ec2f2b1d57be51be2b98ebd6a5fa6028
ec2f2b1d57be51be2b98ebd6a5fa6028

Vijeće ministara BiH: Poslovnim ljudima omogućen ulazak u BiH

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH, donijelo je Odluku o dopunama Odluke o propisivanju dodatnih uvjeta za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu, čime se poslovnim ljudima omogućava ulazak u BiH, kao i porodicama umrlih radi prisustva ukopu, uz ispunjavanje određenih uvjeta.

Odlukom se omogućavaju ulazak i boravak strancu koji u Bosnu i Hercegovinu ulazi zbog poslovnih obaveza, pod uvjetom da posjeduje pozivno pismo pravne osobe iz Bosne i Hercegovine koja ga angažuje u BiH i potvrdu o negativnom testu na virus SARS-KOB-2 ovlaštene laboratorije, ne stariju od 48 sati od trenutka ulaska.

Odredbe o zabrani ulaska  iz člana 2. ove odluke ne primjenjuju se na državljane Bosne i Hercegovine koje imaju dvojno državljanstvo te oni mogu ući u Bosnu i Hercegovinu s ličnom kartom  izdatom od nadležnog tijela Bosne i Hercegovine, bez obzira na način ulaska u drugu državu iz koje se vraćaju.   

Istovremeno je omogućen boravak u Bosni i Hercegovini strancima, članovima uže porodice (bračni partner, roditelji, djeca, braća i sestre) umrle osobe radi prisustva njenom ukopu, najviše 72 sata od trenutka ulaska u BiH, ne računajući eventualni period izolacije, pod uvjetom da posjeduju dokaze o smrti i srodstvu s umrlom osobom.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u ,,Službenom glasniku BiH”. 

ZA PROJEKAT REGISTRACIJE NEKRETNINA 20 MILIONA EURA IBRD ZAJMA 

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (dodatno finansiranje za Projekat registracije nekretnina), vrijedan 20 miliona eura.

Od ovog iznosa Republici Srpskoj će biti alocirano 12.820.513,00 eura, a Federaciji BiH – 7.179.487,00 eura. Rok otplate zajma je 32 godine, uključujući sedam godina grejs perioda.

Radi se o nastavku Projekta registracije nekretnina koji se provodi na osnovu zaključenog Sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj iz 2013. godine. Projekat je usmjeren za podršku razvoju održivog sistema za registraciju nekretnina s usklađenim zemljišnoknjižnim i katastarskim evidencijama kako Federacije Bosne i Hercegovine, tako i Republike Srpske.                       

Prijedlog sporazuma s Osnovama za zaključivanje bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnu proceduru, a za bh. potpisnika je predložen ministar finansija i trezora. 

VIŠE OD 1,9 MILIONA EURA GRANTA ZA PROJEKAT VODOSNABDIJEVANJA GRADAČCA 

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog ugovora o grantu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (Projekat vodosnabdijevanje Gradačac) koji se odnosi na investicioni grant u iznosu 1.992.500,00 eura iz programa Evropski zajednički fond za zapadni Balkan. Sredstva su alocirana Federaciji BiH – Općini Gradačac, odnosno JP „Komunalac“ Gradačac.

Svrha Projekta je da pomogne Općini Gradačac u proširenju postojeće vodovodne mreže. U obnovljeni sistem vodosnabdijevanja uključiće se naselja smještena u južnom dijelu ove općine s oko 3.500 domaćinstava, a planirano je priključenje još 150 domaćinstava.

Projekat se finansira zajmom EBRD-a u iznosu od šest miliona eura, koji je ranije  potpisan i sredstva su efektivna, investicionim grantom u iznosu od 1,4 miliona eura iz Fonda SIDA – EBRD Fonda za životnu sredinu i klimatske programe, te tehničke pomoći u iznosu od 600 hiljada eura koje osigurava Evropska banka za obnovu i razvoj, kao i danas podržanim grantom vrijednim 1,992,500,00 eura Evropskog zajedničkog fonda za zapadni Balkan.

Prijedlog ugovora s Osnovama za njegovo zaključivanje bit će dostavljen Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnika je predložen ministar finansija i trezora. 

BiH I SRBIJA JAČAJU POGRANIČNU SARADNJU 

Na sjednici je utvrđen Prijedlog sporazuma između Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o pograničnom saobraćaju, kojim se želi olakšati kretanje lokalnog stanovništva između pograničnih područja i prelaženje preko zajedničke granice.

Također se želi unaprijediti privredna, obrazovna, zdravstvena, socijalna, kulturna, sportska i druga saradnja, što će se pridonijeti jačanju međusobnih odnosa i saradnje dvije države.

Prema Prijedlogu sporazuma, pogranično područje je područje uz zajedničku državnu granicu koje se prostire u dubinu od 10 kilometara od zajedničke državne granice i obuhvata teritorije općina koje izlaze na graničnu liniju, odnosno područje koje uključuje naselja u Bosni i Hercegovini.

Prelazak zajedničke državne granice pod uvjetima pograničnog režima dopušten je preko graničnih prijelaza otvorenih za pogranični i međunarodni saobraćaj kako su ranije određeni u Sporazumu između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije o graničnim prijelazima, uz posjedovanje pogranične propusnice.

Prijedlog sporazuma s Izvještajem o pregovorima bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnu proceduru, a za bh. potpisnika predložen je ministar sigurnosti. 

VMBiH PODRŽALO PROGRAM INTEGRISANOG RAZVOJA KORIDORA RIJEKE SAVE I DRINE 

Vijeće ministara BiH prihvatilo je Inicijativu Ministarstva finansija i trezora BiH za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (Program integrisanog razvoja koridora rijeke Save i Drine uz korištenje višefaznog programskog pristupa).

Zajam je vrijedan 33,7 miliona američkih dolara, a sredstva će biti alocirana na Republiku Srpsku, s ciljem jačanja prekogranične saradnje u sektoru voda i unapređenja plovnosti i zaštite od poplava u koridorima rijeka Save i Drine.

Rok otplate zajma je makisimalno do 32 godine, uključujući grejs period do sedam godina.

Nakon završenih pregovora Ministarstvo financija i trezora će postupiti u skladu sa Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama Bosne i Hercegovine. 

RATIFIKACIJA SPORAZUMA I UGOVORA  

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva spoljnih poslova BiH, utvrdilo je i uputit će Predsjedništvu BiH u daljni postupak ratifikacije pojedinačne prijedloga odluka o ratifikaciji četiri ranije potpisana sporazuma i jednog ugovora.

Radi se o: Sporazumu o investicionom grantu između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke, Koridor 5c – izgradnja dionica autoputa Zenica sjever – Žepče jug, poddionica 4: Ponirak – Donja Gračanica, dio I: Ponirak – Vraca (izlaz iz tunela Zenica); Sporazumu o finansiranju programa aktivnosti prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina za 2018. godinu između Evropske komisije, Republike Srbije i Bosne i Hercegovine, te o Sporazumu o finansiranju programa aktivnosti prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2018. – 2020., za 2018. godinu između Evropske unije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Također, riječ je o Sporazumu o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske komisije kojim se mijenja Sporazum o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske komisije u vezi s „Interreg IPA programom prekogranične saradnje Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore“ za period 2014. – 2020. u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II), kao i Ugovoru o grantu (Projekat regionalni vodovod „Plava voda“) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, koji se odnosi na investicioni grant iz SIDA – EBRD II Programa za komunalnu životnu sredinu i klimu. 

IZVJEŠTAJI I PROGRAMI RADA  

Vijeće ministara BiH usvojilo je pojedinačne programe rada za 2020. godinu: Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, Ministarstva spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine i Kancelarije za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH.

Vijeće ministara BiH nije usvojilo pojedinačne izvještaje o radu za 2019. godinu, te će se o njima ponovo izjasniti u drugom krugu glasanja.

Riječ je o izvještajima Službe za poslove sa strancima, Ministarstva spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Arhiva Bosne i Hercegovine, Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova, Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Komiteta za upravljanje zračnim prostorom Bosne i Hercegovine, Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine, Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine, Institucije ombudsmena za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini, Kancelarije koordinatora za reformu javne uprave i Agencije za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine.

Nisu usvojeni ni izvještaji o radu za prošlu godinu Granične policije Bosne i Hercegovine, Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, predstavnika Bosne i Hercegovine u sastavu Mješovite komisije za praćenje provođenja Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prijelazima, Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, Generalnog sekretarijata Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Nezavisnog operatera sistema u Bosni i Hercegovini, Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine, Centralne harmonizacione jedinice Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine, Direkcije za evropske integracije, Instituta za intelektualnu svojinu BiH, Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, Odbora državne službe za žalbe Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Instituta za metrologiju Bosne i Hercegovine, Centra za informisanje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja, Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, Komisije za uništavanje opojnih droga, Direkcije za koordinaciju policijskih tijela, Agencije za policijsku podršku Bosne i Hercegovine, Državne agencije za istrage i zaštitu, Kancelarije za zakonodavstvo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Mješovite komisije za praćenje provođenja Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prijelazima, Instituta za akreditovanje Bosne i Hercegovine, Agencije za poštanski saobraćaj sa izvještajem o izvršenju budžeta, Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, Fonda za povratak Bosne i Hercegovine, Upravnog odbora Centra za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja, Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, Konkurencijskog savjeta Bosne i Hercegovine, Državne komisije za saradnju Bosne i Hercegovine s Organizacijom Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (Unesko), Vijeća za zaštitu potrošača Bosne i Hercegovine, te Informacija o radu  Komisije za računovodstvo i reviziju BiH za period od 1. 3. 2019. godine do 29. 2. 2020. godine. 

RAD U INSTITUCIJAMA VMBiH OD DANAS U PUNOM KAPACITETU   

Vijeće ministara BiH, na prijedlog predsjedavajućeg, donijelo je Odluku o stavljanju van snage Odluke o postupanju institucija Bosne i Hercegovine u vezi s prijetnjom opasnosti po život i zdravlje zaposlenih uzrokovanih prisutnošću virusa Kovid – 19.

Razlog za donošenje ove odluke je ublažavanje mjera u skladu s trenutnom epidemiološkom situacijom u BiH u vezi sa virusom korona. 

Rad u institucijama Savjeta ministara BiH od danas podrazumijeva prisutnost svih zaposlenih, jer je van snage stavljena ranija mjera koja je podrazumijevala smanjeni protok ljudi u sjedištima institucija.

Svi zaposleni prilikom rada dužni su poštivati u potpunosti zaštne mjere. 

VRAĆEN REDOVNI REŽIM TERETNOG SAOBRAĆAJA IZMEĐU BiH I  HRVATSKE 

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH, donijelo je Odluku o stavljanju van snage Odluke o određivanju graničnih prijelaza za prevoz robe u drumskom saobraćaju u tranzitu kroz Bosnu i Hercegovinu.

Ova odluka donesena je nakon što je od 19. maja 2020. godine od 00.00 sati vraćen redovni režim kretanja teretnih vozila preko teritorije Republike Hrvatske. Praktično je teretni saobraćaj između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske moguć i na svim ostalim graničnim prijelazima određenim za prijevoz robe, što će olakšati i smanjiti pritisak na granične prijelaze koji su određeni za tranzitni saobraćaj vozila.  

NAJAVLJEN SASTANAK POSEBNE GRUPE ZA REFORMU JAVNE UPRAVE SA EK                                                     

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Direkcije za evropske integracije o prijedlogu Evropske komisije o novom okviru održavanja sastanaka i rada Posebne grupe za reformu javne uprave.

Informacija sadrži prijedlog Evropske komisije o novom okviru održavanja sastanaka i rada Posebne grupe za reformu javne uprave, te nacrt dnevnog reda za održavanje 4. sastanka Posebne grupe za reformu javne uprave.

Ministri pravde te finansija i trezora BiH učestvovat će na sastanku  na koji su pozvani resorni ministri entiteta, kantona i Brčko Distrikta, u skladu sa ustavnim nadležnostima.

Na sastanku, koji je najavljen za 8. juli ove godine, trebalo bi razgovarati, između ostalog, o ključnim izazovima i prioritetima u oblasti javne uprave.

USVOJEN PRILOG INSTITUCIJA BiH ZA REDOVNI GODIŠNJI IZVJEŠTAJ EK O BiH 

Vijeće ministara BiH usvojilo je Prilog institucija u BiH za redovni godišnji izvještaj o Bosni i Hercegovini u procesu evropskih integracija, od novembra 2019. godine i Informaciju Direkcije za evropske integracije o izradi Priloga institucija u BiH za redovni godišnji izvještaj o Bosni i Hercegovini.

Na sjednici je usvojena i Dopuna Priloga institucija u Bosni i Hercegovini za redovni godišnji izvještaj o Bosni i Hercegovini u procesu evropskih integracija za period od 1. 12. 2019. do 7. 2. 2020. godine, sa Informacijom o njenoj izradi.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj o provođenju Akcionog plana za realizaciju prioriteta iz Analitičkog izvještaja Evropske komisije o Bosni i Hercegovini, od novembra 2019. godine.   

Prilog i Dopuna Priloga  daju pregled napretka koji je ostvaren u BiH  do 7. februara ove godine u odnosu na političke i ekonomske kriterijume te evropske standarde, a sačinjen je na osnovu informacija koje su u Direkciju za evropske integracije dostavile nadležne institucije svih nivoa vlasti.

Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine će ove dokumente dostaviti Evropskoj komisiji. 

POKRENUTA PROCEDURA IMENOVANJA KOMISIJE ZA IZBJEGLICE I RASELJENE OSOBE 

Vijeće ministara BiH upoznato je s Nacrtom odluke o imenovanju Komisije za izbjeglice i raseljena lica Bosne i Hercegovine, koju će Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice dostaviti Predsjedništvu BiH, nadležnom za njeno donošenje.

Data je saglasnost za imenovanje četiri od devet članova ove komisije koje predlaže Vijeće ministara BiH. Po dva člana predlažu vlade Republike Srpske i Federacije BiH, a jednog člana Vlada Brčko Distrikta BiH. 

IMENOVANI ČLANOVI KOORDINACIONOG TIJELA ZA TRGOVSKU GORU 

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, donijelo je Odluku o imenovanju članova Koordinacionog tijela za problematiku odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovska gora.

U Koordinaciono tijelo su imenovani ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac, ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju u Vladi Republike Srpske Srebrenka Golić, federalna ministarka životne sredine i turizma Edita Đapo i direktor Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu bezbjednost u Bosni i Hercegovini Marinko Zeljko, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

(Fena/Interview.ba)

Prethodna vijest

NSRS: Ukinuto vanredno stanje u RS, od sutra bez policijskog sata

Naredna vijest

Kavazović: Bajram-namaz će se klanjati uz poštivanje svih mjera samozaštite