MUP-ovi i sigurne kuće u BiH imaju različite podatke o porodičnom nasilju tokom Korone

Četiri od deset žena u Bosni i Hercegovini (BiH) pretrpjelo je psihološko, fizičko ili seksualno nasilje, pokazalo je istraživanje „Dobrobit i sigurnost žena“ koje je krajem prošle godine objavila Organizacija za sigurnost i saradnju u Evropi (OSCE). Žene žrtve nasilja u BiH pomoć, između ostalog, mogu da potraže u sigurnim kućama, ali i u nadležnim ministarstvima unutrašnjih poslova (MUP-ovima). I dok je, kako smo saznali kroz razgovor s predstavnicima sedam od osam sigurnih kuća u našoj zemlji, broj SOS poziva koje su primili tokom izolacije zbog korona virusa bio povećan i za 60 posto u odnosu na period prije toga, situacija s MUPO-ovima je nešto drugačija obzirom na činjenicu da nisu svi zabilježili drastično povećan broj prijava.

Naime, od republičkog, te kantonalnih MUP-ova smo tražili da nam dostave informacije o broju prijava nasilja u porodici za mart, april i maj ove i prošle godine sa ciljem da vidimo  da li su izolacija i  konstantni boravak u kući s ostatkom porodice, što podrazumijeva i one  koji su skloni nasilnom ponašanju, doveli do povećanja broja prijava u odnosu na isti period prošle godine. 

 Iz MUPA-a Srednjobosanskog kantona su nam dostavili podatke iz kojih je vidljivo smanjenje broja prijava nasilja u porodici u posmatranim mjesecima 2020. godine u odnosu na prethodnu godinu. Tako je u martu ove godine evidentirano pet prijava, u odnosu na 10 koje su zabilježene u prethodnoj godini, a u aprilu ove godine je evidentirano šest u odnosu na 8 prijava prethodne godine. Kada je riječ o periodu od 1. do 22. maja, u ovoj godini su evidentirane četiri prijave, a prethodne godine je u istom tom periodu evidentirano šest prijava. 

Manji broj prijava porodičnog nasilja u martu ove godine u odnosu na prethodnu zabilježio je i  MUP Unsko-sanskog kantona. Naime, oni su u martu ove godine zabilježili devet slušajeva nasilja u porodici u odnosu na 19 u istom mjesecu prošle godine, dok je u aprilu prošle godine evidentirano 12 slučajeva nasilja u porodici, a u aprilu ove godine 15. Podatke za mjesec maj nam iz ovog MUP-a nisu mogli dostaviti obzirom na to da će oni biti dostupni tek u junu. 

Situacija je slična i u MUP-u Tuzlanskog kantona.  Naime, oni su u martu 2019. godine imali 34 prijave u odnosu na 31 prijavu koja je zabilježena u martu ove godine, dok je u aprilu ove godine zabilježena jedna prijava više u odnosu na april prethodne godine, tačnije 26 u odnosu na 25. 

Kada je riječ MUP-u Kantona Sarajevo, oni su u martu i aprilu ove, odnosno prošle godine zabilježili isti broj prijava. Podatke za maj još uvijek nisu objavili.

Iz MUP-a Kantona 10 su nam dostavili podatke iz kojih se može vidjeti da su u martu i aprilu ove godine zabilježili četiri prijave nasilja u porodici, a podatke za isti period prethodne godine su izostavili. No, u dostavljenim podacima se može vidjeti da je u periodu od  01. 05. do 20.05. ove godine u odnosu na prethodnu evidentiran jedan slučaj nasilja više, tačnije ove godine su evidentirana dva slučaja nasilja, u odnosu na tri u navedenom periodu prošle godine. 

Iz MUP-a Republike Srpske su nam dostavili podatke za period od januara do aprila ove, odnosno prethodne godine. Iz podataka se može vidjeti da je ove godine zabilježen manji broj prijava nasilja u porodici u odnosu na isti period prethodne godine,  tačnije 341 u odnosu na 368. Broj prijava u martu ove godine bio je 88, a u aprilu 85, dok nam podatke za te mjesece prošle godine nisu dostavili. MUP RS je jedini koji nam je dostavio podatke o tome koji je odnos  izvršioca i žrtava nasilja u porodici: suprug – supruga, sin – majka, vanbračni partner – partnerka, sin – otac, otac – kćerka i drugo. 

Iz MUp-ova Županije posavske, Bosansko-podrinjskog kantona, Hercegovačko-neretvanskog kantona i Zapadnohercegovačkog kantona nam do trenutka pisanja teksta nisu dostavili tražene podatke. 

Tekst o stanju u sigurnim kućama u BiH pročitajte ovdje. 

(Interview.ba) 

Prethodna vijest

Virus korona u RS-u potvrđen kod još sedam osoba, tri umrle

Naredna vijest

Zbog pandemije budžet Općine Novo Sarajevo manji za 1,3 miliona KM