SDPBiH će pokrenuti produženje Korona zakona i dopunu njegovog sadržaja

Socijaldemokratska partija BiH (SDP BiH) predložila je sedam ključnih mjera za postizanje socijalno-ekonomskog oporavka u BiH, među kojima produženje “Korona zakona” i dopunu njegovog sadržaja.

Na jučerašnjoj sjednici Predsjedništva SDPBiH  razmatran je dokument Antikrizne politike i mjere SDPBiH za postizanje socijalno-ekonomskog oporavka u Bosni i Hercegovini koji je predstavio Anto Domazet, član Predsjedništva i predsjednik Savjeta za ekonomski razvoj SDPBiH.

Ekonomska i socijalna kriza u Bosni i Hercegovini, uzrokovana koronavirusom i pandemijom COVID-19 ispoljila se u drugom tromjesečju 2020. godine u punoj mjeri sa efektima pada potrošnje i proizvodnje, zatvaranja privrednih objekata, padom zaposlenosti i plaća, otkazima radnicima, pojavom dodatnog siromaštva, padom izvoza, doznaka dijaspore i javnih prihoda. Ekonomski pad u 2021. procjenjuje se na pet posto, ali bi u ovisnosti od kretanja zdravstvene krize, oporavka glavnih izvoznih tržišta u Evropi i unutarnjih ograničenja mogao biti i veći.

 – Nakon početnih mjera za ublažavanje kriznog šoka potrebno je poduzeti niz proaktivnih mjera za podsticanje oporavka do konca 2021. godine sa ciljem izlaska iz recesije, kako bi u 2022. godini započeo ekonomski rast i izlazak ekonomije iz depresije – navode iz SDP-a.

U tom smislu predložili su sedam ključnih mjera od kojih se prva odnosi na hitno usvajanje “Korona 2 zakona”. Njegovim odredbama bi se trebalo produžiti sa važenjem za treći kvartal (opciono do kraja 2020.) sistem subvencija za doprinose na minimalne plaće za firme koje imaju pad prihoda 20 posto i više u odnosu na isti mjesec prošle godine i sistem odlaganja plaćanja direktnih poreza i moratorija na kredite do kraja 2020. godine, Također, izvršiti jednokratnu isplatu dodatka od 200 KM za radnike na Zavodu za zapošljavanje bez posla duže od dvije godine. 

U okviru tog prijedloga je i podizanje garantnog fonda za kreditiranje privrede na 200 miliona KM sa ciljem emisije kredita od jedne milijarde KM, te uvođenje subvencioniranja kamata na kredite za prerađivačku industriju, proizvodnju hrane, turizam i obrte do kamate od 0 posto sa važenjem do konca 2021. godine

Druga ključna mjera koju predlaže SDP odnosi se na pripremu za usvajanje u trećem tromjesečju 2020. godine paketa zakonskih prijedloga koje čini Zakon o stečaju, Zakon o porezu na dohodak u FBiH, Zakon o doprinosima u FBiH, Zakon o minimalnoj plaći u FBiH i Zakon o izmjenama Zakona o radu (podržavaju prijedloge koji se odnose na skraćeno radno vrijeme u periodu prirodne nesreće, ali su odlučno protiv uvođenja instituta čekanja na rad).

– Ovi se zakoni „kisele“ već godinama u Parlamentu F BiH i njihovim usvajanjem bi se i poslovnom sektoru i građanima otvorile nove perspektive koje su bitne za rast potrošačkog i investicijskog optimizma. Rješenja iz paketa trebalo bi da stupe na snagu 1. januara 2021. i omoguće podršku oporavku i ekonomskom rastu – navode iz SDP-a.

Treća ključna mjera odnosi se na pripremu Uredbe o korištenju Garantnog fonda FBiH koja će osigurati transparentan postupak korištenja i servisiranje kredita sa garancijama garantnog fonda. 

 – Insistirati prema Vijeću ministara BiH na osiguranju dodatnih sredstava za socijalni i ekonomski oporavak od EU na grant osnovi i od strane multilateralnih institucija za povoljna kreditna sredstva za te namjene – jedna je od predloženih mjera SDP-a. 

Također, kako dodaju, zahtijevati od vlada entiteta informacije o stanju zdravstvenog sektora i nereguliranim dugovima, te prijedlogu konsolidacije tog sektora koji će odgovoriti potrebama građana u budućnosti. Također, zahtijevati od vlada entiteta izvještaj o stanju javnog korporativnog sektora i program aktivnosti za unapređenje doprinosa javnog korporativnog sektora ekonomskom oporavku BiH kroz transfere dividendi i intenziviranje javnih investicija, te insistirati na tome da se u što kraćem roku osigura sudski epilog koruptivnih afera i ojačaju mjere integriteta javnih institucija na svim nivoima vlasti . 

Iz SDPBiH podsjećaju da oporavak još uvijek zahtijeva snažnu državnu intervenciju da bi se tržišta oporavila i pokrenula ekonomiju.

-Taj zadatak se u BiH mora ostvarivati uz vlade sa krnjim povjerenjem i to će biti okvir u kojem će zastupnici SDPBiH na svim nivoima vlasti zahtijevati funkcionalne i socijalno pravedne mjere sa transparentnim i odgovornim upravljanjem javnim novcem u ostvarivanju socijalnog i ekonomskog oporavka u Bosni i Hercegovini – dodaju iz SDP-a.

(Fena/Interview.ba)

Prethodna vijest

Članovi porodice pokušali da otmu tijelo preminule od Covida-19

Naredna vijest

Građani gubili poslove zbog Korone, vlast KS ih pripazila povećanjem kupona na 30 KM