VMBiH: Podrška privredi, donijeti odluku o preferencijalnom tretmanu domaćeg

Na današnjoj sjednici Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o propisivanju dodatnih uslova za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu, kojom se omogućava ulazak u BiH državljanima susjednih zemalja, i to Crne Gore, Republike Hrvatske i Republike Srbije.

Takođe, radi lakše primjene ranije odluke, danas je precizirano da stranci zbog poslovnih obaveza  mogu ući u BiH pod uslovom  da posjeduju poziv pravnog lica iz BiH, umjesto ranije propisanog pozivnog pisma, te da posjeduje potvrdu o negativnom testu na virus SARS-KOV-2 ne stariju od 48 sati od trenutka ulaska.

Takođe, Vijeće ministara je informisano da 1. juna ove godine prestaje važiti Odluka o privremenom zatvaranju graničnih prelaza u vazdušnom saobraćaju za promet putnika u BiH, kojom se zabranjuje slijetanje i polijetanje sa aerodroma u BiH radi zaštite od unošenja i širenja zaraznih bolesti.

Praktično se od 1. juna otvaraju granični prelazi na aerodromima u BiH te će se primjenjivati odredbe ranije donesenih odluka o  propisivanju dodatnih uslova za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu uz poštivanje propisanih epidemioloških mjera nadležnih organa u BiH.  

PODRŠKA DOMAĆOJ PRIVREDI: DONIJETI ODLUKU O PREFERENCIJALNOM TRETMANU DOMAĆEG

Vijeće ministara zadužilo je Agenciju za javne nabavke da sačini prijedlog odluke o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg na godinu dana, počev od 1. juna ove godine u procentu 30 posto.

Uprkos izvjesnim ograničenjima proisteklim iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, ova mjera se donosi kako bi se pomogla domaća privreda i suzbile posljedice pandemije novog viruse korona po ekonomiju u BiH.

Prethodno je usvojena Informacija o inicijativi Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine za donošenje nove odluke o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg.

Mjeru su zajednički su usaglasili predsjedavajući Vijeća ministara BiH, predsjednik Vlade Republike Srpske i federalni premijer.  

EFIKASNIJI SISTEM NAPLATE SUDSKIH TAKSI

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o sudskim taksama u postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine, kojim se stvaraju uslovi za uspostavljanje efikasnog mehanizma naplate sudskih taksi.

Izmjenama i dopunama zakona uređuje se, odnosno mijenja vrijeme zastare, otklanjaju nedostaci u postupku naplate i donošenja rješenja o prinudnoj naplati  nenaplaćene sudske takse.

Istovremeno se preciziraju odredbe kako bi se učinio efikasnijim postupak prinudne naplate sudske takse fizičkim osobama koje nemaju boravište ili prebivalište u BiH, ali imaju imovinu u Bosni i Hercegovini.

Ministarstvo pravde će Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o sudskim taksama u postupku pred Sudom BiH uputiti Parlamentarnoj skupštini BiH u daljnu proceduru.

VIŠE OD 11,7 MILIONA EURA VBIF GRANTA ZA BRŽU SAOBRAĆAJNICU IZMEĐU SARAJEVA I MOSTARA

Vijeće ministara je utvrdilo Prijedlog sporazuma o grantu između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke, Zajednički evropski fond za Zapadni Balkan/VB-IG02-BiH-TRA-06, „Mediteranski koridor CVC: Bosna i Hercegovina – putna interkonekcija sa Hrvatskom, poddionica 1 Tarčin – Ivan“. Iznos VBIF granta je 11.780.000,00 evra, a sredstva će biti implementirana putem Evropske investicione banke.

Ukupni troškovi projekta su procijenjeni u iznosu od 58.700.000,00 eura, od čega je zajam EIB-a 40,42 miliona eura, zajam EBRD-a 26,0 miliona eura, grant VBIF-a (Investicioni fond za Zapadni Balkan) – doprinos Evropske unije u iznosu od 11,78 miliona eura, i domaća kontribucija u iznosu od 6,5 miliona eura. Projekat će implementirati JP Autoceste Federacije BiH.

Projekat uključuje izgradnju nove dionice autoputa približne dužine 4,9 km, uključujući dva mosta i odmorište i definisan je kao 1. dio: Tarčin – ulaz u tunel Ivan, čime bi bilo znatno smanjeno vrijeme putovanja između Sarajeva i Mostara. Očekuju se i znatne koristi u smislu smanjenja stope nesreća, ušteda u troškovima rada vozila i smanjenja lokalnog zagađenja u tom području. Takođe će se povećati pristupačnost i promovisati regionalni i lokalni ekonomski razvoj putem povećanja prosječnog godišnjeg dnevnog saobraćaja i spojiće postojeću državnu saobraćajnicu M17 sa Koridorom Vc.

Ministarstvo finansija i trezora će Prijedlog sporazuma, zajedno sa Osnovama za zaključivanje, dostaviti Predsjedništvu BiH u daljnu proceduru, uz prijedlog da za potpisnika Sporazuma odredi ministar finansija i trezora BiH.

RASPOREĐENA MEĐUNARODNA POMOĆ U OPREMI I DRUGIM SREDSTVIMA

Na prijedlog Ministarstva sigurnosti, Vijeće ministara je donijelo Odluku o raspodjeli međunarodne pomoći za zaštitu i spasavanje u opremi i drugim sredstvima.

Radi se o međunarodnoj pomoći dobijenoj od vlada Republike Hrvatske, Republike Poljske, Države Katar i nevladinih organizacija i pojedinaca iz Narodne Republike Kine.

Pomoć se raspoređuje u skladu sa principima za raspodjelu, i to Federaciji Bosne i Hercegovine 61,5 podsto, Republici Srpskoj 37,5 posto i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine jedan posto. Federaciji BiH će dobijenu međunarodnu pomoć podijeliti sa 10 kantona u jednakom omjeru, po 50 posto.      

Pomoć se sastoji od zaštitnih maski, rukavica, šatora, vreća za spavanje, deka, spužvastih podmetača, alkohola, zaštitnih naočala, vizira, zaštitnih odijela i infracrvenih termometara.    

 BiH I UK JAČAJU SARADNJU U DRUMSKOM PREVOZU

Na sjednici je utvrđen Prijedlog sporazuma između Vijeća Bosne i Hercegovine i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske o međunarodnom drumskom prevozu.

Zaključivanjem ovog sporazuma biće stvorene pravne pretpostavke za uređenje oblasti međunarodnog prevoza putnika i roba, uvažavajući međunarodne standarde u ovoj oblasti.

Sporazum tretira međunarodni prevoz putnika i robe između teritorija ugovornih strana ili u tranzitu preko njihovih teritorija, kao i prevoz roba između teritorije jedne ugovorne strane i treće zemlje sa vozilima registrovanim na teritoriji druge ugovorne strane.

Ministarstvo komunikacija i trnsporta će Prijedlog sporazuma sa Izvještajem o pregovorima dostaviti Predsjedništvu BiH u daljnu proceduru, uz prijedlog da za potpisnika odredi ministra komunikacija i transporta BiH.

TURSKA POMAŽE ORUŽANIM SNAGAMA BiH

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za pokretanje postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o vojno-finansijskoj saradnji i Implementacionog protokola o finansijskoj pomoći između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske.

Vrijednost sredstava planiranih ovim projektom prema trenutnoj tečajnoj listi iznosi približno 60 miliona KM.

U skladu sa odredbama ovog sporazuma i Implementacionog protokola, Republici Turskoj će biti upućeni ažurirani prijedlozi projekata, što obuhvata vrstu, količinu i tehničke specifikacije materijala, a njihova implementacija značajno bi doprinijela rješavanju pitanja opremljenosti, modernizacije i osposobljenosti sistema odbrane BiH.

Takođe, planirana su i sredstva za školovanje pripadnika Oružanih snaga BiH u Republici Turskoj.

Ministarstvo odbrane će Prijedlog osnova dostaviti Predsjedništvu BiH u daljnu proceduru, uz prijedlog da za potpisnika Sporazuma i Implementacionog protokola odredi ministar odbrane BiH.

BiH I JORDAN JAČAJU SARADNJU U OBLASTI POLJOPRIVREDE

Vijeće ministara utvrdilo je Prijedlog za zaključivanje Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Ministarstva poljoprivrede Hašemitske Kraljevine Jordan o saradnji u oblasti poljoprivrede.

Memorandumom će se podsticati aktivnosti u vezi sa razvijanjem i jačanjem međusobno korisne saradnje na planu razmjene informacija, olakšavanja i podrške vezama između preduzetnika, ali i u naučnim kontaktima u oblasti poljoprivrede.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa će ovaj prijedlog dostaviti Predsjedništvu BiH u daljnu proceduru, a za potpisnika Memoranduma predložen je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

BiH DIO PROJEKTA FITOSANITARNOG CERTIFIKOVANJA KOJI FINANSIRA FAO

Vijeće ministara utvrdilo je Prijedlog za potpisivanje projektnog dokumenta o regionalnom programu tehničke saradnje „Podrška unapređenju nacionalnog sistema nadzora nad biljnim nametnicima i sistema fitosanitarnog certifikovanja“. 

Program su inicirale Jermenija, Bosna i Hercegovina, Gruzija, Republika Bjelorusija, Republika Moldavija, Sjeverna Makedonija i Ukrajina, a tehničku podršku za njegovu realizaciju pružiće Organizacija UN za hranu i poljoprivredu (FAO).

Vrijednost projekta je 388 hiljada američkih dolara za sedam zemalja, a sredstva za provođenje obezbijeđena su u projektu, te država nema obavezu plaćanja kontribucije.

Prijedlog za potpisivanje projektnog dokumenta biće dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnu proceduru, a za potpisnika je predložen ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

RATIFIKACIJA

Vijeće ministara je utvrdilo pojedinačne prijedloge odluka o ratifikaciji, i to: Dodatnog protokola 6 o trgovini uslugama uz Sporazum o izmjeni i pristupanju Centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini (CEFTA 2006); Izmijenjene konvencije Evropske organizacije za satelitske komunikacije (EUTELSAT), te Sporazuma između Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Rumunije o uzajamnoj zaštiti tajnih podataka.

Ministarstvo vanjskih poslova dostavit će prijedloge odluka o ratifikaciji  Predsjedništvu BiH u daljni postupak ratifikacije.

BiH SA 50 HILJADA EURA UČESTVUJE U 11 POPUNJAVANJU FONDOVA IFAD-a

Vijeće ministara, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora,  donio je Odluku o odobravanju sredstava za uplatu doprinosa u Jedanaestom popunjavanju fondova (2019 – 2021) Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj (IFAD) u iznosu 50 hiljada eura u skladu sa obavezama BiH koje proističu iz članstva.

Fond je osnovan sa zadatkom da finansira proizvodnju hrane i unapređuje ukupan život stanovništva sela zemalja u razvoju (finansira sve oblike poljoprivrednih i njima srodnih aktivnosti po relativno povoljnim uslovima).

Članstvo u IFAD-u otvoreno je bilo kojoj državi članici UN, a Bosna i Hercegovina je članica ove organizacije od 18. marta 1994. godine.

U PROŠLOJ GODINJI SMANJEN VANJSKI DUG

Vijeće ministara usvojilo je Informaciju Ministarstva finansija i trezora o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31. 12. 2019. godine, koju će dostaviti Parlamentarnoj skupštini BiH radi upoznavanja.

Javni dug Bosne i Hercegovine na dan 31. 12. 2019. godine iznosio je 11 milijardi i 200,33 miliona KM, od čega je spoljni dug 8 milijardi i 38,87 miliona KM ili 72,67 posto, a unutrašnji dug 3 milijarde i 61,46 miliona KM ili 27,33 posto. U odnosu na kraj 2018. godine javni dug se povećao za 93,69 miliona KM ili 0,84 posto, s tim da se vanjski dug smanjio za 66,04 miliona KM ili 0,8 posto, dok se unutrašnji dug povećao za 159,73 miliona KM ili 5,5 posto.

U ukupnom stanju javne zaduženosti Federacija BiH učestvuje sa 50,8 posto, Republika Srpska sa 48,08 posto, institucije BiH sa 0,62 posto i Distrikt Brčko sa 0,5 posto.

Učešće javnog duga Bosne i Hercegovine u bruto društvenom proizvodu (BDP) u 2019. godini iznosilo je 31,69 posto.

Kada se posmatra struktura vanjskog duga po kreditorima, najveće učešće imaju Svjetska banka – IDA i IBRD sa 34 posto, Evropska investiciona banka sa 24,47 posto, Pariški klub kreditora sa 7,39 posto, Evropska banka za obnovu i razvoj sa 6,59 posto, Međunarodni monetarni fond sa 3,77 posto, a što predstavlja 76,23 posto ukupnog vanjskog duga.

POKRENUTI AKTIVNOSTI SA HRVATSKOM OKO  NOVOG UGOVORA O GP

Ministarstvo sigurnosti će pokrenuti aktivnosti na izradi novog ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prelazima te je zaduženo da formira odgovarajuću radnu grupu.

Prethodno je Vijeće ministara usvojilo Informaciju Ministarstva sigurnostio aktivnostima na izradi nacrta ugovora o izmjenama i dopunama Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prelazima.

VMBiH O ODLUKAMA  59. SASTANKA MANIVAL KOMITETA

Vijeće ministara usvojilo je Informaciju o donesenim odlukama sa 59. plenarnog sastanka Komiteta eksperata Vijeće Evrope za evaluaciju borbe protiv pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (Manival komitet) u vezi sa Bosnom i Hercegovinom.

Ministarstvo sigurnosti BiH će u skladu sa pravnim okvirom Bosne i Hercegovine u vezi sa provođenjem međunarodnih restriktivnih mjera, dostaviti Savjetu ministara prijedlog odgovarajućeg rješenja s ciljem adekvatnog provođenja FATF specijalne preporuke koja se odnosi na primjenu međunarodnih i domaćih restriktivnih mjera u vezi sa terorizmom.

Podsjećamo da je Manival komitet na 59. sjednici pozitivnim ocijenio napredak BiH ostvaren u provođenju više preporuka koje se odnose na sprečavanje sumnjivih transakcija u finansiranju terorizma te pranja novca, kao i provođenja međunarodnih konvencija u ovoj oblasti.

SAČINITI NACRT ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva sigurnosti o aktivnostima Radne grupe za izradu nacrta zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

Ministarstvo sigurnosti zadužit će Radnu grupa za izradu nacrta zakona o spečavanju pranja novca i finansiranja terorizma da u roku od tri mjeseca izvrši potpuno usklađivanje  ovog nacrta zakona na način koji je naveden u odluci o njenom osnivanju.

ANALIZA ODRŽIVOSTI JAVNOG DUGA BiH DO 2023.

Vijeće ministara BiH primio je k znanju Analizu održivosti javnog duga Bosne i Hercegovine za period 2019 – 2023. godine, koju je pripremilo Ministarstvo finansija i trezora s ciljem ocjene trenutnog stanja javne zaduženosti BiH i procjene njenog kretanja u srednjoročnom periodu, kao i definisanja osnovnih rizika koji mogu uticati na održivost javnog duga.  

Trenutno se može ocijeniti da je BiH zemlja sa srednjoročno održivim javnim dugom na osnovu osnovnog scenarija za 2023. godinu, sa realnim rastom od 3,8 posto, inflacijom od 1,3 posto, primarnim bilansom od 2,4 postoBDP-a i efektivnom kamatnom stopom od 2,4 posto, navodi se u ovoj analizi i dodaje da su osnovni rizici, prije svega, u javnom dugu koji drže nerezidenti, zatim u dugu u stranim valutama i potrebama za spoljnim finansiranjem.

SMANJENA JAVNA POTROŠNJA INSTITUCIJA BiH ZA OKO 76,2 MILIONA KM

Vijeće ministara usvojilo je Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, koji će Ministarstvo finansija i trezora dostaviti Predsjedništvu BiH i Parlamentarnoj skupštini BiH. Izvještaj će biti objavljen na veb-stranicama Ministarstva finansija i trezora i Savjeta ministara BiH.

Ukupno ostvareni prihodi, primici i finansiranje na raspolaganju institucijama Bosne i Hercegovine u prošloj godini iznosili su 1.013.042.815 KM i za pet posto  su viši u odnosu na planirane. Istovremeno su ukupno ostvareni rashodi i izdaci iznosili  884.965.637 KM i izvršeni su u manjem iznosu za oko 76,2 miliona KM ili osam posto u odnosu na prethodnu godinu. Smanjenje se prevashodno odnosi na kapitalne izdatke i tekuće grantove te transfere zbog privremenog finansiranja institucija BiH u prošloj godini.

Takođe, bruto plate i naknade troškova zaposlenih ostale su na istom nivou kao u 2012. godini, odnosno nastavljena je primjena odluka Savjeta ministara BiH o njihovom smanjivanju.

Sve dospjele obaveze po osnovu vanjskog duga u 2019. godini izmirene su pravovremeno u iznosu 793,69 miliona KM. Na otplatu glavnice odnosi se 663,68 miliona KM, a na otplatu kamate, servisnih i drugih troškova 130,01 miliona KM.

VMBiH O IZGRADNJI MEĐUDRŽAVNOG MOSTA KOD SVILAJA

 Na sjednici je usvojen Izvještaj o aktivnostima na realizaciji Sporazuma između Vijeća  ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o izgradnji međudržavnog mosta preko rijeke Save kod Svilaja i priključnih graničnih dionica autoputa na Koridoru Vc za 2019. godinu.

Ministarstvo komunikacija i transporta zaduženo je da nastavi aktivnosti u vezi sa tehničkim prijemom objekta, te da nakon okončanja svih aktivnosti Vijeću ministara dostavi završni izvještaj o realizaciji projekta izgradnje mosta preko rijeke Save kod Svilaja.  

NEUM U PROGRAMU UPRAVLJANJA OBALSKIM PODRUČJEM 

Vijeće ministara, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa,  usvojilo je Studiju izvodljivosti za obavljanje Programa upravljanja obalnim područjem u Bosni i Hercegovini – CAMP projekat.

Prijedlog je za CAMP područje je teritorija opštine Neum, koja ima direktan pristup Jadranskom moru i kao takva predstavlja jednu od najvažnijih turističkih destinacija u BiH, te s uključenim velikim bogatstvom prirodnih vrijednosti omogućava raznovrsno korištenje cijelog područja opštine u privredne, a posebno turističke svrhe.

Studijom izvodljivosti za obavljanje CAMP projekta u BiH daje se pregled postojećih zakona, politika, planova i strategija; analiza institucionalnih aranžmana za upravljanje obalskim područjem; popis tekućih inicijativa i projekata koji imaju za cilj doprinijeti održivom razvoju bosanskohercegovačke obale. Takođe, identifikuju se potrebe i nedostaci za integrisanim upravljanjem obalskim područjem u Bosni i Hercegovini i daje  prijedlog CAMP područja i aktivnosti, s ciljem dugoročne održivosti projekta.

Izradu Studije izvodljivosti za obavljanje CAMP projekta u Bosni i Hercegovini podržao je PAP/RAC iz Splita, Republika Hrvatska, a obavljena je u saradnji sa Ministarstvom spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

USVOJENA INFORMACIJA O PROGRAMU EKONOMSKIH REFORMI

Vijeće ministara BiH usvojio je Informaciju Direkcije za ekonomsko planiranje o dokumentima i procesu Programa ekonomskih reformi Bosne i Hercegovine 2020 – 2022 (PER 2020 – 2022).

Informacija se odnosi se na zajedničke zaključke  ekonomsko-fiskalnog dijaloga između EU i zemalja zapadnog Balkana i Turske te na Procjenu Evropske komisije za Program ekonomskih reformi Bosne i Hercegovine za 2020 – 2022. godinu (PER).

Praktično je Vijeće ministara informisano o procesu ekonomskog dijaloga sa zemljama zapadnog Balkana koji se odvija pri komitetima Evropske unije, a na kojima se raspravlja o zajedničkim zaključcima i programima ekonomskih reformi koje podnose zemlje kandidati i potencijalni kandidati za EU.

Direkcija za ekonomsko planiranje sa entitetskim koordinatorima za Program ekonomskih reformi je koordinisala cijeli proces, koji se zbog pandemje virusa korona odvijao pisanim putem.

Direkcija za ekonomsko planiranje BiH će ove dokumente distribuisati svim institucijama i organima koji učestvuju u izradi programa ekonomskih reformi kako bi se saznanja i sugestije iz dokumenata koriistili u pripremi novog Programa ekonomskih reformi 2021 – 2023. godine.

IZVJEŠTAJI O RADU ZA PROŠLU GODINU

Vijeće ministara BiH u drugom krugu glasanja usvojio je pojedinačne izvještaje o radu za 2019. godinu, i to: Generalnog sekretarijata Savjeta ministara Bosne i Hercegovine, Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini, Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine, Centralne harmonizacione jedinice Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine, Direkcije za evropske integracije, Kancelarije za zakonodavstvo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Konkurencijskog savjeta Bosne i Hercegovine, kao i Informaciju o radu Komisije za računovodstvo i reviziju Bosne i Hercegovine za period od 1. mart  2019. godine do 29. februar . 2020. godine.

Na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, usvojen je Izvještaj o radu Komisije za plate i naknade u institucijama Bosne i Hercegovine za 2019. godinu.

PROGRAMI RADA

U drugom krugu glasanja, Vijeće ministara usvojilo je pojedinačne programe rada za 2020. godinu:  Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova – AEPTM, Agencije za lijekove i medicinska sredstva, Državne regulatorne agencije za radijacionu i nuklearnu bezbjednost, Kancelarije za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju Bosne i Hercegovine, Agencije za osiguranje u Bosni i Hercegovini,  Centra za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja, Odbora državne službe za žalbe Savjeta ministara Bosne i Hercegovine, Arhiva Bosne i Hercegovine, Službe za poslove sa strancima Agencije za policijsku podršku, Državne agencije za istrage i zaštitu, Granične policije Bosne i Hercegovine, Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine, Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine, Fonda za povratak Bosne i Hercegovine, Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, Centralne harmonizacione jedinice Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine, Institucije ombudsmena za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini, Direkcije za ekonomsko planiranje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, Agencije za poštanski saobraćaj Bosne i Hercegovine,  Direkcije za evropske integracije, Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja, Instituta za intelektualnu svojinu Bosne i Hercegovine, Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine, Konkurencijskog savjeta Bosne i Hercegovine, Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, Instituta za akreditovanje Bosne i Hercegovine, Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

(Fena/Interview.ba)

Prethodna vijest

Tramp: Postignut tužan rekord od 100.000 umrlih

Naredna vijest

New York na dugom putu oporavka iz krize koronavirusa