Dom naroda Parlamenta FBiH danas glasa o “korona zakonu”

Vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta FBiH, koja je prekinuta 28. aprila, bit će danas nastavljena kada će delegati glasati o zakonu o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, nastalih usljed pandemije koronavirusa.

– Primjenom ovog zakona, koji sadržava 16 članova, želimo napraviti prvi korak ka realnom sektoru koji je najmanje otporan i ne može odogovoriti poremećajima na tržištu koje je uzrokovala pandemija koronavirusa. Posebna mala preduzeća ne mogu odgovoriti zaleđivanju ekonomije. Druga kategorija koja je prepoznata u zakonu su fizičke osobe, obrtnici – izjavila je delegatima federalna ministrica finansija Jelka Milićević.

Donošenje ovog zakona, poznatijeg kao ‘korona zakon’, predloženo je kako bi se jednom sinhoniziranom akcijom prepoznale sredine na području Federacije koje su najviše pogođene pandemijom.

Zakon predviđa subvencioniranje doprinosa za obavezna osiguranja, obustavu obračuna i plaćanje zatezne kamate na javne prihode, prekid svih upravnih, parničnih, vanparničnih i izvršnih postupaka za vrijeme stanja nesreće, kao i uspostavu Garancijskog fonda.

Propisuje ukidanje obaveza plaćanja akontacije poreza na dobit i ukidanje obaveza plaćanja akontacije poreza na dohodak od samostalne djelatnosti.

Za primjenu ovog zakona planirano je 500 miliona KM u fondu za stabilizaciju privrede, a to je predviđeno usvojenim rebalansom ovogodišnjeg budžeta FBiH.  

Uz ovaj zakon ide i zakon kojim se rokovi za postupanja u sudskim postupcima obustavljaju dok traje stanje nesreće o kojem će se također izjašnjavati delegati.

Osim navedena dva zakona, među preostalim tačkama dnevnog reda su odluke o prihvatanju zaduženja Federacije po Sporazumu o zajmu između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za hitni projekat za COVID-19 za BiH, te zaduženja u okviru instrumenta MMF-a za brzo finansiranje. Također, i o davanju saglasnosti na izmjene i dopune finansijskih planova Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH i Federalnog fonda solidarnosti.

Ukoliko se izglasaju navedeni zakoni kao i drugi akti, bit će omogućeno njihovo stupanje na snagu budući da ih je ranije odobrio Predstavnički dom Parlamenta FBiH. 

(FENA, Interview.ba) 

Prethodna vijest

Bolnica u Rimu primila 28 osoba iz staračkog doma zaraženih virusom COVID-19

Naredna vijest

Trump: Vakcina će biti spremna do kraja ove godine