Cariniku Hamdiji Nizandžiću godina zatvora i novčana kazna za primanje dara

Sud Bosne i Hercegovine, nakon održanog pretresa za razmatranje sporazuma o priznanju krivnje i ročišta za izricanje krivičnopravne sankcije, izrekao je presudu optuženom Hamdiji Nizamdžiću za krivično djelo primanje dara i drugih oblika koristi.

Sud mu je izrekao  kaznu zatvora u trajanju od godinu dana. Optuženom je kao sporedna izrečena novčana kazna od 6.000 KM, a oduzeta je i imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog djela i to novčani iznos od 1.600 EUR.

Obavezan je na ime imovinskopravnog zahtjeva nadoknaditi štetu nastalu izvršenjem krivičnog djela i to novčani iznos u visini od polovine iznosa utvrđenog u Zapisniku o procjeni vrijednosti robe Uprave za indirektno oporezivanje, odnosno iznos od 638,56 KM. Odbijen je kao neosnovan prijedlog Tužilaštva BiH za prošireno oduzimanje imovinske koristi pribavljene izvršenjem krivičnog djela iz člana 110.a KZ BiH, te se optuženom po pravomoćnosti presude ima vratiti novčani iznos ranije privremeno oduzeti po potvrdi o privremenom oduzimanju predmeta Državne agencije za istrage i zaštitu.

Optuženi Hamdija Nizandžić kriv je što je zajedno sa Š. M. 24.11.2018. godine na širem području Carinske ispostave Gradiška koristeći svojstva službenih lica Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje BiH – i to Hamdija Nizandžić kao saradnik – carinik u Carinskom referatu na graničnom prijelazu Gradiška, a Š. M. kao viši stručni saradnik – vođa smjene u Carinskom referatu na graničnom prijelazu Gradiška, u cilju pribavljanja protivpravne imovinske koristi za sebe, a po prethodnom dogovoru, od prikrivenog istražitelja „Dušana“ zahtijevali i primili dar u vidu novca u iznosu od 1.600 EUR. Nakon toga su u okviru svoje funkcije propustili provesti odgovarajući carinski postupak prema robi koja se uvozi kako je to propisano odredbom čl. 14. st. (2) Upute o carinskom postupku u putničkom prometu. Na taj su način svjesno propustili izvršiti procjenu da roba koja se uvozi ima komercijalni karakter i da kao takva može biti carinjena samo u redovnom carinskom postupku.

Sud je donio rješenje kojim su prema optuženom  Hamdiji Nizandžiću ukinute mjere zabrane i to zabrana poduzimanja određenih poslovnih aktivnosti ili službenih dužnosti iz člana 126.a stav 1. tačka a) ZKP BIH, te zabrana sastajanja s određenim osobama iz člana 126.a stav 1. tačka c) ZKP BiH, saopćeno je iz Suda.

(FENA, Interview.ba)

Prethodna vijest

Fahrudin Radončić: Bosni i Hercegovini prijeti ekstremna bezbjednosna i humanitarna kriza

Naredna vijest

Iran testira dva lijeka za koronavirus