9a590f6362a079bd12af91ade2cb3bda
9a590f6362a079bd12af91ade2cb3bda

Pročitajte preporuke Vlade Federacije BiH poslodavcima i radnicima

Vlada Federacije BiH donijela je, na jučerašnjoj tematskoj sjednici u proširenom sastavu, niz preporuka za poslodavce i radnike s ciljem sprječavanja bolesti izazvane koronavirusom.

Preporučuju se posebne mjere zaštite kojima će se spriječiti nastupanje štetnih posljedica po zdravlje radnika, na način da se radnicima skrati trajanje radnog vremena, ako to proces rada dozvoljava.

– Poslodavci koji zapošljavaju veći broj radnika trebali bi izvršiti reorganizaciju radnog vremena, ako to proces rada dozvoljava. Rad koji se odvija u jednoj smjeni trebali bi rasporediti u dvije smjene, da bi se izbjegla koncentracija većeg broja radnika na jednom mjestu – preporučuje se.

Kao jedna od mjera zaštite zdravlja jeste dati radnicima upute za rad od kuće, ako je to zbog prirode posla moguće odnosno ako to proces rada dozvoljava.

– Omogućiti korištenje godišnjeg odmora radnicima, kao i korištenje odsustva u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu. Omogućiti radnicima, roditeljima malodobne djece do deset godina, odsustvo s posla jednom roditelju u slučaju da oba roditelja rade – ističe se.

Preporučuje se i otkazivanje službenih putovanja (u državi i u inostranstvu) posebno službenih putovanja na koja bi se upućivali radnici s dijagnosticiranim hroničnim oboljenjima.

– Prilikom upućivanja na službena putovanja (koja nije moguće otkazati) potrebno je radnike uputiti na instrukcije koje su izdale nadležne zdravstvene institucije i ustanove na područjima gdje putuju, te obezbijediti radnicima odgovarajuća zaštitna sredstva (maske, sredstva za dezinfekciju) – naglašava se.

Vlada FBiH podsjeća da su poslodavci obavezni, u skladu s propisima iz oblasti zaštite na radu, osigurati redovno i pojačano provođenje higijenskih mjera u radnim i pomoćnim prostorijama. To, između ostalog, podrazumijevaju čišćenje i dezinfekciju prostora, kao i redovnu ventilaciju i provjetravanje.

– Otkazati sastanke koji podrazumijevaju veći broj učesnika. A sastanci koji su neophodni, trebali bi biti organizirani u što većim prostorijama, uz dovoljan razmak između učesnika sastanka (metar do dva) – ističe se.

Poslodavci i radnici se upućuju da, u vezi s reguliranjem privremene spriječenosti za rad, uslijed novonastalih okolnosti, postupaju u skladu s uputama Federalnog ministarstva zdravstva.

– Poslodavci i radnici se upućuju da u svemu postupaju u skladu s preporukama Federalnog ministarstva zdravstva, koje su date poslodavcima i radnicima na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine – navodi Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.

(Fena, Interview.ba)

Prethodna vijest

Srebrenica: 22 osobe u kućnoj izolaciji zbog sumnje na koronavirus

Naredna vijest

Zbog pandemije: Evropska komisija planira zabraniti putovanja kroz šengensku zonu