se u ovom ministarstvu radi i gradi pokazuje i plan nabavki za ovu godinu, te najnoviji tender, objavljen baš dan prije nego smo saznali da ne kasnimo za vakcinama. Ministarstvo predvođeno uspavanom ministricom Ankicom Gudeljević nudi 68.373,06 KM medijima u Sarajevu, Banja Luci i Mostaru, koji će u narednih 4 godine oglašavati aktivnosti u dnevnim novinama. Da se hvale, pišu hvalospjeve na vlastiti račun i iz državnog budžeta plaćaju reklamu.

To je tek kap u moru šokantnih informacija, koje se mogu doznati iz planova nabavki za ovu godinu, a kako smo raštrkani na bezbroj ministarstava, agencija, raznoraznih organa i organizacija na državnom, entitetskom, kantonalnim i inim nivoima trebalo bi nekoliko godina da se ispišu svi sramotni detalji namjeravane rastrošnosti vlasti.

Niko ih ne zove, ali planiraju skupa putovanja

Njihova svakodnevna prepucavanja, vrijeđanja, naduravanja tako prikrivaju bahato trošenje novaca, koji bi, da smo imali sreće odavno potrošili za unaprijeđenje kvaliteta naših života – u ekonomskom, zdravstvenom, socijalnom… smislu.

Pa ćemo recimo, navesti samo nekoliko najdrastičnijih primjera planova i troškova u ovoj, drugoj pandemijskoj godini. Izdvojili smo tek primjer Predsjedništva BiH, Parlamenta BiH, te ureda predsjednika i dva potpredsjednika Federacije. Ostalo će se samo kazati.

I krenut ćemo od Predsjedništva BiH, koje je 5. februara objavilo izmjenu i dopunu plana javnih nabavki, koje se, navedeno je, shodno potrebama tri člana, procjenjuje na 1.749.450.00 od KM i to za: robe: 561.900,00 KM, te za usluge  1.187.550,00 KM.

Duga je, preduga lista svega što našim vrijednim članovima Predsjedništva treba, ali, eto, treba napomenuti da je, bez obzira što su granice uglavnom zatvorene, što se većina sastanaka širom svijeta u Europe odvija online, što ih na kraju krajeva niko i nigdje ne zove, za prvih 9 mjeseci ove godine planirano čak 134.000 KM za avionske karte i službena putovanja, te nevjerovatnih 192.000 KM za usluge smještaja u inostranstvu. Tako su ukupni putni troškovi Komšića, Dodika i Džaferovića za ovu godinu isplanirani u vrijednosti od nevjerovatnih 347.000 KM.

No, ako se baš ne može skoknuti do inostranstva (računa li u to Dodik Srbiju ili Čović Hrvatsku?!) na raspolaganju su im stare i nove tehnologije, pa će za fiksne telefone biti izdvojeno 30.000, za mobilne 90.000, pa internet troškovi posebno za cijelu zgradu, pa za svaki ured, pa pisma, brza i normalna pošta, što, kad se podvuče refa, sve zajedno iznosi 140.000 KM.

Ima se para, ima se s čim

Kad se ne putuje izvan zemlje, telefonira ili šalju mailovi, naši članovi Predsjedništva imaju puno obaveza u samoj BiH. Za to im trebaju dobra, skupa, najskuplja vozila, te naravno puno goriva. Tako je za potrebe ureda Milorada Dodika izračunato da će samo u prva tri mjeseca potrošiti 146.000 KM za gorivo, a Komšić i Džaferović zajedno 118.600. Ako gdje zašteka, neka se nađe 3.000 KM za taxi, pa onda treba uračunati izdatke za tehnički pregled, nove gume. Za usluge popravke i održavanje vozila “Audi” planirano je skoro 40.00, a vozila VW čak 67.200. Tu su i planirane popravke na jednoj škodi (18.600), citroenu (9.300),  BMW-u, mercedesu… i tako unedogled. Kad se u to uračuna pranje automobila, servis klime i svašta nešto, cifra već izaziva vrtoglavicu, a nismo skoro ni na polovini.

Sve je dobro dok ne poklanjaju ikone

Raznih tu sitnih i krupnih potreba ima, od šivenja zastava, usluga prevođenja, nabavka cvijeća i aranžmana (24.000), izrade fotografija (za uspomeno i dugo sjećanje), štampanje plakata, ukupno 1,187. 550 ugovorenih i drugih posebnih usluga i roba. 

Posebna se stavka ove godine, kad je Predsjedništvo BiH pokazalo veliku brigu i uložilo nadljudske napore u zaštiti građana u pandemiji, odnosi na usluge dezinfekcije i deratizacije, za koje se gotovo svakoga dana raspisuju novi tenderi. Ne zna se ni broj koliko je puta od početka ove godine Predsjedništvo kroz tender i javnu nabavku zavapilo “dajte nam maske”. Za dezinfekciju zgrade bit će izdvojeno 15.000, maske nisu ubrojane, 20.000 je planirano za testiranje.

No, da se obraz ne gubi ni u najtežim vremenima pokazat će i planirani trošak za poklone, čak 430.000. Najviše se voli poklanjati zlato, očito i to od jednog juvelira iz Sarajeva, na čiju adresu skoro svakodnevno stigne zahtjev iz Predsjedništva BiH. Danas poklon od 1.600, sutra od 1.10, prekosutra 560, nardni dan neka sitnica od 250 KM. I nabere se. Kako bilo, sve je dobro dok ne poklanjaju ikone.

Delegat se na put sprema i pjeva

Kad je riječ o Parlamentu BiH iz ove su institucije prošle godine obavijestili svekoliku javnost, online, kako drugačije, jer se ne mogu sastajati, opasno je, da će morati nabaviti poneki novi automobil, napraviti krov (da ne prokišnjava kad se ono urijetko sastanu), još srediti stolice u Bijelom salonu. Naručena su i dva ćilima vrijednosti skoro 30.000 KM.

Prema planu javnih nabavki, revidiranom dakako, jer svaki dan je za njih novi izazov, a nama novi trošak, a koji je objavljen 11. februara, vidi se da je za avio karte parlamentaraca planirano čak 400.000 KM, te još 5.000 za usluge VIP salona na Sarajevskom aerodromu.

Čak 50.000 za štampanje i uvezivanje materijala

Tu je i čak 100.000 KM planiranih za smještaj delegata i zastupnika (ne piše gdje), pa onda nevjerovatnih 95.000 za nabavku tonera za printere (valjda materijali nisu čitljivi u elektronskoj formi).

Za sanaciju krova iz naših džepova otići će više od 1,2 miliona KM.

Teški sastanci u restoranima, konobama, kafićima

 Možete li za nekoliko sekundi nabrojati imena čelnika Federacije BiH, predsjednika i dva njegova potpredsjednika? Naravno da ne možete. Nema previše skandala vezanih za njihova imena pa se ne pominju u javnosti, a kako gotovo ništa i ne rade, nema razloga da ih se uopće registruje. No, predsjednik Marinko Čavara i potpredsjednica Melika Mahmutbegović i potpredsjednik Milan Dunović nisu zbog toga previše zabrinuti. Oni se ponašaju kao da svakoga dana osvajaju udarničku značku. Pa troše, planiraju. I opet troše.

Dunović, Mahmutbegović i Čavara: Račun po račun – milion

Iz Godišnjeg obavještenja o dodjeli ugovora za neprioritetne usluge (objavljenog 25.1. ove godine) potpuno je jasno čime se uglavnom bave čelnici Federacije. Ukratko, jedu, piju, hodaju, pa opet jedu, piju iz naših džepova, preko naših leđa. Plaćaju čak i sitne račune (kafa/kava/kahva) u vrijednosti od manje od 2 KM iz budžetske kase.

Tako ovaj izvještaj pokazuje da su predsjednik i potpredsjednici gotovo svaki dan pandemije proveli na sastancima u restoranima, konobama, kafićima. Pa ćemo izdvojiti samo neke od teških sastanaka, na kojima je odlučivano kako se uhvatiti u koštac sa pandemijom, od marta, kada covid zvanično stiže i do nas.

U odjeljku Ugostiteljske usluge izdvajamo da je u “Vinoteci” u Sarajevu 5.3.2020.  s računom od 71,02 održan “prvi sastanak”, a potom novi za 5 dana. Zabrinutost je bila očita jer je račun manji za 20-tak maraka.

Omiljeni sarajevski restoran “Druga kuća” bio je domaćin čuvarima Federacije najmanje dvadesetak puta  tokom prošle godine. Računi se kreću od 1,71 do 114 KM. Dakle, ni kafica se nije mogla platiti iz svog džepa. Bolje se očito jelo u livanjskkom restoranu “Forum”, te u onom pod nazivom “Stari mlin” u Olovskim lukama.

Pred drugi val pandemije išlo se na “sastanke” u jedan fensi restoran u Sarajevo. Nekoliko puta tokom iduće godine. Vidljivo je da se i jelo i pilo.

Drugi se vakcinišu, a ti se, Muzafere, kupaj!

Tu su i računi za SUR “Kolo” na Buni od ljetos, te jedan fast food također u Sarajevu, gdje se s nogu, popila kafica i nešto malo pregrizlo.

U Four seasons finom i skupom restoranu centru Sarajeva zabilježena su tri posjeta.

Prošla godina bila je teška, pa se radilo i po ugostiteljskim objektima

Nema informacija šta su Čavara/Dunović/Mahmutović radili početkom novembra u Bihaću. Da su bili svjedoče računi od skoro 750 KM za jedan dan. 

Inače, budžet predsjednika FBiH iznosi 1,5 miliona, a potpredsjednika polovina od ove cifre.

Dok završavamo ovaj tekst stižu informacije da je u pojedinim kantonima u FBiH počela vježba pripremljenosti za imunizaciju protiv koronavirusa.

Drugi se vakcinišu, a ti se, Muzafere, kupaj!

Autoprevoz u vrzinom kolu milionskog kriminala – II dio (dokumentacija)

U prvom dijelu teksta koji se odnosi na malverzacije u Autoprevozu, objašnjavali smo tok sumnjivih radnji koje su rađene u periodu privatizacije firme pa do 2013. godine. Ostavili smo brojna otvorena pitanja o kojima izvještavamo u daljem tekstu.

Kako je grad Banjaluka u sporu sa „Autoprevozom“, postavlja se pitanje zašto gradonačelnici najvećeg grada Srpske od 2006. godine nisu zabranili raspolaganje novom autobuskom stanicom? Kako su pravobranioci Mirko Stojčinović i Nikola Tomašević svojim zastupanjem državnih interesa omogućili Živku Babiću i Sladomiru Đuriću raspolaganje objektima nove autobuske stanice u Banjaluci, a na štetu Republike Srpske, kada su imali pismene izvještaje Direkcije za reviziju privatizacije da nova stanica nije privatizovana, da je vlasnik nove autobuske stanice Republika Srpska, te da je obim poslovanja navedene stanice na dnevnom nivou između 50 i 70 hiljada KM (408 polazaka dnevno), kao i prodate mjesečne karte za gradski saobraćaj preko autobuske stanice, što na mjesečnom nivou iznosi u prosjeku od 620 do 800 hiljada KM. 

Začuđujuće je da je Odjeljenje za prostorno uređenje grada Banjaluka „Autoprevoz“ i BAS izdalo UT uslove i građevinsku dozvolu za izvođenje građevinskih radova na proširenju nove stanice za oko pet dunuma, uređenju i asfaltiranju prostora ispred i oko zgrade autobuske stanice za 600 parking mjesta.

Direktor Autoprevoza Dejan Mijić za naš portal ističe da ni Babić, ni Đurić, ni Matić nisu uposlenisi ove firme i da, ukoliko je bilo malverzacija, to prijavimo nadležnim organima.

Što se tiče insinuacija da su određene osobe u određenom periodu vršila krivična djela, predlažem da, ukoliko imate bilo kakva saznanja o tome, obavijestite organe policije ili nadležno tužilaštvo“, kazao je Mijić.

Od Babića smo, umjesto odgovora, dobili prijetnje o kojima možete čitati na ovom linku.

I dok Sladomir Đurić nije odgovarao na naše pozive, Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković, odnosno njegov tim za komunikaciju jeste, rekavši da će nam naknadno dostaviti svoju izjavu pisanim putem. Izjavu nikada nismo dobili.

Na sajtu preduzeća stoji da je preduzeće bilo u „stanju pronalaženja izlaza iz teškoća sve do 2000. godine, kada je Autoprevoz, kao implementator projekta dobio donaciju Vlade Japana kroz dodjelu 35 novih autobusa za gradski saobraćaj, kao i opremu i autodijelove u vrijednosti od sedam miliona dolara. Ta donacija je bila jedna od ključnih prekretnica nakon čega je Preduzeće oživjelo i normalizovalo proces rada“, piše na sajtu preduzeća i dodaje se da je slijedeća prekretnica u razvoju preduzeća bila privatizacija koja je izvršena 2002. godine, kada je Osnovno državno preduzeće transformisano u Akcionarsko društvo. Na sajtu ne stoji da je Grad Banjaluka primalac donacije od japanske vlade, a ne ODP direktno. ODP “Autoprevozu” je ustupljena ova donacija pod posebnim uslovima koji se ogledaju u obavezi preduzeća da ostane u državnoj svojini.

  1. godine Autoprevoz a.d. Banja Luka osniva novo preduzeće “Neobas” d.o.o. Banja Luka, koje se bavi uslugama prevoza putnika u međunarodnom saobraćaju, uslugama turističke agencije i rada autobuske stanice u Banjaluci, te veleprodajom i maloprodajom dijelova za teretna motorna vozila. S obzirom na to da su se u javnosti pojavile spekulacije o mogućem pokrenutom stečaju u Neobasu, riješili smo i to da provjerimo, prvo kontaktiravši APIF.

“Kako se u skladu sa Zakonom o stečaju Republike Srpske, prijedlozi za otvaranje stečajnog postupka podnose direktno nadležnim sudovima, dakle bez posredovanja Apif-a, tako se za informaciju o eventualnim podnesenim prijedlozima za otvaranje stečaja nad istim privrednim društvima možete obratiti Okružnom privrednom sudu Banja Luka, kao nadležnom za prijem i odlučivanje o ispunjenosti uslova za otvaranje stečaja po prijedlozima”, poručili su nam iz APIF-a. Naša redakcija je poslala zvaničan dopis Okružnom privrednom sudu, ali ni nakon više od mjesec dana od njih nismo dobili nikakav odgovor. 

Danas AUTOPREVOZ posluje kao akcionarsko društvo u kojem udio ima samo privatni kapital. Zapošljava  oko 300 radnika.

U svom voznom parku raspolaže sa 28 vozila za gradsko – prigradski saobraćaj sa kojima održava 4 gradske, 2 prigradske i 6 područnih linija, te 5 vozila za međugradski saobraćaj sa kojima održava 2 međuentitetske i 1 međunarodnu liniju.

Osnovna djelatnost AUTOPREVOZ-a jeste drumski saobraćaj, gradsko-prigradski i međugradski saobraćaj.

Dodaci tekstu:

Direkcija za privatizaciju: Revizija privatizacije ODP “Autoprevoz”

Dodatak 2 Autoprevoz vs Grad Banja Luka: Najvažniji dijelovi Odluke o dopustivosti i meritumu – Ustavni sud BiH

Interesantno je da je predsjednik Ustavnog suda BiH Zlatko M. Knežević, rođen 1960. u Novom Gradu, ranije bio visokopozicionirani član SNSD-a.

Gdje je završilo 12.000 tableta za liječenje oboljelih od Covid 19?

Vlada Japana donirala je u junu prošle godine BiH 12.200 tableta lijeka Avigan za koji je rečeno da će se klinički ispitivati na pacijentima oboljelim od Covid 19 u našoj zemlji. Međutim, višemjesečno istraživanje Fokusa o sudbini ovog lijeka rezultirao je saznanjima da je jedna od dvije bolnice koje su dobile Avigan odbila da ga daje pacijentima, a druga čeka dozvolu Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH da može provesti kliničku studiju za ovaj lijek.

PIŠE: SEMIRA DEGIRMENDŽIĆ

Donaciju Avigana inače je prošle godine, javno i pred TV kamerama od tadašnjeg ambasadora Japana u BiH Hideyuki Sakamoto u ime naše zemlje primila Ankica Gudeljević, minisitrica civilnih poslova BiH. Tada je rečeno da su interes za ovu donaciju iskazali Medicinski fakultet Banja Luka i Sveučilišna klinička bolnica Mostar.

Donaciju Avigana je još prošle godine ministrici Gudeljević uručio tadašnji ambasador Japana u BiH Hideyuki Sakamoto

LIJEK NISU VRATILI

Danas, osam mjeseci nakon prijema donacije iz Sveučilišne kliničke bolnice Mostar za Fokus kažu da nisu davali ovaj lijek pacijentima. Inače i proteklih mjeseci smo slali upite ovoj bolnici u vezi s korištenjem ovog lijeka, ali smo odgovor dobili tek nakon najnovijeg, upućenog prije nekoliko dana.https://a665ca3778412b765821094ffb9caa80.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html

– Lijek Avigan je doniran SKB Mostar od strane Ministarstva civilnih poslova BiH. Budući da mi nismo htjeli sudjelovati u eksperimentalnom liječenju bolesnika jer je to eksperimentalni lijek još uvijek, nije službeni u europskim i američkim protokolima za liječenje Covid-a, nismo se ni mi odlučili za korištenje istog. Jedini službeno odobreni lijek za liječenje Covida je Remdesivir koji smo omogućili našim bolesnicima po indikaciji za isti – naveli su iz Ureda za odnose s javnošću SKB Mostar za Fokus.

Na naše dodatno pitanje, šta su uradili s lijekom koji ne žele koristiti i da li su ga vratili Ministarstvu civilnih poslova BiH, iz SKB-a smo dobili šturi odgovor, bez konkretnih detalja o tome kakva će biti sudbina tog lijeka. Hoće li možda završiti u medicinskom otpadu ili na nekom drugom mjestu.

SKB Mostar

– Lijek Avigan nismo vratili jer to od nas navedeno Ministarstvo nije ni tražilo – odgovorili su iz SKB Mostar.

Potvrdu o tome da je upućen zahtjev za dozvolu za provođenje kliničkog ispitivanja lijeka Avigan i to u RS-u dobili smo u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH.

– Upućen je zahtjev, našoj Agenciji, za sprovođenje kliničke studije za lijek Avigan od strane Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci kao podnosioca zahtjeva i to za istraživački centar UKC Republike Srpske. Postupak je još uvijek u toku – potvrdili su iz Agencije za Fokus.

U Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH pitali smo i da li se lijek namijenjen kliničkom ispitivanju može donirati da li je i u ovom slučaju Agenciji trebao biti podnijet zahtjev za dozvolu za uvoz. No, iz odgovora smo saznali da ova “donacija nije donacija u pravom smislu te riječi”.

– Vezano za ova pitanja, ne radi se o donaciji u pravom smislu te riječi već isporuci lijeka Avigan od strane Vlade Japana kao sponzora ovog kliničkog ispitivanja, prema centrima u kojima je planirano sprovođenje ispitivanja, a to su: UKC Republike Srpske i SKB Mostar. Agenciji nije podnesen zahtjev za uvoz predmetnog lijeka, a za detaljinije informacije po ovom pitanju, molimo vas da se obratite Ministrstvu civilnih poslova BiH – pojašnjavaju iz Agencije.

S druge strane iz Ministarstva civilnih poslova svu odgovornost za dalju distribuciju lijeka Avigan prebacili su na entitetska ministarstva zdravstva.

– Ministarstvo civilnih poslova BiH, distribuciju lijeka izvršilo je u saradnji s Federalnim ministarstvom zdravstva i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske. Ovo ministarstvo nije uključeno u dalje aktivnosti, pa Vas molim da se za informacije koje su Vama potrebne, obratite entitetskim nadležnim institucijama – kazali su za Fokus u MCPBiH.

Iz Ministarstva zdravlja RS-a na više upita o ovoj temi Fokusu nisu odgovorili, a iz Federalnog ministarstva zdravstva uputili su nas na SKB Mostar.

– Vezano za navedenu donaciju lijeka, Federalno ministarstvo zdravstva je Ministarstvu civilnih poslova BiH predložilo da se isti dostavi SKB Mostar što je i učinjeno uz napomenu da se u provođenje ove kliničke studije neizostavno uključe stručne službe Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine koja je sukladno Zakonu o lijekovima i medicinskim sredstvima Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 58/08) nadležno tijelo u provođenju i kontroli kliničkih studija u Bosni i Hercegovini. S tim u vezi, za daljnju primjenu lijeka, odnosno provođenje kliničke studije trebate se obratiti Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar – navode iz Federalnog ministarstva zdravstva.

KAKVA JE ULOGA MEDICINSKOG FAKULTETA U BANJA LUCI?

S obzirom na to da iz Agencije navode da je “Vlada Japana sponzor ovog kliničkog ispitivanja”, uputili smo i dodatni upit o tome da nam Agencija pojasni konkretnije ulogu Medicinskog fakulteta u Banja Luci kao podnosioca zahtjeva za kliničku studiju.

Naime, u jednom od ranijih odgovora o sličnoj temi iz Agencije su naveli kako “Na osnovu člana 52 (3) Zakona o lijekovima podnosilac zahtjeva za kliničko ispitivanje sponzor može biti domaći proizvođač ili zastupnik stranog proizvođača ili glavni istraživač u ime sponzora”. S tim u vezi nameće se pitanje je li onda u ovom slučaju Medicinski fakultet u Banja Luci glavni istraživač u ime sponzora, a koji je kako tvrde u Agenciji Vlada Japana ili taj fakultet pak ima ulogu zastupnika stranog proizvođača.

UKC RS

Također, tražili smo od Agencije da nam pojasni da li je sponzor, odnosno, podnosilac zahtjeva u slučaju kliničkog ispitivanja Avigana podnio polisu osiguranja koja se odnosi na eventualnu štetu nanesenu ispitaniku koja bi mogla biti prouzrokovana kliničkim ispitivanjem i ukoliko jeste ko je potpisnik polise osiguranja?

“Medicinski fakultet Univerziteta u Banjaluci je podnosilac zahtjeva ka našoj Agenciji, odnosno pravno lice koje istupa u ime sponzora. Znači Medicinski fakultet nije glavni istraživač, već podnosilac zahtjeva, a glavni istraživač je delegiran ispred UKC RS-a kao istraživačkog centra za koji se podnosi zahtjev. Upravni postupak za ovaj zahtjev je u toku, a po završetku istog, obavijestićemo vas o ishodu”, stoji u odgovoru iz Agencije.

Na pitanje ko je potpisnik polise osiguranja nisu nam odgovorili.

Inače, proizvođač lijeka, odnosno sponzor plaća kliničko ispitivanje odgovornim osobama uključenim u taj proces.

Na naš upit Medicinskom fakultetu u Banja Luci upućen proteklih mjeseci više puta, a posljednji prije nekoliko dana o tome šta je s lijekom Avigan, nisu htjeli odgovoriti. Naša pitanja upućena njemu direktno e-mailom ignorisao je i Ranko Škrbić, dekan tog fakulteta.

S druge strane upravo na Medicinski fakultet u Banja Luci i gospodina Škrbića uputili su nas, kao odgovor na naš upit iz Univerzitetskog kliničkog centra u Banja Luci kojem smo također poslali ista pitanja u vezi s kliničkim ispitivanjem Avigana.

– Poštovana, molimo Vas da se za ovaj upit obratite Medicinskom fakultetu u Banjaluci i dekanu prof. dr Ranku Škrbiću- naveli su za Fokus iz UKC RS-a.

Ni u Ambasadi Japana u BiH kojoj smo krajem prošle godine uputili upit o tome znaju li oni za sudbinu lijeka koji su donirali BiH i imaju li i očekuju li rezultate kliničke studije za Avigan koji su uručili Ministarstvu civilnih poslova, nisu bili raspoloženi za razgovor

– Što se tiče Vašeg upita, bojimo se da nismo u poziciji odgovoriti na isti, te Vas ljubazno molimo da nastavite kontakt sa nadležnim i odgovornim organom kako je navedeno u Vašem e-mailu – napisali su iz Ambasade Japana u Sarajevu.

No, uprkos tome što se ni osam mjeseci nakon što je lijek Avigan pristigao u BiH on barem prema zvaničnim informacijama ne primjenjuje kod pacijenata oboljelih od Covid 19, zvaničnici često u javnosti izražavaju zahvalnost Vladi Japana na ovom lijeku, a pri tome javnosti ništa ne govore o tome zbog čega se on ne primjenjuje.

Tako je primjerice prošlog mjeseca zamjenik ministrice vanjskih poslova BiH Josip Brkić tokom prijema ambasadora Japana u BiH Ita Makota iskazao zahvalnost i na “donaciji lijeka Avigan, koji se koristi u liječenju pacijenata zaraženih koronavirusom.“

Faksimil prošlomjesečnog saopćenja zamjenika ministrice vanjskih poslova BiH Josipa Brkića: Zahvaljuje se za lijek Avigan koji se kod nas i ne koristi

Odgovori iz MVP-a za Fokus pokazuju da su se na tome da Avigan stigne u BiH još početkom pandemije angažirali i MVP i Predsjedništvo BiH, ali sve je to uzalud kada čak ni skoro godinu od toga nije ni došlo do primjene lijeka na pacijentima, a niko ne želi reći šta je stvarni razlog za to.

– Na početku pandemije u proljeće 2020. godine, MVP BiH je diplomatskim kanalima došlo do saznanja o mogućnosti dobivanja određenih količina japanskog lijeka avigan, koji je tada još bio u ekspermentalnoj fazi. U koordinaciji sa Ambasadom BiH u Tokiju, MVP BiH je uključilo BiH među prve zemalje koima je Japan stavio na raspolaganje navedeni lijek – 12200 tableta, što predstavlja količinu terapije za 100 pacijenata.

Nakon sprovedene interne procedure, Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je na svojoj 64. vanrednoj sjednici održanoj 30. aprila 2020. godine odlučilo da se izvrši razmjena diplomatskih nota sa Ambasadom Japana u BiH u cilju realizacije navedene donacije.

Lijek avigan je isporučen BiH u junu 2020. godine. Raspodjela i upotreba navedenog lijeka je bila u nadležnosti Ministarstva civilnih poslova BiH – odgovorili su nam iz MVP-a.

Sve navedeno ilustrira i još jednom zorno pokazuje i potvrđuje svu nekoordinaciju institucija i ustanova u BiH tokom pandemije, pa tako i u slučajevima koji se odnose na to da li se lijekovi koji se nabavljaju uopšte daju pacijentima oboljelim od korona virusa.

Također, treba podsjetiti da je Fokus ranije pisao o tome da je u BiH prodavan lijek Favira iz Turske za koji nam je potvrđeno od turskog proizvođača Novelfarme da je Favira generički proizvod Avigana. Tada su naveli i da su završili studiju s kojom su dokazali “ekvivalentnost Favire originalnom proizvodu Avigan.”

S obzirom na to da je Favira u BiH prodavana po cijeni od 298 KM uz liječnički recept, a da je sada iz Sveučilišne kliničke bolnice Mostar potvrđeno da oni nisu htjeli koristiti Avigan jer je eksperimentalni lijek, jasno je da je Favira kao lijek nastao po uzoru na Avigan imala puno bolju “prohodnost i prolaznost” do pacijenata u BiH, premda smo Avigan dobili besplatno i iako je bilo preporučeno njegovo korištenje kroz kliničko ispitivanje i strogi nadzor i Agencije i liječnika.

No, izuzev Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH koja je u međuvremenu naložila povlačenje Favire iz prodaje u apotekama, niko od drugih nadležnih institucija nije reagirao na brojne nejasnoće i nedoumice o tome kako se lijek koji se ni u zemlji koja ga proizvodi ne prodaje u apotekama našao u prodaji u BiH.

Najnovija saznanja i o lijeku Avigan samo upućuju na to da se u BiH ovakvim pitanjima, a koja su od životne važnosti za građane ne posvećuje dovoljna pažnja.

Učenici sarajevskih škola obišli vjerske objekte u okviru programa Mirovno obrazovanje: Imamo mlade koji su spremni da grade mir i suživot

Mir definitivno dolazi od nas i on nema veze sa zajednicom. On je usađen u svaku osobu i svaka osoba može da „pali i gasi“ mir u sebi i može da ga podešava na način koji njoj odgovara. Znači, trebaš krenuti od sebe da bi mogao očekivati da će to vidjeti i uraditi i neko drugi – samo je jedna od stvari koju je Aiša Valjevac, učenica Srednjoškolskog centra Nedžad Ibrišimović iz Sarajeva, naučila zahvaljujući učešću u programu Mirovno obrazovanje koji se realizuje u okviru USAID-ovog projekta  PRO-Budućnost.  

Ona je, zajedno s  još 20-ak učenica i učenika iz njene škole, te Srednje škole za tekstil, kožu i dizajn iz Sarajeva, jučer posjetila četiri vjerska objekta u glavnom gradu Bosne i Hercegovine (BiH), tačnije katedralu Srca Isusova, Sabornu crkvu Rođenja Presvete Bogorodice, Carevu džamiju i Muzej jevreja. Riječ je o samo jednoj u nizu aktivnosti koje su realizovane u okviru ovog programa čiji je, kako nam to objašnjava profesorica Alma Ahmethodžić, osnovni cilj da se što više implemetira mirovno obrazovanje i da se  s učenicima obrađuju teme poput identiteta, komunikacije, stereotipa, predrasuda i međureligijskog dijaloga.

Profesorica Alma Ahmethodžić

Kada kažemo mir, mi podrazumijevamo da nije rat, dakle podrazumijevamo odsustvo oružja. U suštini je to mir koji nikome ne ide u prilog. OK, nema oružja, ali sve ostalo ne funkcioniše. Treba nam pozitivan, a ne negativan mir. Nastojimo kod učenika, koji su od starijih usvojili tu predodžbu da je dovoljno samo da nije rat, da promijenimo način razmišljanja. Dakle ne mogu zahtijevati samo da bude pozitivan mir, nego ih učimo da daju svoj doprinos, te da budu pokretači promjena. Promjena svijesti je nešto što nam je prvi zadatak– kaže nam profesorica Ahmethodžić koja u Srednjoj školi za tekstil, kožu i dizajn predaje filozofiju, sociologiju, kulturu religije, građansko obrazovanje i demokratiju i ljudska prava.

REAKCIJE UČENIKA

Ona dodaje da su učenici na ovaj program pozitivno reagovali.

Ovaj projekat je specifičan jer zahtijeva razmišljanje o, prvenstevno, sebi, pa tek onda idemo da gradimo mir i suživot s drugima. To je ono što učenici najviše pozdravljaju i vole. Iznenadili su se kada su čuli podatak da im vjerski identitet nije bio među prva dva. Naime, po nekim statistikama i istraživanjima, BiH je po deklaraciji da li smo vjernici ili ne, na prvom mjestu u Evropi. Tako da mislim da imamo mlade generacije koje su spremne i voljne da grade mir i suživot. Samo se mi profesori trebamo više zalagati da ih usmjerimo na taj put – kaže ona.

Dodaje da je program, kada je riječ o učeničkim stavovima, već dao značajne rezultate.

Kod učenika su uočljive promjene, za koje smatram da su najvažnije, a koje se odnose na primjenu stavova. Zanimljiva je i ta nova doza hrabrosti koju dobijaju kroz svaki nove projekt, a koja se odnosi na to da šire to što su usvojili. Znam da ću biti ponosna na njih. Bit će to dobri ljudi koji će njegovati i širiti ideju mira koja je neophodna u ovom društvu i upravo zbog toga ih nastojimo usmjeriti na međureligijski dijalog i stvaranje atmosfere povjerenja, odgovornosti i razumijevanja među ljudima – objažnjava profesorica.

POKRETAČI PROMJENA

Ističe da obilazak vjerskih objekata u Sarajevu nije jedina aktivnost koju su od septembra prošle godine, kada je program počeo, realizovali.

Naprimjer, iz likovnog su imali zadatak da zajednički osmisle rad koji promoviše mir. Maksimalno smo koristili i platforme, te su učenici fotografisali mir, odnosno ono što on za njih predstavlja. To su neke aktivnosti koje smo, uz one teorijske dijelove, realizovali – kaže Ahmethodžić.

Njena koleginica Dragana Kartal, profesorica filozofije, sociologije, demokratije i ljudskih prava i svjetskih religija u Srednjoškolskom centru Nedžad Ibrišimović i sarajevskoj Petoj gimnaziji nam otkriva zbog čega bi trebalo da bude što više programa poput Mirovnog obrazovanja.

Profesorica Dragana Kartal

Bez obzira na to što konstantno govorimo da živimo u multikulturalnoj sredini, ja bih više da ova sredina bude interkulturalna, odnosno da ne živimo jedni pored drugih, nego da živimo jedni s drugima. Nažalost, iako živimo jedni pored drugih, malo se poznajemo, posebno ove nove generacije koje malo poznaju kulturu drugih vjerskih zajednica u BiH. Ova aktivnost je posvećena posjeti vjerskim objektima svih abrahamskih religija, ali u okviru ovog projekta radimo i na temama kao što su identitet, predrasude i stereotipi, te kultura mira i transformacija konflikta. Sve to, na neki način, doprinosi tome da se djeca na ovim prostorima bolje upoznaju i da više cijene i poštuju „one druge“ – kaže nam profesorica Kartal.

Podsjećamo, program Mirovno obrazovanje, koji se realizuje u okviru USAID-ovog projekta  PRO-Budućnost,  odvija se u više od 50 škola u četiri bh. kantona; Unsko-sanskom, Kantonu Sarajevo, Hercegovačko-neretvanskom i Srednjebosanskom kantonu. 

Više o USAID-ovom projektu  PRO-Budućnost saznajte ovdje.

(Interview.ba, Milica Brčkalo Gajić)

Noć u praznom hotelu: Kako je virus SARS-CoV-2 milione pretvorio u nule

Uposlenici Hotela Bristol (Novotel) i tog su dana iznajmljivali već rezervisane sobe. Kada gosti dođu smjestit će ih u susjedni hotel ili će im pomoći da nađu drugi smještaj. Juni je 2019. i svi smještajni kapaciteti u Bosni i Hercegovini su popunjeni. Prema podacima koje je za taj mjesec objavio poslovni portal Biznisinfo, BiH su posjetila 179.103 turista, što je bilo za 24,6% više u odnosu na isti mjesec 2018. Na raspolaganju im je bilo 18.312 soba (4,2% više u odnosu na juni 2018) i 37.547 kreveta (6,4% posto više u odnosu na isti period prethodne godine). Turizam je bio brzorastuća privredna grana u BiH. Podaci koje je u decembru 2019. godine objavila Federalna novinaska agencija govore da je od januara do kraja novembra te godine BiH posjetilo 1.544.452 turista, što je za 12% više u odnosu na 2018. U posljednjoj godini prije pandemije COVID-19 zabilježeno je 3.178.416 noćenja, 10,7% više nego prethodne. Turisti dolaze iz Kine, Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Srbije, Hrvatske, Slovenije, Poljske, Njemačke, Italije, SAD-a… U proljeće 2020. virus SARS-CoV-2 sveo je te brojeve skoro na nul

Piše: Edin Salčinović

Mlađi menadžer na dužnosti

Mirza Agić, mlađi menadžer na dužnosti, u Bristol je došao 2011. godine, radovi na obnovljenoj građevini još nisu bili dovedeni do kraja. Bila je to poslovna ponuda koja se ne propušta. U početku je, sjeća se, bilo oscilacija, ali kada se biznis razvio imao je najbolje radne uvjete u hotelijerskom sektoru. Svete riječi za radnike u BiH: ugovor na neodređeno, redovne plate, uplaćivanje doprinosa – u Bristolu su se konkretizirale. Tako je bilo do ljeta 2020. kada je Mirza završio na birou za nezaposlene.

Mlađi menadžer sa papira u praksi je bio podrška recepciji. Čovjek iza scene, kako kaže. Mirza je vodio knjige gostiju, radio mjesečne izvještaje za Turističku zajednicu, a najviše je brinuo o transferima gostiju (od aerodroma do hotela i obratno, ali i o transferima u susjedne zemlje, jer su gosti imali mogućnost da rezervišu i takvu vrstu transporta). 

“Obim posla i dinamika dana uvijek ovisi o broju dolazaka i odlazaka. To je glavni parametar za svaki dan u hotelu. Po tome možeš znati koliko ćeš tačno imati posla”, kaže Mirza Agić. Ove riječi su zloslutna uvertira za sudbinu koja će zadesiti radnike u hotelijerstvu kada avioni nestanu s neba i granični prelazi spuste rampe da ih više ne podignu.

Tri sprata za Hillary Clinton

Ali bilo je i ono prije, vrijeme sa sedmerocifrenim brojkama. Mirza kaže da je u hotelu u kojem je radio “bila potpuna ekspanzija biznisa”.

“Zadnjih nekoliko godina su procenti rasli za petnaest do dvadeset posto za svaku godinu. Te podatke znam jer sam radio izvještaje za Turističku zajednicu. Potpuno ludilo. Pretprošle, 2019. godine, nismo mogli primiti sve goste. Kapacitet hotela je 186 soba”, govori Mirza dok računa da mu je lakše nabrojati zemlje iz kojih gosti nisu dolazili.

Obnovljeni Bristol prevashodno je bio zamišljen kao business hotel, ali su ga vladajuće okolnosti na tržištu pretvorile u turistički. To je donijelo stanovite probleme. Razoren granatama tokom opsade Sarajeva u posljednjoj deceniji prošlog stoljeća, hotel je morao biti obnovljen u arhitektonskoj formi u kojoj je izgrađen 1973. godine. Od tada do druge decenije 21. vijeka standardi u hotelijerstvu su se promijenili. “Ljudi danas žele veću kvadraturu”, dijagnosticira Mirza. Bristolove “male” sobe sa radnim stolovima bile su idealne za poslovne ljude koji se zadržavaju noć ili dvije, a konferencijske sale, velike i male multifunkcionalne sale, garaže i parking, te “full” tehnička podrška sve su što je potrebno za održavanje poslovnih konferencija. Istovremeno i sve što ne treba turistima. 

Ali postoji još jedan tip gostiju – Very Importan Person. SIPA, OSA-OBA i ostale agencije koje rade sa VIP ličnostima stepen sigurnosti u Bristolu ocjenjuju visokom ocjenom. “Pozicioniran je tako da ima dobar pristup sa svih strana, može mu se prići u koloni, mogu prići obezbijeđena vozila…”, razlozi su za dobru sigurnosnu ocjenu koje navodi Mirza Agić, napominjući da je s tog aspekta Bristol “hotel broj jedan u Sarajevu”. Zbog toga je hotel imao mnogo VIP gostiju. Već 2012. ugostili su Hillary Clinton, u tom trenutku američku državnu sekretarku, dakle treću najvažniju osobu u političkoj hijerarhiji SAD-a. Ispražnjena su tri posljednja sprata, obezbjeđenje hotelske kamere mijenja svojima… Život u hotelu bio je dinamičan, a ni za život van hotela nije nedostajalo anegdota.

COVID-obrazloženje

Konstantni rast turizma u BiH bio je važan faktor za dolazak turističkih radnika u dobru poziciju na tržištu rada, ali nije bio jedini. Ulazak Hrvatske u Evropsku uniju Mirza Agić navodi kao događaj koji se posljedično odrazio i na turističke radnike u BiH:

“Ljudi iz Hrvatske su dobili slobodu da idu na Zapad. Kada su oni ostali bez ugostiteljskog kadra, naši ljudi su počeli ići u Hrvatsku, posebno na Jadran, gdje kuhar, belmen ili recepcioner za sezonu mogu zaraditi godišnju bh. platu. Tako da je ovdje postalo problem naći dobrog kuhara. Recimo, u ljeto 2019, kada smo ostali bez šefa kuhinje, naša direktorica je doslovno otišla na Jadran da nađe nekog ko pati od nostalgije. Doslovno je mogao poželjeti koliko će novca, samo da se vrati. Izgubio se onaj momenata kojim su radnici ucjenjivani: ‘Ako nećeš ti, ima ko hoće’”, opisuje Mirza povoljnu situaciju za radnike u turizmu i ugostiteljstvu u vremenu neposredno prije pandemije.

Sada više nije tako. Danas bi možda bili zadovoljni i uvjetima koje su imali u vrijeme kada su ih poslodavci mogli ucjenjivati, jer su svi na birou za nezaposlene.

Crne slutnje u hotel su stigle prije virusa. Kada su zatvoreni prvi aerodromi u Aziji, počeo je da pada broj gostiju. Onda je došao lock down. “Bilo je izvjesno da će hotel biti zatvoren, jer nismo imali šta raditi”, prisjeća se Mirza Agić i nastavlja: “Tužno je to, brate. Svi su bili svjesni neizbježnog. Naravno, postojala je nekad nada, ali činjenice su svakome ko imalo razmišlja govorile da to neće moći ostati”.

Dok drugi hoteli otpuštaju radnike, u Bristolu uposlenicima nude reviziju ugovora:

“Menadžment je od početka pred zaposlenike izlazio sa činjenicama. Uposlenici su vidjeli šta se događa, nije bilo spektakularnih iznenađenja. Manje-više se znalo čemu to vodi. Ljudi nisu otpušteni odmah, kao što se događalo u drugim hotelima”, priča Mirza.

Prva mjera bilo je smanjenje plata. Uposlenici 1. aprila 2020. potpisuju prekid ugovora, nakon čega dobivaju novi ugovor u kojem su im primanja umanjenja za 40 posto (obrazloženje u ugovoru: COVID-pandemija). Druga mjera bilo je smanjenje plata na minimalac (425,04 KM).

U julu 2020. portal Klix objavljuje vijest da će Hotel Novotel Bristol privremeno zatvoriti vrata za goste. U istoj vijesti, kao nezvanična informacija, navedeno je kako je trenutna odluka menadžmenta “da neće biti otpuštanja radnika koji imaju ugovore na neodređeno”.

Radnici idu na biro

Mjesec kasnije, odlučeno je da svi radnici dobivaju rješenje o otkazu. Menadžment, u kojem je bio i Mirza Agić, morao je odlučiti da li će biti zavoren Bristol ili Swissotel na Marin Dvoru, budući da su oba hotela u vlasništvu poslovne grupacije Al-Shiddi. “Na jednom od sastanaka je došla vijest: vlasnik je odlučio da zatvori hotel Bristol”, prisjeća se Mirza.

Dio uposlenika iz Bristola prelazi u Swissotel, budući da je u tom hotelu većina radnika imala ugovore o radu na određeno, pa su po isteku ugovora zamijenjeni sa onima iz Bristola koji su imali ugovore na neodređeno. “To je bio minimalan broj ljudi, jer se nije znalo da li će i taj hotel biti zatvoren. Tada se situacija razvijala u najnegativnijem smislu”, kaže Mirza. Ostali su poslani na biro za nezaposlene.

“Napravljena je nova sistematizacija, i od 70 ljudi ostalo je pet”, pojašnjava Agić.

Na pitanje da li je Vlada Federacije BiH mogla pomoći hotelijerima da finansijski premoste period lock downa, Agić odgovara: “Vlada!? Naša vlada je mogla, ali nije htjela ili nije znala ništa”. Prema njegovom mišljenju, Uredba o interventnim mjerama, kojom je Vlada FBiH sa 30 miliona kovertibilnih maraka u decembru prošle godine finansijski podržala turističko-ugostiteljski sektor, stigla je kasno.

“Vidi, poslodavac tu uvijek dobro prođe, u smislu da su oni, nakon što su nas stavili na minimalac, sačekali tri mjeseca i onda nas otpustili. Otpremnina se izračunava prema zadnja tri primanja, tako da je naša bila minimalna, odnosno mnogo manja nego što bi bila da su ostale plate koje smo imali. Tako se poslodavac oslobodio radnika i svih obaveza prema radnicima uz minimalne otpremnine, ali opet je od Vlade dobio određena sredstva. Tako da se poslodavci uvijek provuku”, zaključuje Mirza Agić.

Radnici su na koncu dobili obećanje da će biti vraćeni na posao “kada gosti opet počnu dolaziti u hotel” (navedeno i u obrazloženju o otkazu). Od tada do danas, pored toga što se redovno javljao na biro, Mirza Agić se bavio onim što najviše voli – fotografijom. Postavio je i dvije izložbe, “Covid Diary” u Historijskom muzeju BiH, te “071” u Međunarodnom centru za djecu i omladinu Novo Sarajevo. Fotografija i biro za sada mu ostaju jedina izvjesnost.

DOSJE: Odlazi Angela Merkel, najmoćnija žena svijeta koja nikada nije birala lakši put

Ona traži više od svoje zemlje nego što bi se većina političara usudila, ona prkosi tiraniji i oportunizmu i donosi snažno moralno vodstvo kakvo je rijetko u svijetu, ocijenio je Time, opisujući Angelu Merkel, čiji odlazak znači i kraj jedne ere

Piše: Senka KURT

Inteligentna, vrijedna, nepodmitljiva. Tako u tri riječi opisuju biografi najmoćniju ženu svijeta.

Ona je Angela Merkel, njemačka kancelarka, čuvarica eura i ona koja je, tvrde Nijemci, plaćala sve račune rastrošnog europskog juga. Njezine se poruke slušaju s pozornošću, nitko ih ne ignorira. A, ona je, tvrdi, samo željela biti znanstvenica. A sada odlučuje o Europi, europskoj ekonomiji, svjetskoj sadašnjosti, dalekoj i bližoj budućnosti.

Vjerovatno samo njeni bližnji znaju da se zove još i Dorothea, prva njemačka kancelarka, jedina žena, 8. po redu od nastanka Savezne Republike Njemačke.

Njemačka kancelarka Merkel: Slika iz djetinjstva

Rođena je u Hamburgu, 17. jula 1954. godine, u porodici Kasner. Otac Horst je bio luteranski svećenik, rodom iz Berlina, majka Herlind, učiteljica engleskog i latinskog. Ima tri godine mlađeg brata Marcusa, te 10 godina mlađu sestre Irene. Odrasla je u Njemačkoj Demokratskoj Republici. Iz rodnog je grada njena porodica odselila nekoliko sedmica kasnije, u mali gradić na komunističkom njemačkom istoku, u vrijeme kada je većina porodica išla u suprotnom smjeru.

Pad Zida proslavila u sauni

U biografiji još piše da je 1978. godine diplomirala fiziku u Leipzigu, doktorirala kvantnu hemiju 1986. godine u Berlinu. Radila je kao znanstvenica te je bila jedina žena na odjelu za teorijsku kemiju istočnonjemačke Akademije nauka. Neki kažu da njezin uspjeh proizlazi i iz njezinog znanstvenog, analitičkog pristupa svim situacijama.

Do pada Berlinskog zida bila je vrlo aktivna u opoziciji DDR-a, pa je tako ujedinjenje Istočne i Zapadne Njemačke (1990.) dočekala na položaju glasnogovornice sad već bivše države. U noći u kojoj je pao Berlinski zid 1989. godine, tada 35-godišnja Merkel otišla je u saunu, a poslije toga je prešla granicu i kratko proslavila događaj s nekim nepoznatim ljudima, popila jedno pivo i vratila se kući da ne bi bila preumorna za posao idući dan. U Njemačkoj, a posebno u Berlinu je bilo vrlo malo ljudi koji tu noć nisu proveli slaveći vani.

Za vrijeme studija (1977.) udala se za godinu dana starijeg Ulricha Merkela. Od njega se rastavila 1982. godine, ali je zadržala njegovo prezime. Poslije rastave jedno je vrijeme živjela sama, čak i kao skvoterica u jednom stanu u centru Berlina. Na 30. rođendan posjetio ju je otac koji joj je rekao da “nije puno postigla u životu”.

Njezin je drugi muž Joachim Sauer, profesor je emeritus na Unverzitetu. Toliko mrzi publicitet da se čak nije pojavio na njenoj inauguraciji 2005. godine, kad je postala kancelarka.

Političku karijeru počela u jednoj, završava u drugoj državi

Kad je pao Berlinski zid Angela Merkel postala je član novonastalog Demokratskog  pokreta. Na prvim i posljednjim demokratskim izborima u istočnoj Njemačkoj postaje glasnogovornicom istočnonjemačke vlade. Na prvim općim izborima nakon ujedinjenja dvije Njemačke u decembru 1990. izbarana je za zastupnicu u Bundestagu. Njena stranka potom se ujedinila sa zapadnonjemačkom Kršćansko  – demokratskom unijom (CDU), te je u vladi Helmuta Kohla postala ministrica za žene i mlade.

Koliko je povjerenje uživala kod Kohla rječito govori podatak da su je mediji godinama nazivali “Kohlovom djevojčicom”. Zahvaljujući upravo svom mentoru Kohlu 1994. stala je na čelo ministarstva okoliša, zaštite prirode i sigurnosti nuklearnih reaktora.

Od ranih dana zanimala se za socijalne probleme

Četiri godine kasnije (1998.), kada je Kohl poražen na izborima za Bundestag Merkel postaje glavna tajnica stranke. No, godinu kasnije rejting stranke naglo pada zbog skandala oko nezakonitih donacija koje su uplaćivane na račun CDU-a. Kao odgovorna osoba označen je Kohl, tada na mjestu počasnog predsjednika stranke. No, on je odbio objaviti imena donatora. Učinila je to Merkel i otvoreno pozvala stranku da se distancira od Kohla.

Na čelo CDU doveo je skandal

No, to nije bio kraj njihovog prijateljstva, Kohl je verbalno napao svog nasljednika na mjestu predsjednika CDU-a Wolfganga Schäublea. Javna polemika mjesecima je tresla Njemačku, a na kraju su izgubili obojica. Isplivale su informacije da je Schäuble od lobista primio nedopuštenu donaciju od 100 hiljada njemačkih maraka. To je bio kraj njegove karijere i liderstva u CDU.  Angela Merkel dolazi na njegovo mjesto i 10. aprila 2000. postaje prva predsjednca moćne njemačke stranke.

Ali, radost kratko traje. Na parlamentarnim izborima 2002. nije dobila dovoljno podrške unutar vlastite, ali ni sestrinske bavarske Kršćansko-socijalne unije (CSU), za vođu opozicije nameće se lider CSU-a Edmund Stoiber. No, na megdanu sa socijaldemokratskim kandidatom, tadašnjim kancelarom Gerhardom Schröderaom Stoiber gubi izbore. To je nova šansa za Merkel. Opozicija je ponovo traži za lidera.

 – Čak i kada je bila samozatajna i tiha… mogli ste osjetiti njenu snagu – rekla je fotografkinja Herlinde Koelbl, koja već desetljećima jednom godišnje fotografira kancelarku za službene portrete.

Kao liderka opozicije Merkel se zalaže za reformu njemačke ekonomije i zakonodavstva kojim bi se poslodavcima omogućilo da lakše otpuštaju radnike te povećaju broj radnih sati u sedmici. Istovremeno traži smanjenje socijalnih prava, a sve u cilju povećanja konkurentnosti njemačke ekonomije. Sve je glasnija i u jačanju njemačko-američkih veza, te je u proljeće 2003., unatoč suprotnom stavu javnosti, podržala američku invaziju na Irak nazivajući je neizbježnom te optužujući kancelara Schrödera za antiamerikanizam. To je izazvalo kritike s druge stranke te je Merkel etiketirana kao američka poslušnica. Kritizirala je Schröderovu vladu zbog podrške Turskoj da postane članica Europske unije te kao alternativu ponudila privilegirano partnerstvo.

Kancelarka s najviše podrške

Krajem maja 2005. koalicija CDU i CSU imenovala je Angelu Merkel za svog kandidata za kancelarsko mjesto na parlamentarnim izborima 18. septembra. Koalicija, koju je predvodila Merkel odnijela je tijesnu pobjedu osvojivši 35,3 posto glasova, a koalicija socijaldemokrata i zelenih osvojila je 34,2 posto glasova. U prvi mah obje su koalicije proglasile pobjedu, a nakon tri sedmice pregovora dogovorena je velika koalicija CDU, CSU i SPD-a. Na mjesto kancelara Njemačke prvi put u povijest došla je žena, a zauzvrat SPD je dobio 8 od 16 ministarstva u novoj vladi.

Bila je prva žena toj dužnosti i najmlađa od svih predsjednika vlada u povijesti. U stranci kojom dominaraju muškarci s juga, mahom katolici, žena s komunističkog istoka s dva braka iza sebe i bez djece, bila je i ostala autsajder. 

Kada je izabrana za premijerku 2005. bila je najmlađa od svih kancelara u povijesti

U svom prvom obraćanju javnosti kao kancelarka, 30. novembra 2005. objavila je kako su njezini glavni ciljevi unaprijeđenje njemačke ekonomije i smanjenje broja nezaposlenih. Nakon prvih sto dana provedenih na kancelarskom mjestu anketa je pokazala da Merkel ima najveći postotak podrške javnosti otkako se (od 1949.) takva anketa provodi.

Na parlamentarnim izborima 2009. godine izabrana je drugi puta za njemačku kancelarku pobijedivši sa svojim CDU-um SPD s kojim je do tada bila u tzv. velikoj koaliciji. Koalicijski partner u novoj Vladi su joj liberali FDP.

Obrazlažući Merkelin uspjeh i put do samog vrha njemačke politike analitičari ističu kako je Merkel znala iskoristiti činjenicu da je u političkoj orbiti ujedinjene Njemačke trebao biti netko iz istočne Njemačke, kako bi se naglasili integracijski procesi i briga za interese tih građana.

Sretna je okolnost za nju bila da su se neki od političara koji su imali veće šanse postati Kohlovi bliski suradnici kompromitirali kada je otkriveno da su surađivali s ozloglašenom istočnonjemačkom tajnom službom Stasi.

Sama Merkel, poslije će se utvrditi, mudro je izbjegla vezu sa Stasijem. Krajem 1970-ih godina prijavila se za posao asistenta na jednom fakultetu. No, istovremeno je stigla ponuda da se pridruži tajnoj službi. Merkel je kasnije govorila da je odbila ponudu, pravdajući se da ne bi bila dobar špijun jer je previše brbljava. Da je kojim slučajem ušla u Stasi, nikad ne bi postala kancelarkom. Svaka veza istočnonjemačkih političara s tajnom policijom je potpuno uništila njihove karijere u ujedinjenoj Njemačkoj.

No, nije samo ova crtica iz biografije važan podatak kako bi se odgovorilo na pitanje koo je zapravo Angela Merkel, zašto je više puta proglašavana najmoćnijom ženom svijeta (Forbes čak devet puta), zašto i kako je od (budimo realni, uvijek jake) Njemačke napravila još jaču, bogatiju, pravedniju, zemlju od ugleda, kako je jedna žena, koja je preko puta sebe imala najmoćnije, ponekad i radikalne i teške muške sagovornike iz bitaka uglavnom izlazila kao pobjednica.  

Jesu li migranti bili njen početak kraja

Njena odluka da otvori granice za preko milion izbjeglica, poprativši je povijesnom rečenicom “Uspjet ćemo”, za mnoge je bila početak njenog kraja i jedna od rijetkih pogrešnih procjena u  njenoj, pragmom obilježenoj karijeri.

Uzalud je kasnije kancelarka pokušavala ispraviti svoj stav, tvrdeći da je smatrala da će se izbjeglice, kad se jednom završi rat u njihovim zemljama, vratiti kućama. No, ova je njena odluka podijelila prilično homogenu naciju, donijela proteste, te danas, čini se više nego ikada, kada pandemija u kavezu drži i uvijek izdržljivu Njemačku, pokazala razdore u društvu.

Odluka o izbjeglicama također je dala krila i desnim snagama, koje su se osokolile i pokrenule kampanju protiv izbjegličke politike koju je promovirala Merkel. Doprinijelo je to, navode analitičari i katastrofalnim rezultatima CDU u nekoliko saveznih pokrajina u jesen 2018. i njenoj odluci da se povuče iz politike. No, kako se čini, o tome je još rano govoriti. Jer, svjedoci smo, u politici je oduvijek bilo onih koji “ostavku daju samo jednom”.

No, uprkos tome, činjenici da već skoro godinu dana (s vrlo malim prekidima) Njemačku drži u strogom karantinu, zbog čega je iz dana u dan na udaru sve žešćih, pa i brutalnih kritika, popularnost Angele Merkel nikako ne opada.

Ona je i danas, bez sumnje najmoćnija ličnost Europe. I svijeta svakako. Njene odluke ne utiču samo na život u Njemačkoj, već i svih u Europskoj uniji, onih koji nisu dio Zajednice, cijeloga svijeta. O njoj se svakodnevno pišu kilometri tekstova, a zapravo, o Angeli Merkel se tako malo zna.

Kako je Kornelius vidio “njen svijet”

Novinar njemačkog dnevnog lista  Süddeutsche Zeitung Stefan Kornelius pratio je njenu karijeru od kako se 1990 kao mlada djevojka pojavila na političkoj sceni Njemačke.

On je na temelju opsežnih istraživanja, ali i uz pomoć same kancelarke 2013. napisao njenu zanimljivu biografiju “Angela Merkel: “Kancelarka i njezin svijet” (Angela Merkel: Die Kanzelarin und ihre Welt), u kojoj ju je iznimno precizno portretirao iz različitih uglova.

Osim što je opisao njezinu mladost u obitelji protestantskog pastora u komunističkoj Istočnoj Njemačkoj, pa njezino stasanje u istočnonjemačkoj akademskoj zajednici, objasnio je njezine osobine koje su je nakon njemačkog ujedinjenja dovele najprije na čelo najveće njemačke političke stranke, a potom i na čelo najveće europske ekonomske sile.

Autor se potanko bavio i njezinom posebnom sklonošću prema Sjedinjenim Američkim Državama, opisao složene odnose koje je razvila s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, a jedan je od najzanimljivijih dijelova onaj u kojem objašnjava kako je Angela Merkel promijenila odnos Nijemaca prema vlastitoj prošlosti, posebno kad je riječ o holokaustu. Naravno, tu je i prikaz poteza što ih je Angela Merkel povukla da ojača njemački položaj prve zemlje Europske Unije.

Stefan Kornelius bavi se i ideologijom Angele Merkel, pa o tome kaže:

35 godina živjela u sustavu neslobode i na vlastitoj koži osjetila što znači steći slobodu daje joj prednost u vjerodostojnosti. Začuđuje samo što je potrajalo gotovo deset godina dok političarka Angela Merkel kategoriju slobode nije ofenzivno uvela u svoj repertoar. Isprva malo prestrašena, učinila je to na povijesnom saboru CDU-a 2000. u Essenu, gdje je izabrana za predsjednicu stranke i vjerojatno je smatrala da je došlo vrijeme da postane malo principijelnija. Svom silinom tri godine poslije pojavila se sloboda u možda najprogramatskijem govoru što ga je Angela Merkel ikad održala, kad je 1. oktobra 2003. konzervativni tabor pozvala takoreći na oružje. Ono što je u toj fazi zvučalo kao klasik iz nazorskog dekaloga CDU-a, poslije se neprestance ponavljalo.

Jer bez slobode sve je ništa! Sloboda znači radost djelovanja, razvoj pojedinca, radost u različitosti, odbijanje izjednačavanja, vlastitu odgovornost – doviknula je toga dana predsjednica CDU-a empatično svojem auditoriju u Njemačkom povijesnom muzeju.

Demokracija i socijalna tržišna privreda djeca su slobode, dodala je.

Kako bi pravednost i solidarnost ponovo mogle zaživjeti, sloboda se u našoj vrijednosnoj hijerarhiji ponovo mora uzdići s dna na vrh – kazala je Merkel.

Nijemci će reći za svoju kancelarku da je oprezna, vješta liderka, siguran par ruku u turbulentnom svijetu. S druge strane, čini se da su joj godinama zamjerali što je samozatajna, što malo znaju o njoj privatno, što je čvrsto zatvorila vrata svog života izvan politike.

Kad su je na jednom skupu, sasvim iznenada pitali šta je najprije privlači muškarcima, kazala je da su to “lijepe oči” i ta se njena izjava danima nije skidala s naslovnica novina.  Priznala je da je i kao studentica voljela piti šefi, te je tek kad joj je četvrti mandat došao pred kraj dopustila fotografima da snime stan u centru Berlina u kojem živi.

Čelnica slobodnog svijeta dobro kuha

Znatiželjna javnost tada je doznala da voli kuhati, te da je čuvena po svom kolaču sa šljivama. Nijemci su je više puta vidjeli kako sama kupuje namirnice u običnom supermarketu, plaća gotovinom. Navodno je bivšem nigerijskom oedsjedniku Goodlucku Jonathanu kazala je da svako jutro mužu pravi doručak. 

Otkrila je i svoj recept za jedno od klasičnih jela njemačke kuhinje – juhu od krompira.

– Krompir uvijek gnječim ručno, a ne blenderom – rekla je Merkel za njemački časopis Bunte.  

Umjesto da se preseli u vladinu rezidenciju otkako je na vlasti, Merkel i njezin suprug ostali su živjeti u svom stanu.

Po nizu fotografija objavljenom u časopisu Heute Woche, radi se o tipičnom njemačkom stanu s parketom, bijelim zidovima i velikim ogledalom iznad duge sive sofe u dnevnom boravku. Trpezarijski sto je malen, kuhinja jednostavna.

Volim jesti kasno navečer – priznala je u razgovoru za Bunte.

Merkel ima stan u strogom centru Berlina i turisti se nerijetko iznenade kada vide ženu, koja se odavno naziva čelnicom slobodnog svijeta, kako rano ujutro odlazi ili se kasno navečer vraća kući.

Zna se i da voli klasičnu muziku, da je u mladosti učila svirati klavir i flautu, redovno je posjećivala Berlinsku državenu operu i Wagnerov festival u Bayreuthu.

Njen suprug, profesor emeritus, čuveni kvantni fizičar odlučno odbija medijsku pompu

No, to je, čini se, maksimum koji je mogla dati javnosti. Njen suprug Sauer potpuno je drugačiji. On po svaku cijenu izbjegava svu medijsku pompu koja prati njegovu suprugu, nikada se ne izjašnjava o politici, rijetko se pojavljuje u javnosti, oštro odbija razgovore za medije. 

Oni koji ga znaju tvrde da je riječ samo o tome što Sauer ne želi biti definiran kao kancelarkin muž već kao renomirani kvantni hemičar s velikim nagradama. Od 1967. radio je na Humbolt Univerzitetu, bavio se teorijskim istraživanjima strukture, energetike i dinamike heterogenih procesa katalizacije na zeolitskim sistemima. Neki su spekulirali da je odavno za svoj rad zaslužio i Nobelovu nagradu.

Sauer i Merkel upoznali su se 1980. godine na Akademiji nauka u Berlinu. Vjenčali su se tek 18 godina kasnije, u krugu najbližih prijatelja i rođaka. Najbliži saradnici Merkel, koja je tada bila vođa opozicije, za vjenčanje su saznali tek naredne sedmice, i to iz novina. S vjenčanja u javnost nije otišla nijedna fotografija.

Vjenčali smo se. Angela i Joahim – bilo je sve što je pisalo u malom oglasu objavljenom 2. januara 1998. u njemačkim novinama FAZ.

I njoj i njemu ovo je bio drugi brak.

O njegovom privatnom životu malo se zna.

– Mi ne pričamo stalno o politici, ali on je i indirektno dobar savjetnik – kazala je jednom kancelarka.

A njen suprug Sauer u rijetkim je izjavama priznao da nikada nije planirao napustiti komunističku Istočnu Njemačku, otići u inozemstvo i ne vratiti se u zemlju.

Tek od septembra 1988. godine bilo mi je dopušteno putovati, godinu prije nego što su otvorene granice.  Moja djeca bila su u dobi 12 i 14 godina u to doba. Ilegalnim odlaskom riskirali ste život što nije dolazilo u pitanje – nisam ta vrsta čovjeka – rekao je Zauer u intervjuu za “Berliner Zeitung”.

Zašto je Sauer prozvan Fantomom iz opere

Naveo je da se nije otvoreno suprotstavljao vladajućoj Socijalističkoj jedinstvenoj stranci Njemačke, ali je ispričao jedan događaj iz tog doba.

U tekstu za zidne novine, podredio sam zahtjeve stranačkog vodstva meritokratiji – drugim riječima obrnuo sam službenu ideologiju. Nakon dva sata, novine su nestale sa zida. Ponekad sam se oslanjao na spontanost, otvorena sam osoba koja kaže šta misli o nekim stvarima – rekao je Sauer.

Mediji su navodili, pokušavajući iskopati još koji detalj o skromnom kancelarkinom suprugu, da nerijetko putuje redovnim linijama jeftinih avioprijevoznika čak i kad po pravilima smije putovati sa suprugom. Kako oboje vole operu, zbog nepojavljivanja u javnosti i ljubavi prema operi prozvali  su ga “Fantomom iz opere”.

Zajedno vole skijati u Alpama, odlaze u njenu sromnu vikendicu na selu sjeverno od Berlina, gdje, kancelarka, naravno kuha, sade krompir. Mediji se vole šaliti i reći da je ovaj bračni par “cijepljen od taštine”.

Njena politička karijera odlična je podloga za savršen filmski scenario

Taj neobičan, gotovo privatno dosadan, nezanimljiv život dvoje ljudi u zrelim godinama, potpuno se međutim razlikuje od onoga kojeg Angela Merkel živi javno, na svjetskoj političkoj sceni. Ispratila je tri američka predsjednika (George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump), nekoliko britanskih premijera (Tony Blair, David Cameron, Theresa May), predsjednike Francuske, Italije, preuzela je glavnu ulogu u pretpandemijskoj europskoj migrantskoj i dužničkoj krizi, suprotstavila se Rusiji u ukrajinskoj krizi, pozivala lidere Zapadnog Balkana na dogovore, zahvaljujući Trumpovoj ksenofobičnoj politici preuzela liderstvo zapadnom liberalnom demokracijom.

Nisam rođena kao kancelarka. I to nisam zaboravila. Imam osjećaj da je sad vrijeme da se otvori jedno novo poglavlje – tim riječima kancelarka Njemačke Angela Merkel saopćila je ono o čemu se već duže vremena špekuliralo – era merkelovske Njemačke je završena.

U svom pismu koje je građanima uputila preko zvanične stranice CDU-a Merkel je jasno dala do znanja da joj je jasno da njen rejting pada zbog određenih stavova, ali isto tako, što joj kao čvrstoj i u svoje ideje sigurnoj političarki doliči, nije odustala od svojih politika koje je vodila. Navela je da razumije razloge zbog kojih dolazi do pada popularnosti, ali također jasno dala do znanja da i dalje misli da Njemačku vodi pravim kursom.

Ali da se zatvara jedno poglavlje, ne samo u Njemačkoj već u cijeloj Evropi, pa čak i svijetu, sigurno je.

Kada sam 2005. godine prihvatila poziciju kancelarke, rekla sam da želim služiti Njemačkoj. Drago mi je i čast mi je da sam to mogla ovako dugo raditi – navela je Merkel u svom pismu.

Možete se s njom slagati ili ne, ali ona sigurno ne bira lakši put – zajednička je ocjena političkih analitičara.

Direktorica Timea Nancy Gibbs kazala je da je Merkel zadnjih godina bila na ispitu više nego ijedan svjetski državnik.

Njemačka kancelarka bila je na naslovnici magazina Time nekoliko puta. Ovo je jedna od najintrigantnijih naslovnica

Ona traži više od svoje zemlje nego što bi se većina političara usudila, ona prkosi tiraniji i oportunizmu i donosi snažno moralno vodstvo kakvo je rijetko u svijetu – rekla je Gibbs. 

Mjesto predsjednica CDU napustila je 2018. a sredinom janura naslijedio ju je Armin Lashet.

Analitičari kažu da bi odluka o tome ko bi mogao naslijediti Merkel na kancelarskoj stolici trebala biti donesena nakon izbora u saveznim pokrajinama Baden-Wuerttemberg i  Falačko Porajnje u martu.

Tako završava merkelovska era Njemačke. Bez obzira što je tvrdila da se nije rodila kao kancelarka, Angela Merkel je, očito je, rođena za to.

 

 

Odsumporavanja u Ugljeviku još nema – 190 miliona KM potrošeno, pogon čeka upotrebnu dozvolu

U gradnju pogona za odsumporavanje uloženo je 190 miliona KM, ali Termoelektrana Ugljevik, uz TE u Tuzli i Gacku, i dalje ostaje najveći zagađivač u BiH jer pogon nema upotrebnu dozvolu i neizvjesno je kada će je dobiti, a  Regulatorna agencija za električnu energiju u RS-u je povećala cijenu struje za korisnike te termoelektrane kako bi ovaj pogon bio plaćen, odnosno vraćen kredit za njegovu gradnju. Dok u RiTE Ugljevik kažu da nedobronamjerne kompanije usporavaju put do upotrebne dozvole, ekspertna udruženja upozoravaju da je vrlo neizvjesno kada će TE dobiti tu dozvolu jer postoje određena tehnološka neslaganja između postojećih postrojenja i novoizgrađenog pogona. U međuvremenu TE Ugljevik izbacuje količine sumpordioksida mnogo veće od dozvoljenih, ugrožava brojne živote i uništava ogromne površine tla.

Piše: Rubina Čengić

Iako je u gradnju pogona za odsumporavanje uloženo 190 miliona KM, Termoelektrana Ugljevik, uz TE u Tuzli i Gacku, ostaje najveći zagađivač u BiH jer pogon nema upotrebnu dozvolu i neizvjesno je kada će je dobiti, a  Regulatorna agencija za električnu energiju u RS-u je povećala cijenu struje za korisnike te termoelektrane kako bi ovaj pogon bio plaćen, odnosno vraćen kredit za njegovu gradnju.

TE Ugljevik emituje više sumpor dioksida (SO2) nego sve njemačke elektrane na ugalj zajedno, pisalo je 2019. godine u analizi koju su u Briselu predstavile organizacije Alijansa za zdravlje i životnu sredinu (HEAL), Sandbag, Evropska mreža za klimatsku akciju (CAN Europe), Mreža za nadzor javnih finansijskih institucija u Centralnoj i Istočnoj Evropi (CEE Bankwatch) i Evropa bez uglja (Europe Beyond Coal).

TE Ugljevik prouzrokovala je 635 smrtnih slučajeva i 1.689 slučajeva bronhitisa. Elektrana snage 300 MW u BiH je jedinstven zagađivač. Za relativno malu fabriku ona emituje nezamislive količine opasnog sumpor dioksida – 127.524 tona u 2016. To je više nego kombinacija svih njemačkih postrojenja koja su emitovala 110.255 tona u 2016. godini, navedeno je u toj Analizi.

U ljeto 2020. godine političari koji su posjećivali TE Ugljevik su najavljivali da će ovaj pogon produžiti radni vijeka Termoelektrane i smanjiti zagađenja sumpordioksidom sa 18 tona na 150 kilograma dnevno, a uz to cijenili da je zaposlenje u oblasti elektroprivrede privilegija i da termoelektrane valja čuvati jer ima godina kada je priliv vode u rijekama mali.

Oni su prvi koji su krenuli u proces odsumporavanja, ali i sada zagađuju isto kao i prije tih 190 miliona KM i niko sa sigurnošću ne može ocijeniti kada će to početi raditi. Nekoliko je problema, a prvi je to što nisu mogli da dokažu da će pogon za odsumporavanje dati željene rezultate jer neki filteri, iako su rekonstruisani s tim da je to radila druga kompanija, nisu kompatibilni sa novim pogonom.Jednostavno riječ je o tehnologijama različitih generacija i zbog toga je sasvim neizvjesno kada će dobiti tu upotrebnu dozvolu. U ovom slučaju je riječ i o neznanju i o nezainteresovanosti i o lošem rukovođenju projektom, dakle nema nevinih”,  pojašnjava  Damir  Miljević iz Regionalnog centra za energetsku tranziciju (ReSet). Kako je Ugljevik, uz Tuzlu, Gacko i Kakanj, jedan od najvećih zagađivača na Balkanu, smatra da su vlasti u BiH sklonije produžavati vijek termoelektranama nego sasvim mijenjati pristup proizvodnji električne energije.

Ako nekom pogonu produžavamo vijek za 15 godina i ako je struja iz tog pogona preskupa – da li onda treba za stotine miliona eura graditi novi blok termoelektrane i pogon za odsumporavanje ili praviti vjetroelektrane i solarne elektrane”, pita Miljević.

Projekat odsumporavanja finansiran je kreditima Agencije za međunarodnu saradnju iz Japana (JICA), ugovor je potpisan 2009. godine, potpisinica kredita je BiH, garant RS, a korisnik TE Ugljevik. Radovi na instalaciji opreme su počeli 2017. godine. Postrojenje je pušteno u probni rad 2019. godine, a tokom 2020. su zabilježeni problemi sa elektrofilterskim postrojenjem koje je preduslov za odsumporavanje, te količina izlaznih gasova nije bila u skladu s očekivanim rezultatima.  Iz Centra za zaštitu životne sredine tvrde da je RITE Ugljevik samo u 2019. godini ispustila 88.000 tona sumpordioksida. Podsjetili su da je Sekretarijat Energetske zajednice nedavno uputio upozorenje za države zapadnog Balkana koje čuvajući svoje termoelektrane krše Nacionalni plan smanjenja emisija (NERP). Naime, taj plan jasno nalaže da termoelektrane koje nisu spremne za drastično smanjenje svojih emisija imaju opciju smanjenja broja radnih sati i/ili zatvaranja, BiH ga je usvojila 2016. godine, a predviđen maksimum za ispuštanje sumpordioksida je ispod 15.000 tona godišnje.  Osim toga, BiH je potpisala Sofijski sporazum koji predviđa da do 2050. godine u Evropi nema zagađivača ove vrste.

Ugljevik zagađuje ispuštanjem sumpordioksida koji je nevidljiv, pa nema tragova na automobilima ili kućama kao u Gacku, a i dimnjak je jako visok, pa je moguće da veće zagađenje trpe okolno opštine i gradovi nego mi“, kaže jedan stanovnik Ugljevika. Dimnjak ove TE je  visok 310 metara i to je najviši objekat u BiH, nalazi se u blizini granice BiH sa Srbijom i Hrvatskom.

Iz  Centar za zaštitu  životne sredine podsjećaju da je moguće procijeniti da je TE Ugljevik odgovorna za  635 preranih smrti godišnje i ekonomski gubitak procijenjen i do 1,45 milijardi eura godišnje.

Na pitanje kako je moguće da u oktobru 2020.  pogon za odsumporavanje bude pušten u rad, uz slavlje i prigodne govore iako nije imao upotrebnu dozvolu, iz Ministartsva energetike i rudarstva u Vladi RS upućuju na RiTE  Ugljevik, a tamo iz Informativne službe pojašnjavaju da imaju ekološke dozvole za postrojenje termoelektrane i postrojenje za odsumporavanje dimnih gasova.

“Preduzeće posjeduje kompletnu dokumentaciju potrebnu za izdavanje upotrebne dozvole. Pogon za odsumporavanje dimnih gasova termoelektrane nije pušten u redovan rad. Tokom  2020. godine postrojenje za odsumporavanje dimnih gasova je, u skladu sa ugovorom definisanom dinamikom i obavezama, prošao faze vrućeg puštanja u rad, probni rad i dokazivanje ispunjenja funkcionalnih garancija čime je dokazana funkcionalnost postrojenja”, stoji u odgovorima iz RiTE Ugljevik. Kažu da početkom marta očekuju imenovanje komisije, a do kraja marta izdavanje upotrebne dozvole.

“Probni rad postrojenja je pokazao da ono ispunjava zadate ciljeve i da će TE Ugljevik, nakon remonta planiranog za mart, biti najčistija termoelektrana u okruženju, a emisije sumpordioksida i prašine će biti ispod graničnih vrijednosti koje zahtjeva Energetska zajednica“, pišu iz Informativne službe RiTE Ugljevik. Kašnjenje dozvole objašnjavaju nedobronamjernošću.

Pojedine kompanije, uglavnom nedobronamjerne, su koristile mogućnosti iz Zakona o javnim nabavkama BiH s  ciljem  odugovlačenja tenderskog postupka za odabir referentnog pravnog lica obaveznog za postupak dobijanja upotrebne dozvole, a po Zakonu o građenju Republike Srpske, i zbog toga je cijeli postupak nepotrebno prolongiran za više od dva mjeseca”, stoji u odgovorila iz RiTE Ugljevik u kojim najavljuju da 1. aprila ulaze u planski godišnji remont nakon čega  će kontinuirano raditi i postrojenje za odsumporavanje dimnih gasova. Tvrde da nije tačna informacija da su s početkom 2021. prestali raditi, te da rad u skladu sa planovima i potrebama elektroenergetskog sistema RS.

“Mi smo u januaru 2021. godine  i prvoj polovini februara   proizveli 223,69 Gwh električne energije. Januar mjesec je obilježilo sagorijevanje uglja sa niskom temperaturom omekšavanja pepela i pojavom tečne šljake u ložištu kotla, te je isti bio ograničavajući faktor snage bloka u prethodnom periodu“, pojašnjavaju.

Iz Služba za odnose s javnošću u Vladi RS pak kažu da TE Ugljevik ima ekološke dozvole u skladu sa zakonom o zaštiti životne sredine izdate od Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju u Vladi RS, te da kvalitet vazduha u Ugljeviku  i eventualna zagađenja мјерe stanicom koja je smještena u industrijskom krugu TE i uvezana u mreže za praćenje kvaliteta vazduha.  

Podaci o nivou zagađujućih materijala u vazduhu sa navedene mjerne stanice dostupni su u realnom vremenu Republičkom hidrometeorološkom zavodu RS kao referentnom centru za kvalitet vazduha, a javno su dostupni  na internet stranici Zavoda”, stoji u pisanim odgovorima iz Službe.

U BiH bi, u skladu sa prihvaćenim međunarodnim sporazumima,  zagađivači trebali plaćati naknade za onečišćenje prirode, no izrada domaćih dokumenata na entitetskom nivou nije dovršena – u RS ne postoji uredba, a u FBiH postoji Pravilnik koji se, prema dostupnim informacijama, ne primjenjuje u cjelini. Kako je Samir Lemeš iz Eko foruma izjavio za Centar za životnu sredinu – postoji problem kontrole izvještaja zagađivača, pa su jedne godine najveći zagađivači bili jedna mesnica i autolakirerska radnja iz Mostara. Lemeš smatra da vlasti nisu zainteresovane za naplatu ove naknade. Sudeći prema dostupnim informacijama – razlog bi mogao biti to što su najveći zagađivači u većini javna preduzeća!

Majda Ibraković, asistentica na programu Energija i klimatske promjene u Centru za životnu sredinu, smatra da zagađivači drže monopol nad zdravljem stanovnika u Bosni i Hercegovini. Ističe da je ironično da velika industrijska i elektroenergetska postrojenja u realnosti nisu prepoznata kao zagađivači koji trebaju plaćati za emisije koje prouzrokuju svojim radom, a samo u 2019. godini emisije iz termoelektrana prekoračene su i do devet puta više od dozvoljenih.

Zagađenje zraka je vodeći ekološki faktor rizika po zdravlje i procjenjuje se da je gotovo trećina stanovnika europskih gradova izložena zagađenosti zraka iznad granice koju dozvoljavaju propisi EU, a  situacija sa pandemijom COVID-19 pokazuje da su najugroženija i najrizičnija kategorija stanovništva izloženog korona virusu upravo hronični bolesnici sa respiratornim i kardiovaskularnim oboljenjima. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, ova oboljenja su neposredna posljedica negativnog kvaliteta vazduha kojem smo izloženi na dnevnoj bazi – prema podacima Svjetske Banke iz oktobra 2019. godine  u BiH od posljedica zagađenog zraka u prosjeku umire 3.300 osoba, a krivci za ovakvo stanje i dalje ne odgovaraju za svoje emisije”, upozorava Ibraković.

Prema podacima Eco foruma, rezerve uglja u BiH su procijenjene na 10 milijardi tona i uglavnom se nalaze u tri basena – Tuzli, centralnoj Bosni i Ugljeviku.  Površinska eksploatacija je jako štetna po životnu sredinu – u Ugljeviku je uništeno 1.879 hektara zbog površinske eksploatacije, a to je površina koja odgovara veličini 2.804 fudbalskih igrališta.

DOSJE: Haški tribunal – Sud koji je postavio temelje da je (međunarodna) pravda moguća

Tribunal ne može biti smatran odgovornim za ono što se dešava nakon samih presuda, odnosno nakon što su te osobe odslužile svoje kazne, poručio je bivši tužitelj Kenneth Scott.

Piše: Senka KURT

Međunarodni sud za ratne zločine na području bivše Jugoslavije, kojeg smo svi s područja zemlje koja se pominje u naslovu ovog suda zvali Haškim, sigurno je nakon svih ratova, agresija, zločina i događanja ostao i danas najveća dilema i kamen spoticanja.

U romanima velikih izjava o ulozi i definiciji Tribunala, izdvojićemo za početak onu bivšeg tužitelja Kennetha Scota.

Ne kažem da je Tribunal bio savršen u radu, ali vjerujemo da jeste bio značajan i da je ostavio značajno naslijeđe. Najznačajniji element tog naslijeđa je upravo pravda koja mora postojati jer neće biti pomirenja bez zadovoljenja pravde, barem u određenoj mjeri i osiguranja odgovornosti počinilaca – rekao je svojevremeno Scott.

Istaknuo je kako je ključna funkcija Haškog tribunala bila, prije svega, da se zadovolji pravda, a “pomirenje je nešto čemu smo se nadali da će doći na osnovu te zadovoljene pravde”.

Presude Haškog tribunala trebalo je samo da postave temelje za istinsko pomirenje i mir na ovim područjima. Međutim, Tribunal ne može biti smatran odgovornim za ono što se dešava nakon samih presuda, odnosno nakon što su te osobe odslužile svoje kazne – naglasio je Scott.    

Nakon svega, a i danas, kad obilježavamo tačno 27 godina, od kako je inicirano osnivanje Suda, najvažnije jeste da smo, na ovaj ili onaj način, očarano ili razočarano, zadovoljni ili nezadovoljni presudama, shvatili da je pravda dostižna.

Smisao svih suđenja i presuda bila je da se spriječe svi budući zločini, da se iz onoga što se dogodilo i iz presuda Suda izvuku pouke za cijelu Planetu. Da će zločini biti kažnjeni.

U 161. predmetu 90 presuda

Za nešto manje od 25 godina, koliko je zvanično radio, pa nakon toga promijenio ime u  Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove (do čega ćemo nešto kasnije doći) Tribunal je donio 90 presuda, u ukupno 161. predmetu.

Pa ćemo još malo o brojevima – 19 osoba oslobođeno je krivnje, 15 je prepušteno nacionalnim sudovima, 20 optužnica je povučeno, a kod 17 optuženih smrt je bila brža od pravde. Najpoznatiji takav slučaj je onaj Slobodana Miloševića.

Upravo oni koji su slijedili Miloševićevu politiku dobili i najveće kazne. Za zločine u Hrvatskoj osuđeno je šestero Srba na ukupno 92 i pol godine zatvora. Za zločine u BiH šestero Srba osuđeno je na doživotni zatvor, a još 46 na ukupno 798 godina zatvora. Za zločine na Kosovu osuđena su šestorica na ukupno 113 godina zatvora.

Kad je riječ o Hrvatima, jedina optužnica za zločine u Hrvatskoj završila je oslobađajućom presudom, a za zločine nad Bošnjacima u BiH osuđeno je 17 osoba na ukupno 268 godina zatvora.

Kod Bošnjaka zabilježeno je šest presuda. Četvorica pripadnika Armije BiH dobila su 45 godina zatvora za zločine nad Srbima, a dvojica su za zločine nad Hrvatima srednje Bosne dobila ukupno 5 i pol godina zatvora.

Sudilo se i kosovskim Albancima te Makedoncima, po jedna pravomoćna presuda od 13 odnosno 12 godina. Protiv Slovenaca i makedonskih Albanaca nije podignuta nijedna optužnica.

Pred Tribunalom se pojavilo 4.670 svjedoka. Upravo su oni najzaslužniji što je cijeli svijet, često i tokom potresnih, tragičnih, ljudskom umu teško dohvatljivih iznesenih svjedočenja, saznavao šta se zapravo dešavalo tokom krvavih devedesetih na brdovitom Balkanu.

Tribunal se od početka rada nosio s percepcijama koje su stvorene tokom ratnih godina, ratne propagande, a nakon toga i izjavama vladajućih elita koje su vodile zemlje bivše Jugoslavije nakon ratova.

Mnogima od njih, pričat će poslije i glasnogovornik Suda Nenad Golčevski nikada nije bilo u interesu da se razotkriju ratni zločini koje su počinile snage iz njihovog naroda, ponekad i one koje su bile pod njihovim zapovjedništvom.

Djelomično zbog takve kampanje, a djelomično i zbog neujednačene kvalitete presuda i dan danas se u većini zemalja bivše Jugoslavije zadržala percepcija da je Haški tribunal politički.

Ipak, kad se sve podvuče, utvrđivanje karaktera sukoba i ratnih zločina te milioni stranica svjedočanstava, koje više niko i nikada ne može izbrisati i koje mogu s nekoliko poteza mišem, biti svima na Zemlji dostupni za nekoliko sekundi, spadaju, pored presuda, u najvažnije i najvrijednije naslijeđe rada Tribunala.

Kako se sjeća profesori Arria?

Priču o Haškom tribunalu počinjemo sjećanjima političara, diplomate, ambasadora, profesora Diega Enrique Arrie, rođenog u Venecueli, nekadašnjeg ministra, a od 1. januara 1992. do 1. septembra 1993. stalnog predstavnika Venecuele u UN. U martu 1992. kada se razbuktava rat na području bivše Jugoslavije, a počinje agresija na Bosnu i Hercegovinu, profesor Arria bio je predsjednik Vijeća sigurnosti UN.

Pred Haškim tribunalom svjedočio je dva puta – 11. i 14. aprila 2003. godine, te iste godine od 22. – 25. septembra. Kompletno svjedočenje objavio je Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu 2011.

Prof. Arria: Svjedočio dva puta u Haagu

Tako dolazimo do svjedočenja prof. Arrie od 22. februara 1993. godine.

Dana 22. februara 1993. prisustvovao sam sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija, gdje sam govorio u ime svoje države i glasao u korist Rezolucije 808 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija da se osnuje međunarodni sud za krivično gonjenje prekršilaca humanitarnog prava u bivšoj Jugoslaviji. Kako je vrijeme pokazalo, osnivanje suda bio je nesumnjivo značajan događaj. Neke članice Vijeća iskreno su vjerovale da će prijetnja preduzimanjem pravnih postupaka protiv onih koji su odgovorni za počinjene zločine uticati na tok rata. Drugi su vjerovali isto to, ali su u toj inicijativi vidjeli priliku da se pokažu aktivnijima protiv agresora, a da ne moraju pribjeći upotrebi sile da bi ih zaustavili. Trebalo je nekoliko godina da se aktivira ova inicijativa, koja prvobitno nije naišla na veliku podršku. Zbog odgađanja sprovođenja postalo je očigledno da je Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija i dalje vjerovalo da su pregovorimogući i naginjao je prema tome da skroji mirovni sporazum po svaku cijenu. Tužilac nije bio važna stvar i nije bilo hitno da se bilo koga krivično goni; zapravo, svoju prvu presudu (u slučaju Tadić) izrekao je u maju 1995. godine. Kandidata kojeg su nesvrstane zemlje u Vijeću sigurnosti predložile Generalnom sekretaru Boutrosu Boutros Galiju, uglednog pravnika profesora Cheriffa Bassiounija, opstruisale su neke stalne članice uz aktivnu podršku jednog višeg člana Pravne službe Sekretarijata koji je lobirao neke od nas da uskratimo podršku profesoru Bassiouniju. Pribojavali su se da će profesor Bassiouni odmah početi da krivično goni upravo čovjeka sa kojim su pregovarali: Slobodana Miloševića. U Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija bilo je opštepoznato da pregovarači nisu htjeli da ubrzaju sudski proces prije nego što završe svoje pregovore, što je ustvari i bio slučaj (trebalo je mnogo vremena da se imenuje tužilac i aktivira sud). Druga važna stvar bila je činjenica da je profesor Bassiouni egipatskog porijekla – navedeno je u izjavi prof. Arrie.

Od iniciranja rezolucije, dakle tog 22. februara usvjanja proći će više od tri mjeseca. U Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini traju masovna zvijerstva, a svijet se premišlja.

No,  25. maja ( za nas rođene u vrijeme Titove Jugoslavije, bio je to važan datum) 1993. Vijeće sigurnosti donosi Rezoluciji 827. koja predviđa osnivanje Međunarodnog suda “sa isključivim zadatkom da krivično goni osobe odgovorne za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije.”

Čuvena Rezolucija 827

Visoke svjetske zvaničnike, ambasadore, zainteresirane i uglavnom nezainteresirane birokrate u UN, svakodnevno su stizale vijesti o masovnim masakrima, silovanjima, mučenjima u logorima, strašni prizori iz opkoljenih gradova, kolone prognanih, spaljeni gradovi i sela.

Rezolucija 827 je uz odluku o osnivanju MKSJ donijela i Statut ove institucije, kojim je bila regulisana nadležnost Suda, organizaciona struktura, kao i krivični postupak u općtim crtama.

Bio je to prvi sud za ratne zločine koji su osnovale Ujedinjene nacije i prvi međunarodni sud za ratne zločine nakon sudova u Nürnbergu i Tokiju. Taj dan je označio početak kraja nekažnjivosti ratnih zločina u bivšoj Jugoslaviji.

To je ujedno i prvi Tribunal koji nije osnovan sporazumom čak niti pobjedničkih država nakon nekog rata, nego Rezolucijom. Počeo je s radom 18. novembra 1993. u Den Haag u Nizozemskoj. To je i bio argument kritičarima, koji su tvrdili da je Sud osnovan protupravno. Međutim, Žalbeno vijeće je u presudi  Dušku Tadiću (osuđen u oktobru 1995. na 20 godina zatvora za zločine u Prijedoru) s uvjerljivim pravnim razlozima odbacilo mnogobrojne argumente odbrane optuženika kojima je osporavana nadležnost Vijeća sigurnosti UN-a da ustanovi to ad hoc kazneno sudsko tijelo. U toj presudi navedeno je da ustanovljenje Tribunala ne znači da je Vijeće sigurnosti na njega delegiralo neke svoje dužnosti, niti znači uzurpaciju dužnosti drugih tijela UN-a, nego “mjeru koja doprinosi ponovnom uspostavljanju i održanju mira u bivšoj Jugoslaviji”. No, u svojoj kasnijoj praksi, Tribunal je sebi pridavao na svoju štetu neke dužnosti koje prema na čelu specijalizacije ne spadaju u kazneni sud.

Među činjenice koje svakako treba spomenuti jeste i ona da je sudije Tribunala birala Opća skupština UN-a između 22 i 33 kandidata koju predlaže Vijeće sigurnosti. Birani su na četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora. Tribunal se sastoji od vijeća od po tri člana koja presuđuju u prvom stepenu te od Žalbenog vijeća od pet sudija.

Prema usvojenom Statutu, Haški je sud bio nadležan za kažnjavanje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na području bivše Jugoslavije od početka 1991. Posebno su izdvojena i “teška kršenja” Ženevske konvencije iz 1949. godine, u šta između ostalog spada ubistva, mučenje i neljudsko postupanje, uništavanje i oduzimanje imovine, ratno zarobljavanje, nezakonite deportacije, uzimanje civila za taoce…  Statut je formulirao i “kršenje zakona i običaja rata”, te i u članu 4. kažnjavanje genocida, prema Konvenciji o genocidu iz 1948. godine.

Genocid je svako dalje navedeno djelo “počinjeno s namjerom da se u cijelosti ili djelomično uništi neka nacionalna, etnička, rasna ili vjerska skupina”, kao što je: (a) ubijanje pripadnika skupine; (b) nanošenje teške tjelesne ili duševne povrede pripadnicima skupine; (c) namjerno nametanje skupini takvih životnih uvjeta kojima je cilj njezino postupno ili djelomično uništenje; (d) nametanje mjera s namjerom sprječavanja porođaja u okviru skupine; ili (e) prisilno premještanje djece iz skupine u neku drugu skupinu – navedeno je u Konvenciji.

Nunberg, Tokio, Hag

Konačno, Statut Tribunala predviđao je i kažnjavanje za  zločine protiv čovječnosti, koji su najprije priznati i u Statutu i u presudi Nunberškog tribunala. Haškim Statutom navodi se da su u sukobu na području bivše Jugoslavije takva neljudska djela dobila oblik tzv. “etničkog čišćenja” kao i rasprostranjenog i sustavnog silovanja i drugih oblika seksualnog zlostavljanja, uključujući i prisilno prostituiranje.  

Iz perspektive žrtava, njihovih porodica, počinitelja zločina, političara, civila, prognanih i onih koji su imali sreću u svojim domovima dočekati Daytonski sporazum, u novembru 1995. godine, te velika obećanja o povjerenju i pomirenju na uzdrmanom i uzavrelom području bivše Jugoslavije, objava početka rada Haškog tribunala, čini se bila je tek jedno od velikih obećanja međunarodne zajednice.

Posebice kad je riječ o žrtvama iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, pa i Kosova, koje su dugo čekale na međunarodne intervencije, s gnušanjem gledale usvajanje “još jedne rezolucije”, gotovo s dosadom primale vijesti o još jednoj konferenciji, mirovnom planu ili ponovnom susretu “za zelenim stolom”.

No, kad su već krajem 1996. godine, ni godinu dana nakon Dejtona, počele stizati prve presude stvari su se počele okretati u potpuno drugom smjeru. Prvi je presuđen Dražen Erdemović, bio vojnik 10. diverzantskog odreda Vojske Republike Srpske (VRS). Nakon što je zauzeta Srebrenica u julu 1995. godine, učestvovao je u pogubljenju stotina nenaoružanih bosanskih Muslimana iz te enklave. Bio je prva osoba koja se potvrdno izjasnila o krivici pred Međunarodnim sudom, a kasnije je svjedočio u drugim postupcima pred MKSJ-om i pružio značajne i detaljne dokaze o detalje počinjenim zločinima. Osuđen je na 5 godina zatvora.

Uslijedila je zatim presuda u maju 1997. Dušku Tadiću, zatim 1998. slučaj Mucić i drugi za zločine u logoru “Ćelebići” (Zdravko Mucić – 9 godina, Hazim Delić – 18 godina zatvora, Esad Landžo – 15 godina, Zejnil Delalić – oslobođen krivice, te iste godine je i Anto Furundžija osuđen na 10 godina za zločine u Lašvanskoj dolini.

Te tri prve godine Tribunala bile su čini se otrežnjene. Počelo je, činilo se, puno agilnije i brže nego što se iko nadao. Presude su, treba to naglasiti, uvijek dočekivane na nož. Za žrtve su bile preniske, nezadovoljavajuće, za stranu onoga kome se izriče krivnja previsoke, nepravedne.

U javnosti su se već počeli pojavljivati posteri, štampani su i u medijima. Svojevrsne potjernice s licima onih koji bježe od pravde. Male slike, nalik onima kako smo se slikali za ličnu kartu ili pasoš. Kao poštanska marka, jedan do drugih naredana crno – bijela lica. Ispod njih imena, prezimena, datumi rođenja. Potjernice su bile zalijepljene u uredima širom bivše Jugoslavije. Neki su ih imali tek kao podsjećanje da pravda ipak postoji, na drugom kraju, uglavnom u Srbiji takvi su posteri uništavani ili čuvani u znak protesta, uvjerenja da to što radi Sud nije u redu, da nikada niko s tih crno bijelih sličica neće stići u Hag, da je riječ o zavjeri.

Kako se polako svi iz ratnog ludila vraćaju u realnost jača i kriticizam prema Haškom tribunalu. Uglavnom iz zvaničnog Beograda, gdje je na vlasti još koju godinu Slobodan Milošević. Javno i tajno označavan kao glavni inspirator svih dešavanja na Balkanu. Sve češće se pominje da će se i njegov lik naći na posteru, upravo negdje pored vojnog i civilnog zapovijednika Republike Srspke – generala Ratka Mladića i Radovana Karadžića.

Iz Beograda gotovo svakodnevno stižu ocjene – Haški sud je političko tijelo, osnovano upravo da kazni jedino i isključivo Srbe. Srbijanska javnost dijeli se na glasne huškače i pobornike bojkota Tribunala i manju grupu onih koji podržavaju rad Suda u Hagu i traže hapšenje svih osumnjičenih.

U Srbiji je nekažnjivost za dobro utvrđene zločine ostala do danas pravilo, u Hrvatskoj i BiH ima i dalje predmeta koje treba procesuirati. Jedan dio predmeta prebačen je kasnije u nadležnost lokalnih, domaćih sudova. No, to je također bio težak, mukotrpan i trapav put.

U decembru 1999. godine Haški sud, četiri godine nakon osnivanja ponovo potresa javnost cijeloga svijeta, kada je na 40 godina zatvora osudio Gorana Jelisića, odgovornog za stravične zločine nad Bošnjacima i Hrvatima u Brčkom. Te godine saznat ćemo da Duško Tadić ostaje u zatvoru 25 godina.

Godinu kasnije pred sud dolazi novi problem. Barem iz vizure vlasti na Balkanu. Sudi se zločincima u slučaju “Lašvanska” dolina. Najpoznatiji među njima Tihomir Blaškić osuđen najprije je na 45 godina zatvora.

Nezadovoljstvo radom suda prebacuje se iz Beograda u Zagreb. Tamošnje vlasti potpuno su u šoku. Hrvatska tvrdi da je i sama bila žrtvom Miloševićevog sistema i nekadašnje Jugoslovenske narodne armije. Zločini počinjeni u Bosni i Hercegovini promatraju se kao odbrana domovine, čisto domoljublje. Zatežu se odnosi između Zagreba i Haga. I Hag i Brisel i Berlin i Washington čekaju da u Zagreb dođu na vlast oni koji presude promatrati iz pravne, a ne političke perspektive.

Helikopteri, avioni i kamioni traže zločince

Za to vrijeme snage Ujedinjenih nacija, pa i savezničkih vojski, pod različitim imenima, u  prepoznatljivim uniformama, full operemi, u transporterima, tenkovima, helikopterima, avionima i kamionima krstare po vrletima u potrazi za najtraženijim zločincima.

Ponekad smo noću, kad helikopter prođe iznad naših glava u gluho doba bili uvjereni da “SFOR hapsi” i da ćemo ujutro na vijestima dobiti najnoviju vijest o tome da je Hag dobio još jednog stanara. Nadali smo se uvijek nekim “velikim ribama”, nesvjesni da su i “male ribe” zapravo činile nezamislive zločine i da su i danas u noćnim morama mnogih iz Podrinja, Prijedora, Lašve, Hercegovine.

Hag 2001. radi punom parom. Ljeto donosi gotovo šokantne vijesti. Prvo je u julu stigao Slobodan Milošević, kojem hapšenje 1. aprila u Beogradu nije bilo šala nego zbilja. Mjesec dana kasnije ba 46 godina zatvora osuđen je  Radislav Krstić, general VRS za zločine u Srebrenici.  Bilo je to najtoplije ljeto u Nizozemskoj.

Za logore smo već odavno znali, gotovo svakodnevnom smo slušali i čistali svjedočanstva žrtava zbog kojih je bilo teško zaspati. Tako su u novembru 2001. godine stigle presude za zločine u Keratermu (Duško Sikirica – 15 godina,  u Omarskoj, Keratermu i Trnopolju (Zoran Žigić -25 godina, Mlađo Radić – 20 godina…)

Mjesec prije u predmetu “Kupreškić i drugi” opet za zločine nad Bošnjacima u Lašvanskoj dolini,  Drago Josipović je osuđen na 12, a Vladimir Šantić na 18 godina zatvora. Zoran, Mirjan i Vlatko Kupreškić, po kojima je slučaj i nazvan, oslobođeni su krivice. 

Na kaznu zatvora od 25, odnosno 15 godina osuđeni su Dario Kordić i Mario Čerkez, također u slučaju “Lašvanska dolina”. Ovu je grupu iz Zagreba “ispratila” tadašnja nova vlast, izabrana nakon smrti prvog predsjednika neovisne Hrvatske Franje Tuđmana.

U javnosti su Kordićevu grupu nazivali “Lašvanski vitezovi”, tepali im raznim imenima, dojučerašnje simpatije prema pravdi, pravednosti, respekt prema Haagu, istopio se kao lanjski snijeg. Otrovne strijelice sijevale su prema Briselu. No, Zagreb je bio prilično nemoćan. Prednjačio je u prilasku Europskoj uniji, a pravila su bila stroga, ispunjavanje uvjeta prema Tribunalu. Svaka se vlast potom u Hrvatskoj našla na vrućoj stolici – razapeta između domoljublja s jedne i Europske unije s druge strane.

Za to vrijeme haški procesi teku. Presude u slučaju Višegrad (Mitar Vasiljević), Foča (Dragoljub Kunarac, 28 godina, Radomir Kovač – 20…), donesene su 2002. godine.

Kako se Biljana Plavšić nagodila za genocid?

Početak 2003. godine donosi kraj suđenja Biljani Plavšić, nekadašnjoj članici Predsjedništva BiH, predsjednici Republike Srpske, te jednoj od rijetkih žena čija je adresa nakon rata dugo godina bila Sheveningen. Za ratni zločin, zločin protiv čovječnosti, teško kršenje običaja i pravila rata, a zahvaljujući nagodbi oslobođena je tužbe za genocid, Plavšić je osuđena na 11 godina zatvora. Veći dio kazne izdržavala je u Švedskoj.

Te će godine sudije izreći i kaznu Mladenu Naletiliću i Vinku Martinoviću Šteli za zločine u Hercegovini – 20 i 18 godina, te u decembru 2003. Stanislavu Galiću, komandantu Sarajevsko – romanijskog korpusa VRS. Najprije je osuđen na 20 godina, a  zatim na doživotni zatvor. Kaznu služi u Njemačkoj.

Nije ni ukusno, niti fer tek tako nabrajati zločince, njihova zlodjela, godine koje su dobili za sve nečovječno i nehumano što su počinili nedužnim, nevinim djeci, ženama, muškarcima, mladićima.

Prlić i drugi ispraćeni s pjesmom

Tek javnost je čekala nekoliko ključnih slučajeva. Odavno se, naročito među novinarima, govorilo kako će u Haag i Jadranko Prlić, ratni visoki dužnosnik tzv. paratvorevine “Herceg Bosna” formirane na području Hercegovine, a poslijeratni (neki kažu i dobar) šef bosanskohercegovačke diplomacije. Za Prlićem i još šestoricom bivših čelnika “HB” Brunom Stojićem, Slobodanom Praljkom, Valentinom Ćorićem, Milivojem Petkovićem i Berislavom Pušićem optužnica je izdata upravo 2004. godine. Optužbe su bile teške, od ubistava, deportacija, osnivanja logora, etničkog čišćenja. U Haag su stigli kao heroji, dobrovoljno su se predali, ispraćeni su s zagrebačkog aerodroma s pjesmom. Izjasnili su se da nisu krivi ni po jednoj tački optužnice. Suđenje će trajati sve do maja 2013. godine. Ovo je bio najdruži proces u povijesti tribunala. Poznat i po tome što je završio tragično. Nakon što mu je pročitana optužnica Slobodan Praljak ustao je i popio otrov. I do danas se vode diskusije kako je moguće da u utvrdi, za kakvu se do tada smatrao i Tribunal i Sudnica, osuđenih tajno pronese bočicu koja će ga ubiti.

I danas se vode rasprave kako je Praljak unio otrov

Ratni predsjednik Skupštine Republike Srpske, prvi poslijeratni član Predsjedništva BiH Momčilo Krajišnik u Haagu će 2009. biti optužen na 20 godina zatvora, ratni potpredsjednik Vlade RS Radoslav Brđanin, 2006. dobit će kaznu od 30 godina, 2007. ratni zapovjednik Armije BiH general Sefer Halilović bit će oslobođen optužbi, godinu kasnije zapovjednik snaga Armije BiH u području Srebrenice Naser Orić nakon kazne od dvije godine, također će biti oslobođen. Milan Martić, optužen za zločine u Hrvatskoj, u takozvanoj Krajini, dobit će kaznu od 30 godina, a 2010. pred sud dolaze Veselin Šljivančanin optužen za zločine u Vukovaru, Vujadin Popović, Ljubiša Beara, osuđeni na doživotne kazne za zločine u Srebrenici, Ljubomir Borovčanin, osuđen na 17 godina zatvora. On na presudu nije uložio žalbu.

Vrhovni zapovjednik Armije RBiH Rasim Delić umro je tokom borakva na slobodi

Zapovjednik Armije BiH general Rasim Delić u junu 2010. osuđen je na tri godine zatvora, no umro je u aprilu godinu kasnije, dok je bio na boravku na slobodi. Žalbeno vijeće je okončalo postupak i zaključilo da je presuda Pretresnog vijeća konačna.

Stigao i doktor Dabić

Dok su sudnice pune, u Hag stiže 2008. godine i Radovan Karadžić, o čijem su bjekstvu pričane legende, tražilo ga se po crnogorskim vrletima, dobro opremljeni vojnici međunarodnih snaga upadale su u njegovu kuću na Palama, pričalo se da živi u Južnoj Americi i poput nacističkih vođa skriva se po nekim selima. Hollywoodska produkcija dobro se potrudila pa napravila i film o Karadžićevom skrivanju, ne baš tako dobro filmsko djelo “Lov u Bosni”, u kojem je jedino dobro što glavnog tragača igra Richard Gere.

Karadžić se skrivao u Beogradu kao iscjeljitelj pod imenom Dragan Dabić

Dok se sva igra vodila, Karadžić se, saznat ćemo kasnije dobro zabavljao. Igrajući lik doktora Dragana Dabića, samozovanog iscjeljitelja, koji je “tihovanjem”, samo njemu znanom tehnikom pokušao liječiti ljude. Tračevi beogradskih žutih novina govorili su da je dr. Dabić češće mijenjao ljubavnice nego skrovišta u kojima se navodno skrivao od strogih srbijanskih vlasti. Tek kad je isporučen bio je dobro maskiran, s dugom sijedom bradom i šminkerskim repom na vrh glave. U martu 2016. godine osuđen je na 40 godina zatvora i nakon Slobodana Miloševića bio je najviše rangirani političar osuđen pred Tribunalom. Tri godine kasnije izrečena mu je konačna presuda – doživotni zatvor.

Živčani Mladić presudu dočekao u zasebnoj prostoriji

Još jedan bjegunac, generaln Ratko Mladić dolijao je u maju 2011. godine. Do tada se pretpostavljalo da se skriva u RS ili u Srbiji. Navodno su ga viđali i na nogometnim utakmicama, a vjerovalo se da ga štiti tadašnja paravojska u Srbiji. Živio je pod imenom Milorad Komadić. Gotovo neprepoznatljiv, nekadašnji vlasnik života i smrti hiljade nevinih iz Srebrenice, pred sudom se pojavio kao iscrpljeni starac. Optužen je za genocid, zločine protiv čovječnosti, tražila se kazna doživotnog zatvora. Jutro uoči izricanja presude kazao je:

Znam da sam nevin! Sa mnom mogu raditi šta hoće, ali mi dušu ne mogu uzeti.

Njegovi advokati uporno su, gotovo svakodnevno tražili odgađanje presude, pozivali se na Mladićeva ljudska prava, izvještavali o njegovom lošem zdravstvenom stanju, a Mladić se s vremena na vrijeme javljao svojim “fanovima” direktno u TV program nekih beogradskih televizija.

Dok je čitana presuda u jednom je trenutku ustao i vikao: “Laž, laž” i psovao, pa je sudac tražio da ga stražari izvedu iz sudnice. Presudu je dočekao u zasebnoj prostoriji.

Osuđen je na doživotni zatvor.

I ova, baš kao i sve, sve, sve dosadašnje presude donesene u Tribunalu izazvala je različite reakcije. Baš kao i odluka da se iz Tribunala zauvijek pusti narodni zastupnik i ratni zločinac Vojislav Šešelj, predsjednik radikala iz Srbije. Njemu je suđeno od 2003. do 2014. kada je radi liječenja karcinoma pušten iz pritvora. Dvije godine kasnije osuđen je na 10 godina zatvora, no, u zatvor se nije vratio jer je Žalbeno vijeće u izdržavanje kazne uračunalo vrijeme provedeno u pritvoru, gdje je bio više od 11 godina.

Inače, Šešelj je od svakog suđenja pravio farsu, vrijeđao sudije, sudsko vijeće, tužioce, svoje žrtve. Činilo se da se unatoč stravičnim zločinima, koji su mu se stavljali na savijest, dobro zabavlja. Na žalost, čini to i danas, gotovo svakodnevno, jer je rado viđen gost medija u Srbiji. Nije odustao od politike zbog koje je osuđen..

Nakon 24 godine, 29. novembra 2017. godine, Sud, koji je osnovan s ciljem da procesuira najodgovornije za počinjene ratne zločine na području bivše Jugoslavije zatvorio je vrata. Njenovu misiju nastavio je mehanizam, preuzimajući tada preostale slučajeve – Šešelju, Karadžiću i Mladiću, te početak ponovnog suđenja Jovici Stanišiću i Franku Frenkiju Simatoviću, bivšim pripadnicima srbijanske Službe državne sigurnosti.

Preostali slučajevi prebačeni su u nadležnost nacionalnih sudova, a na Kosovu i specijalni sud.

Specijalna matematika

Kad se sve podvuče, sabere, oduzme, pa i pomnoži, jer matematike političke, sudske, moralne, pa i one svakodnevne i u ovom slučaju ima, mora se reći – Haški je tribunal, napravio velike korake u procesuiranju ratnih zločina.

Izrečene su hiljade godina zatvora, doživotne kazne, otkriveni zločini o kojima smo tek nešto znali, razotkriveni planovi, nalogodavci, izvršitelji. Pravda je stigla i one koji nisu vjerovali da će se to dogoditi. Svjedoci su pred cijelim svijetom imali priliku da olakšaju dušu, da kažu šta im se dogodilo, sa svojom tragedijom upoznaju one koji su htjeli za nju znati. 

No, je li to dovoljno? Jesmo li očekivali više? Jesmo li trebali očekivati više?

Činjenica je, na žalost, da od toliko očekivanog, najavljivanog, proklamovanog pomirenja naroda bivše Jugoslavije nije došlo. Ali, zar je i trebalo? Jesu li optužnice, presude, svjedočenja trebale doprinijeti baš tome, naročito u svijetlu teškog priznavanje krivice, uzburkavanja duhova, otvaranja novih jazova ponajprije između Srba, Hrvata, Bošnjaka?

U nekom idealnom, ako takvog ima, svijetu, to je možda i mogao biti cilj. No, na ovim prostorima, koji na žalost, još uvijek gledaju u prošlost, a ne u budućnost to gotovo nije bilo ni očekivano. Smisleno bi bilo reći da je za početak (koji, evo ovdje traje još od 1995.) dovoljno što su najviši dužnosnici zločinačkih projekata osuđeni ili doživotno ili na visoke kazne. Možda, ako je dozvoljeno biti i maliciozan, što neki od njih nisu dočekali suđenje.

Kad nije bilo kritika na presude (a bilo ih je uvijek) svjetski su se i domaći kritičari osvrtali da je sud ne samo politički (najčešća kritika), nego birokratiziran, trom, spor, neodlučan.

U tom se smislu ukazivalo da je riječ o mašineriji, koja previše troši, a malo daje. Podaci kažu da je u martu 2016., godinu dana pred zatvaranje Sud imao 425 uposlenih iz 69 država, te da je osnovni budžet svake godine bio stotine miliona dolara. Tako je najveći budžet zabilježen u sezoni 2010./2011. 286.012,600 dolara, nešto manje u 2012./2013. – 250.814,000, te skoro 180 miliona 2014. na 2015.

Sud u Hagu obilježen je i skandalom kada je bivša glasnogovornica Florence Hartmann nakon kritike da je Sud dozvolio Srbiji da zaštiti dokumente o umiješanosti u genocid, a koje je objavila dobila kaznu od 7.000 eura.

Niko neće biti zaštićen

Bivši saradnik Suda Attila Hoare tvrdio je da je istražni tim radio na optužnici za “udruženi zločinački poduhvat”, koji je trebao obuhvatiti visoke vojne i političke dužnosnike Srbije Veljku Kadijevića, Blagoja Aždića, Borislava Jovića, Momira Bulatovića, ali da je nakon interveniranja tužiteljice Carle del Ponte nacrt odbijen, a optužnica ograničena samo na Slobodana Miloševića.

Tužiteljica Del Ponte obilježila je rad Tribunala

S druge strane, Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju htjeli to priznati ili ne ipak je opomena da niko ne može biti zaštićen od krivičnog gonjenja. Zločincima je to jasno dato do znanja, žrtvama je data mogućnost da kažu šta su doživjeli, vidjeli, čuli. Pokazano je jasno cijelom svijetu da će zločinci odgovarati za svoja zlodjela, da krivica nikada nije i ne može biti kolektivna, postavljen je temelj da je (međunarodna) pravda moguća, da visoki položaj nekog pojedinca ne može biti zaštita.

Koliko god patetično zvučalo, a patetika i emocije nemaju šta raditi kad su pravo i pravda u pitanju, ostaje činjenica da su izgubljeni životi, žrtve, razorene porodice, srušeni gradovi, spomenici, naša razorena sjećanja zaslužili ostvarenje pravde, uspostavu krivične odgovornosti. To je bilo ulaganje u mir i budućnost.  U Haagu smo mogli dobiti nešto od toga. Istinu, za početak. O ostalom smo se morali i moramo sami pobrinuti. Nema tog Haaga koji nam može osigurati povjerenje. Ni pomirenje. Papir stvarno trpi sve. Ali ne rješava ništa.

Umro Đorđe Balašević: “Kad jednom odem, a poći ću…”

Legendarni kantautor Đorđe Balašević preminuo je u 68. godini, saznaje Nova.rs.

Balašević je prije nekoliko dana primljen u beogradsku Infektivnu kliniku gdje se liječio od upale pluća. Desetak dana liječio se kod kuće, ali nakon što su se simptomi pogoršali, primljen je u Kliniku.

Đorđe Balašević je preminuo tri mjeseca prije 68. rođendana.

Balašević je prije dvije godine doživio infarkt, što je zabrinulo i rastužilo tisuće njegovih obožavatelja, a tada je bio hospitaliziran u Institutu za kardiovaskularne bolesti u Sremskoj Kamenici nakon što su mu ugrađeni stentovi.

Đorđe Balašević rođen je 13. svibnja 1953. godine u Novom Sadu. Gimnaziju je napustio u trećem razredu pa je ispite polagao izvanredno. Upisao je geografiju, jer, po vlastitom priznanju, na prijemnim ispitima nije bilo matematike. Osnovna ambicija u srednjoj školi bila mu je da postane nogometaš.

Kada je kao 17-godišnjak ležao bolestan, pojava jedne muhe u sobi inspirirala ga je da napiše svoju prvu pjesmu “Otkud muva”. Zatim je počeo pisati prepjeve stranih hitova za emisiju “Muzički klub”, a s prijateljem koji se snalazio na gitari, započeo je svirati. Godine 1977. pristupio je akustičkoj grupi Žetva sa kojom je u listopadu te godine snimio neobavezan tango “U razdeljak te ljubim”. Pjesma je preko noći postigla ogromnu popularnost tako da je singl prodan u 180.000 primjeraka.

Početkom 1978. godine Balašević napušta Žetvu i sa Vericom Todorović osniva Rani Mraz. Budući da se nisu rastali kao prijatelji, novu grupu je nazvao inspirirajući se sibirskom poslovicom: “Ako se nadaš dobroj žetvi, čuvaj se ranog mraza”.

S pjesmom “Moja prva ljubav” Rani Mraz sudjeluje na festivalu Opatija 78. Kroz Rani Mraz je prošlo puno glazbenika, a gitaru je jedno vrijeme svirao i nogometaš Slobodan Pavković. Tijekom 1978. godine izbacuju seriju hit singlova.

Balaševićevi emotivni tekstovi i jednostavne melodije donose osvježenje na posustaloj zabavnoj sceni, a predstavljaju i dobru vezu sa pop muzikom.

Uoči snimanja pjesme “Računajte na nas” pridružuju im se bivši članovi grupe Suncokret: Biljana Krstić i Bora Đorđević. “Računajte na nas” ubrzo biva promovirana u generacijsku himnu koja se troši u svakoj prigodnoj prilici.

Poslije dva mjeseca rada sa Ranim Mrazom, ljeta 1978. godine, Bora Đorđević napušta grupu i osniva Riblju Čorbu.

Krajem godine izlazi album “Odlazi cirkus” i to je posljednja ploča u sastavu Ranog Mraza.

Prvi samostalni album

Počekom 1982. godine objavljuje album “Pub” kojim službeno započinje solo karijeru. Ploča opet bilježi uspješne pjesme “Boža zvani Pub”, “Pesma o jednom petlu”, “Lepa protina kći”, “Ratnik paorskog srca”. U TV seriji “Pop Ćira i pop Špira” tumači šarmantnu ulogu brijača Šace. Zimu 82./83. godine provodi na turneji i prvi put rasprodaje beogradski Sava centar.

Polovicom prosinca 1983. godine objavljuje LP “Celovečernji The Kid” sa pjesmama “Svirajte mi jesen stiže, dunjo moja”, “Neko to od gore vidi sve”, “Blues mutne vode”, “Lunjo”, “Don Francisko Long Play”.

Sljedeći LP “003” donosi nove hitove: “Slovenska”, “Al’ se nekad dobro jelo”, “Badnje veče”, “Olivera”. I ovu ploču je producirao Josip Boček. Sljedeći album “Bezdan” Balašević radi sa ekipom koja će mu ubuduće biti redovita studijska i koncertna potpora. LP producira Đorđe Petrović, a za aranžmane je zadužen klavijaturist Aleksandar Dujin. Tada prvi put u studiju uspijeva vjerno zabilježiti osjećajnost svojih pjesama a posebno je upečatljiv u temama “Ne lomite mi bagrenje”, “Bezdan”, “Slow motion” i “Ne volim januar”.

Na duplom albumu uživo “U tvojim molitvama – balade” našli su se snimci sa uspješnih koncerata u Zetri (Sarajevo, studeni 1986.), Ledenoj dvorani (Zagreb, studeni 1986.), Sava centru (Beograd, prosinac 1986.), Studiju M (Novi Sad, svibanj 1987.) i Šalati (Zagreb, srpanj 1987.). Uz snažnu potporu publike, Balašević je otpjevao neke od svojih najupečatljivijih balada, a jedina nova pjesma “Samo da rata ne bude”, snimljena je u studiju uz pomoć djece iz sirotišta “Sonja Marinković” i osnovne škole “Đ. Natošević”.

Sličnu glazbenu liniju Balašević nastavlja na ploči “Panta rei”. Tako u pjesmi “Soliter” analizira političko-nacionalno stanje u tadašnjoj Jugoslaviji, blues formu razrađuje u “Neki se rode kraj vode” i “Nemam ništa s tim”, osobna preispitivanja u “Starim” i “Jednom su sadili lipu” , a odgovor na “Računajte na nas” i svoje aktualno viđenje druga Maršala formulira u pjesmi “Requiem”.

LP “Tri posleratna druga” koji je dobio podnaslov “Muzika iz istoimenog romana” snimaju 1989. godine Dujin, basist Aleksandar Kravić i glazbenici iz Rijeke, gitarist Elvis Stanić (ex Linija 32, Denis & Denis, Dr Doktor) i bubnjar Tonči Grabušić. Na toj ploči Balašević se pozabavio karikiranom rap formom u “Sugar rap”, etno zvukom u “Devojka sa čardaš nogama”, a ponudio je svoje osjećajne iskaze u “Kad odem”, “D-moll”, “Ćaletova pesma”, “Saputnik”, “O bože”.

Na snimanju ploče “Marim ja” pored redovitih suradnika, u studiju u Novom Sadu lipnja 1991. godine sudjeluju Davor Rodik (pedal steel gitara), Nenad Januzović (udaraljke) i Josip Kiki Kovac (violina). Ploča donosi pjesme “Nevernik”, “Divlji badem”, “Ringišpil” i mnoge druge.

LP “Tri posleratna druga” koji je dobio podnaslov “Muzika iz istoimenog romana” snimaju 1989. godine Dujin, basist Aleksandar Kravić i glazbenici iz Rijeke, gitarist Elvis Stanić (ex Linija 32, Denis & Denis, Dr Doktor) i bubnjar Tonči Grabušić. Na toj ploči Balašević se pozabavio karikiranom rap formom u “Sugar rap”, etno zvukom u “Devojka sa čardaš nogama”, a ponudio je svoje osjećajne iskaze u “Kad odem”, “D-moll”, “Ćaletova pesma”, “Saputnik”, “O bože”.

Na snimanju ploče “Marim ja” pored redovitih suradnika, u studiju u Novom Sadu lipnja 1991. godine sudjeluju Davor Rodik (pedal steel gitara), Nenad Januzović (udaraljke) i Josip Kiki Kovac (violina). Ploča donosi pjesme “Nevernik”, “Divlji badem”, “Ringišpil” i mnoge druge.

Prenseseno sa N1 portala.