974faa15d192ed1f51c63573cb9a39e5
974faa15d192ed1f51c63573cb9a39e5

Džindić: Nije upitno nijedno radno mjesto

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić izjavio je danas da je pod nadzorom ili monitorinogom ovog ministarstva 27 privrednih društava u kojima je direktno zaposleno 25.000 radnika.

– Nije upitno niti jedno radno mjesto. Vlada FBiH je opredijeljenja da će svih tih 25.000 radnika i dalje ostati zaposleni i da ćemo zajedno sa njima prevazići ovu zaista tešku situaciju – kazao je Džindić prilikom redovnog obraćanja predstavnika federalnih institucija povodom širenja koronavirusa.

Naveo je da su usljed ove situacije svi planovi vezani za namjensku industriju, pa i druga preuzeća koja su u nadležnosti ovog ministarstva malo promijenjena i korigovana s obrizom na to da nismo jedini pogođeni ovom pandemijom.

– Naši planovi su malo modifikovani i mi ćemo, ako ovo ne potraje dugo, do kraja ove godine sve naše planove ispuniti sto posto – kazao je Džindić.  

Što se tiče energetskog sistema Federacije BiH, Džindić je potvrdio da je stabilan i siguran, te da se radi po planovima koji su definisani u 2019. i na osnovu tog dvogodišnjeg plana, sistem funkcioniše bez ijedne sekunde kašnjenja.

– Federacija BiH u ovim kriznim situacijama nije niti jedne sekunde ostala bez kontinuiranog i sigurnog snabdijevanja elekričnom energijom. Također svi rudnici i Termoelektrane funkcionišu bez ijedne minute zastoja i Termoelektrane imaju dovoljnu količinu uglja na depoima – kazao je Džindić, te pozdravio sve rudare i zahvalio im na velikoj žrtvi koju podnose u ovim trenucima.

Kada je riječ o proizvodnji i distribuciji električne energije, analize pokazuju da je u martu došlo do smanjenja potrošnje oko četiri posto u industriji, te povećanja oko četiri posto u domaćinstvima što je logično s obzirom na situaciju.

Snabdijevanje plinom je također stabilno i sigurno. Džindić je podsjetio da je kompanija BH-Gas prošle sedmice donijela odluku o smanjenju cijene prema industriji i to je već završeno uz potvrdu Nadzornog odbora. Džindić je dodao da su dobili informaciju od BH-Gasa da ima elemenat da se uradi još jedna kalkulacija kako bi u narednih sedam dana izašli s prijedlogom prema Vladi FBiH za dodatno smanjenje cijene plina prema domaćinstvima.   

Namjenska industrija danas, kako je kazao, funkcioniše onako kako je planirano, firme imaju dezinfikacione tunele i radnici su zaštićeni kako je propisano. TRZ Hadžići i Zrak Sarajevo su period od dvije sedmice iskoristile da preorijentišu dio svoje proizvodnje i danas uspješno proizvode zaštitne maske i vizire za policajce i zdravstvene radnike.

(Fena/Interview.ba)

Prethodna vijest

SZO: Nema dokaza da BCG vakcina štiti od virusa korona

Naredna vijest

Kina: Druga faza kliničkih ispitivanja vakcine za COVID-19