Vlada FBiH uspostavlja odbor za stabilizaciju privrede i saniranje posljedica pandemije koronavirusa

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na današnoj sjednici u Sarajevu usvojila informaciju o Programu aktivnosti Vlade FBiH za stabilizaciju privrede i saniranje posljedica pandemije koronavirusa, saopćeno je iz Ureda Federalne vlade za odnose s javnošću.

Ciljevi ovih aktivnosti su očuvanje radnih mjesta, pojačana zaštita u slučaju gubitka posla, očuvanje stabilnosti PIO i očuvanje stabilnosti bankarskog sektora.

Jedna od mjera je uspostava Koordinacionog odbora za stabilizaciju privrede i saniranje posljedica pandemije koronavirusa, što je urađeno na osnovu zaključka Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju FBiH. Kordinacioni odbor čine resorni federalni ministri, na čelu s federalnom ministricom Editom Đapo. U njegov rad bit će uključeni predstavnici poslodavaca i sindikata te eksperti, a po potrebi, predstavnici kantonalnih vlada.

Predviđena je uspostava posebnog fonda za stabilizaciju privrede s ciljem podrške  kompanija-izvoznica koje se zbog posljedica širenja  korona  virusa na izvoznim tržištima suočavaju s problemima u poslovanju. Pored toga ovaj fond podržao bi kompanije iz ostalih sektora, posebno transporta i turizma, te ostalih. Sredstva za finansiranje fonda bila bi osigurana iz više domaćih i stranih izvora.

Vlada će uputiti poziv kantonalnim vladama i općinskim administracijama da doprinesu ovom fondu iz kojeg bi bila distribuirana sredstva prema zajednički utvrđenih kriterija u okviru Koordinacionog odbora.

Bit će uspostavljen garantni fond s ciljem održavanja i poboljšanja likvidnosti kompanija za koje se ispostavi da im je poslovanje ugroženo zbog širenja koronavirusa. Sredstva ovog fonda uglavnom će činiti komisiona sredstva Vlade FBiH kod Razvojne banke FBiH. Po potrebi, dodatna sredstva bi mogla biti osigurana od Vlade FBiH, ali i međunarodnih multilateralnih i bilateralnih kreditora/donatora. Garancije bi se plasirale  putem  komercijalnih banaka  na  osnovu odgovarajućih ugovornih aranžmana sa Razvojnom bankom FBiH.

Cilj uvođenja moratorija na otplatu kredita je uspostava okvira za restruktuiranje kreditnih aranžmana fizičkih i pravnih osoba kod kojih bude utvrđeno da su nastupile otežavajuće okolnosti za servisiranje kredita usljed širenja koronavirusa. Uzimajući u obzir važeći zakonski okvir o nezavisnosti Agencije za bankarstvo FBiH, Vlada će zatražiti od ove institucije kao i nadležnih državnih tijela da donesu regulatorne mjere za osiguranje moratorija na otplatu i restruktuiranje kreditnih aranžmana.

Pored ovoga, bit će osiguran moratorij na plaćanje kreditnih obaveza korisnicima (čije je poslovanje ugroženo zbog širenja koronavirusa) tzv. trajnog revolving fonda kod onih banaka koji ga administriraju.

Vlada FBiH će zadužiti Razvojnu banku FBiH da u suradnji s resornim ministarstvima pripremi prijedlog odluke o uspostavljanju kreditne linije za poboljšanje likvidnosti kompanija za koje se utvrdi da je poslovanje ugroženo širenjem koronavirusa, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

(Fena, Interview.ba)

Prethodna vijest

Dodik: Žao nam je što ćete provesti 14 dana u šatoru, ali provedite

Naredna vijest

Sanjin Sefić osuđen na 17 godina i šest mjeseci, Agić poručio da mu je ovo sretan dan