Krizni štab KS-a: Ključna je epidemiološka kontrola oboljelih

Krizni štab Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo (KS) sa današnje sjednice poručio je da za sada, cijeneći upute Svjetske zdravstvene organizacija koje se revidiraju svakodnevno, a shodno trenutnoj epidemiološkoj situaciji u Kantonu, gdje do danas nema registrovan nijedan pozitivan slučaj, te uzimajući u obzir i mjere koje su poduzele susjedne zemlje, nema preporuka za zabranom javnih skupova, zatvaranjem fakulteta, škola i obdaništa ili otkazivanjem ranije planiranih događaja,

“Studenti, učenici i djeca sa simptomima infekcije respiratornog trakta ne treba da pohađaju nastavu odnosno odlaze u vrtiće. Osobe koje spadaju u rizične kotegorije, hronični bolesnici, osobe koje već imaju respiratornih problema ili su starije životne dobi svakako treba da izbjegavaju mjesta javnog okupljanja”, navedeno je iz Kantona Sarajevo.

Smatraju da organizatori javnih skupova i događaja, koji uključuju učesnike koji dolaze iz zemalja posebno pogođenih korona virusnom infekcijom (Kina, Južna Koreja, Iran, Italija) trebaju voditi računa o tome da su navedene osobe obavezne provesti 14 dana u izolaciji odmah po ulasku u BiH.

“Naglašavamo da je ove preporuke u svakom momentu moguće promijeniti, u skladu sa razvojem situacije na terenu. To može biti čak i danas jer je nemoguće pretpostaviti dalji razvoj situacije kako u Kantonu Sarajevo tako i Bosni i Hercegovini. Zbog adekvatnog informisanja javnosti neophodno je da stanovništvo prati preporuke Kriznog štaba KS i da se istih pridržava”, poručeno je danas.

Kontakti i reakcije svih ustanova u lancu otkrivanja i liječenja oboljelih od korona virusa su neprekidne 24 sata.

“Spremni smo u slučajevim pojave virusa zbrinuti osobe sa epidemiološke strane, posjedujemo ljudstvo, izolatorij, paniku ne treba širiti ali ne treba ni minimizirati problem ove epidemije . Prema infomacijama Kriznog štaba , trenutno postoji dovoljno količina opreme i lijekova, ali se zaštitna oprema kao i testovi na bolest i dalje nabavaljaju”, naglašeno je danas.

Trenutno za zbrinjavanje oboljelih ništa ne nedostaje, poručeno je sa Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, gdje je spreman potpuno opremljeni izolatorij za najteže pacijene.

U slučaju pojave većeg broja pacijenata, bit će potrebno uključivanje i ostalih institucija u zdravstveno zbrirnjavanje oboljelih ključna stvar je epidemiološka kontrola oboljelih u cilju sprečavanja širenja viurusam, što Zavod za javno zdravstvo do sada, zajednička je ocjena, dobro radi.

Iz Domova zdravlja poručuju da su obezbijedili dovoljan broj posebnih prostorija za slučajeve sumnjive na ovaj virus u blizini ulaza u svoje centralne objekte.

Načelnici sarajevskih općina dali su finansijsku podršku u nabavci zaštitne opreme za domove zdravlja koji su najavili stavljanje na raspolaganje dodatnih telefonskih brojava koji će biti uskoro objavljeni.

Prema riječima predsjednice Kriznog štaba doktorice Aide Pilav, u 38 evropskih zemalja postoji lokalna tranmisija virusa, kod nas je trenutno pod nadzorom 31 osoba, a od zvanične pojave virusa izvršen je nadzor na skoro 400 osoba.

“Sve naše aktivnosti su usaglašene sa preporukama Svjetske zdravstvene organzacije i preporukama Kriznog štaba FBiH. Mi imamo naš alogoritam djelovanja svih u lancu koji svakako, imjući u vidu promjene u okruženju i globalno, prilagođavamo i ažuriramo. Važno je da nam sve zdravstvene ustanove dostave svoje precizne krizne planove kako bi put pacijenta i djelovanje ustanova bilo najbolje uvezano”, poručila je Pilav.

Još jednom se skreće pažnja da sve osobe koje su u proteklih sedam do 14 dana boravile u zemljama gdje postoji epidemija korona virusa, sa naglaskom na Italiju, da kontaktiraju Zavod za javno zdravstvo KS-a preko njihovih dežurnih telefona.

(Anadolija/Interview.ba)

Prethodna vijest

Novalić: Migrantska kriza i koronavirus su posljedice globalnih dešavanja

Naredna vijest

Hrvatska i EU zasad imaju dovoljno resursa za odgovor na širenje koronavirusa