U RS-u prestaje da važi Uredba o zabrani izazivanja panike i nereda

Vlada Repulbike Srpske usvojila je prijedlog o prestanku važenja Uredbe o zabrani izazivanja panike i nereda za vrijeme vanrednog stanja, a u skladu sa tim Minstarstvo unutrašnjih poslova RS povuće sve prekršajne naloge, saopšteno je iz MUP Srpske.

Oni su pojasnili da je Prijedlog o prestanku važenja pomenute uredbe upućen Predsjedniku Republike Srpske na usvajanje.

– Razlozi za donošenje ove Uredbe sadržani su u činjenici da su se tokom primjene važeće Uredbe građani pridržavali mjera i uputstava nadležnih organa, te su se o epidemiološkoj situaciji informisali putem zvaničnih obavještenja nadležnih instutucija. Iako je u proteklom periodu bilo lažnih vijesti i informacija, građani su se o epidemiološkoj situaciji informisali na osnovu zvaničnih obaviještenja i informacija nadležnih institucija i lažne vijesti nisu imale značajniji uticaj na ponašanje građana, funkcionisanje sistema i rad nadležnih organa na sprečavanju širenja zaraze. Imajući u vidu gore navedeno, stekli su se uslovi za prestanak važenja Uredbe sa zakonskom snagom o zabrani izazivanja panike i nereda za vrijeme vanrednog stanja – pojasnili su u pomenutom ministarstvu.

U skladu sa ovim, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske povući će sve prekršajne naloge koji su ranije izdati u skladu sa Uredbom sa zakonskom snagom o zabrani izazivanja panike i nereda za vrijeme vanrednog stanja, kao i Odlukom o zabrani izazivanja panike i nereda za vrijeme vanredne situacije na teritoriji Republike Srpske, a koju je Vlada Republike Srpske stavila 03. aprila van snage.

OSCE poziva vlasti RS da povuku “spornu” uredbu

 

Kazne za širenje panike u RS-u: Vanredno stanje ili obračunavanje sa neistomišljenicima?

(srpska-info, interview-ba)

Prethodna vijest

Uposlenik Općine Centar pozitivan na koronavirus

Naredna vijest

Rudari RMU Zenica vraćaju se na posao: Probleme ćemo rješavati u hodu