Naša stranka predložila mjere za suzbijanje negativnih posljedica koronavirusa

Naša stranka predložila je 19 mjera za suzbijanje negativnih ekonomskih i drugih posljedica koronavirusa.

Njihovo saopštenje prenosimo u cjelosti.

1. Postojeći krizni štabovi moraju biti prošireni predstavnicima iz ministarstava privrede i finansija, kao i stručnjacima iz ekonomske sfere. Krizni štab mora djelovati multidisciplinarno i kreirati što hitnije dinamički plan koji će detaljno definisati mjere sprečavanja širenja epidemije, kao i mjere smanjivanja negativnih efekata na privredu i društvo. Nesumnjivo je da će prve negativne efekte osjetiti male i srednje firme i pojedini sektori, a vremenom se efekti mogu proširiti i na velike kompanije, naročito one koje funkcionišu na osnovu uvoza i izvoza. Navedeni plan mora predvidjeti i mjere koje će imati u vidu i poziciju ovih privrednih subjekata.

2. Komuniciranje o korona virusu se mora centralizovati u cilju suzbijanja lažnih i pogrešnih informacija uvođenjem svakodnevnih redovnih press konferencija kriznih štabova na kojima se izvještava o razvoju događaja.

3. Pod hitno sprovesti kaznene mjere za osobe koje izbjegavaju poštovanje odredbi samoizolacije i drugih odluka nadležnih institucija. Intenzivirati inspekcijske kontrole lica kojima je dodjeljeno rješenje o samoizolaciji.

4. Osigurati adekvatnu zaštitnu opremu i dezinfekciona sredstava licima zaposlenim u zdravstvenim institucijama, na aerodromima, graničnim prelazima, u sanitarnim inspekcijama, autoprevoznicima i svim drugim kategorijama koje su izložene najvećem riziku infekcije na radnom mjestu. Entitetske i kantonalne vlade u saradnji sa Zavodima za zdravstvo trebaju u roku od pet radnih dana utvrditi potrebna sredstva, dobavljače i način finansiranja.

5. Proizvođačima gore navedenih sredstava u BiH treba obezbijediti njihov rad u tri smjene i finansijski ih podržati (finansirati direktno nabavku potrebnih inputa za bitno povećanje obima proizvodnje, plaćanje dodatnog rada i slično). Entitetska i kantonalna ministarstva privrede trebaju definisati ove aktivnosti u roku od pet radnih dana i izdvojiti potrebna sredstva za ove namjene i uraditi sve za stalnu opskrbu tržišta navedenim sredstvima.

6. Ministarstvo vanjskih poslova i trgovine treba u roku od pet radnih dana, u saradnji sa entitetskim i kantonalnim zavodima za zdravstvo, napraviti akcioni plan za nastavak stabilnog uvoza svih zaštitnih sredstava koja se uvoze.

7. Entitetska i kantonalna ministarstva zdravstva trebaju u roku od pet radnih dana napraviti procjenu potrebnog broja respiratora, CT aparata i testova za korona virus, napraviti plan njihove nabavke, obezbijediti finansijska sredstva za ovu namjenu i pokrenuti potrebne postupke nabavke. Ovaj plan treba biti dinamički, zasnovan na broju oboljelih i usklađen sa lokacijama žarišta.

8. Online nastavu treba organizirati unificirano za sve škole unutar pojedinih kantona, uz organizaciju webinara na kojima bi se roditelji, đaci i prosvjetni kadar obučili korištenju alata za izvođenje online nastave. Ministarstva obrazovanja trebaju u roku od pet dana definisati odgovarajući način provođenja ove mjere.

9. Djeci roditelja koji su uposleni u javnim institucijama, a koje su neophodne za daljnje funkcionisanje sistema i suzbijanje epidemije, obezbijediti mogućnost dolaska u vrtiće i osnovne škole pod adekvatnim uslovima. Istu mogućnost dati svim usposlenim roditeljima koji ne mogu obezbijediti čuvanje djece kod kuće.

10. Ministarstva finansija u cilju osiguranja likvidnosti i sprečavanja bankrota velikog broja malih i srednjih preduzeća trebaju obezbijediti odgodu plaćanja poreza, PDV-a i doprinosa najmanje šest mjeseci, kao i smanjivanje poreskog paušala za 50% svim preduzećima iz sektora koji su direktno pogođeni, a to su turizam, hotelijerstvo, ugostiteljstvo, uslužne djelatnosti i transport, a ako se proširi epidemija u obzir uzeti i druge sektore.

11. U saradnji sa komercijalnim bankama mora se obezbijediti sufinansiranje ili odgoda otplate kredita za srednja i mala preduzeća kao i za pojedince koji ostaju bez posla. Kantoni i entiteti će se obavezati na subvencioniranje plaćanja kamate i nakon perioda odgode za sva mala i srednja preduzeća iz pogođenih sektora.

12. Zabraniti uvođenje novih fiskalnih i parafiskalnih mjera svim sektorima.

13. Entiteti i kantoni u saradnji sa komercijalnim bankama moraju obezbijediti dodatna i povoljna kreditna sredstva za mala i srednja preduzeća i preduzeća iz ugroženih sektora u cilju smanjivanja otpuštanja radnika, odnosno bankrota preduzeća.

14. Dozvoliti svim poslovnim subjektima koji imaju tu mogućnost prebacivanje na sistem rada od kuće.

15. Radnicima koji se nalaze u samoizolaciji mora se osigurati plaćeni dopust u slučaju da radnik koji se nalazi u samoizolaciji ne može obavljati svoj posao od kuće. Za mala i srednja preduzeća treba obezbijediti sufinansiranje plaćenog dopusta od strane države barem za 50%.

16. Svima koji bi ostali bez posla u potencijalnom razvoju epidemije u BiH obezbijediti odgodu plaćanja kućnih režija kao i osnovnu finansijsku podršku od strane države za osnovne životne potrebe.

17. Ministarstva trgovine i ministarstva privrede entiteta i kantona moraju ostvariti saradnju sa subjektima iz trgovine na malo u cilju obezbjeđenja stabilne ponude osnovnih životnih namirnica (hrana, piće, higijenske potrepštine). Kazniti sve trgovine koje podignu cijene proizvoda. Inspekcija mora biti kontinuirano na terenu, pratiti dešavanja i adekvatno kazniti one koji krše ove odredbe.

18. Svi nivoi vlasti moraju osigurati kontinuirano postojanje adekvatnog nivoa robnih rezervi.

19. Povećane troškove za sprovedbu ovih mjera treba finansirati iz budžeta entiteta i kantona raznim mehanizmima kao što su nova zaduženja, plasiranje obavznica, iz finansijskih rezervnih i akumuliranih sredstava za Civilnu zaštitu, a ni slučajno ukidati postojeće tekuće projekte.

(Interview.ba)

Prethodna vijest

Mostar: Čekaju se nalazi testiranja dvije osobe na koronavirus

Naredna vijest

Češka u karantinu narednih osam dana, pročitajte njihove mjere