Udruženje sudaca FBiH poziva na odgovornost: Tegeltija je prekršio zakon

Predsjedništvo Udruženja sudija/sudaca Federacije BiH objavilo je zaključke sa sjednice održane 21. februara 2020. godine. Saopštenje prenosimo u cjelosti.

– U vezi najnovijih aktivnostii javno prezentiranih stavova predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog Vijeća ( dalje VSTV-a), Milana Tegeltije, Udruženje sudija/sudaca uFederacijiBiH (dalje Udruženje) skreće pažnju članovima VSTV-a, članovima pravosudne zajednice u cjelini, međunarodnoj zajednici i bosanskohercegovačkoj javnosti na sljedeće činjenice:

1. Milan Tegeltija je u svojstvu predsjednika VSTV-a u izjavi za medijsku kuću N1 od 13.2.2020. godine, naveo da je on u VSTV-u predstavnik Republike Srpske (RS) i da zajedno sa ostalim članovima iz RS-a ima obaveze da predstavlja RS u VSTV-u. Ovo je obrazložio činjenicom da je VSTV uspostavljen Sporazumom o prijenosu nadležnosti između entiteta i postojanjem Podvijeća RS-a, u sastavu VSTV-a, čiji je i on član. Podvijeće u ovom statusu, prema njegovom mišljenju, predstavlja predstavničko tijelo RS-a u VSTV-u.

Ovaj stav je praktično konkretiziran učešćem Milana Tegeltije na sastanku „srpskih predstavnika u organima Bosne i Hercegovine” 20. 2.2020. godine.

Smatramo da smo ovim povodom obavezni upozoriti da opisana izjava Predsjednika VSTV-a dokumentira iskrivljenu ustavne strukturu Bosne i Hercegovine, uključujućii nadležnosti VSTV, na čijem čelu se nalazi. Naime, VSTV prema zakonskim propisima i u pogledu ustavnog sistema trodiobe vlasti, nema ni jedno obilježje predstavničkog tijela entiteta, niti se njegovi članovi na bilo koji način mogu dovesti u vezu sa predstavljanjem entiteta.

VSTV je regulator koji djeluje kao samostalan i nezavisan organ koji prema različitim kriterijima predstavlja pravosuđe u cjelini. Tumačenje VSTV-a kao „predstavničkog tijela entiteta” predstavlja razlog za brigu, jer bi to, između ostalog, značilo da ono ima i funkciju zaštite vitalnih interesa konstitutivnih naroda, što nije Zakonska odrednica i u direktnoj je suprotnosti sa osnovnim principom na kojem VSTV kaoregulator djeluje. Uz to treba istaći da se Podvijećima u VSTV-u ne može pripisati uloga entitetskog predstavljanja u smislu političkih ciljeva koji su sadržani u formulaciji „predstavničkog tijela“ jer sastav i nadležnosti Podvijeća entiteta se svodi na tehničku ispomoć u procesu imenovanja sudija i izbora tužilaca imajući u vidu samostalnost sudskog sistema kako u entitetima, tako i na državnom nivou i nivou Brčko Distrikta. Podvijeća određuju komisije za intervjue sa kandidatima i u njima se uvijek nalaze predstavnici svih konstitutivnih naroda, a ponekad i ostalih, a ne samo jednog naroda. Predsjednik VSTV-a,kao i drugi članovi,su zaista članovi Podvijeća iz sudskog sistema i tužilačkih organa koji ih biraju u taj organ, ali u odnosu na entitet kao dio strukture države BiH, za njega i članove VSTV-a ne postoje nikakve zakonske obaveze. Samo VSTV kao organ je obavezan podnijeti godišnji izvještajo stanju u sudstvu i tužilaštvu, uključujući preporuke za poboljšanje, u svrhu informisanjai tou istoj formi: Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, Vijeću Ministra Bosne i Hercegovine, Parlamentu Federacije BiH, skupštinama kantona, Narodnoj Skupštini Republike Srpske, državnim i entitetskim ministarstvima pravde i Skupštini Brčko Distrikta BiH (čl. 20 st.3 Zakonao VSTV BiH).

2. Ovo Udruženje smatra, dalje, nedopustivim i skandaloznim tumačenje koje je izrekao Predsjednik VSTV-a o ugroženosti državnom suverenitetu BiH, angažmanom stranih sudija u Ustavnom sudu BiH. Nadležnost Predsjednika VSTV-a da zastupa i predstavlja VSTV, što podrazumijeva obavljanje te dužnosti u skladu sa Ustavom BiH i zakonima.

Javna polemika o sastavu Ustavnog suda BiH i dovođenje u vezu sa stavovima političkih struktura jednog entiteta, kod činjenice da je predsjednik VSTV-a svoj mandat započeo zakletvom na poštivanje Ustava BiH, ukazuje na kršenje zakletve, u situaciji kada javno dovodi u pitanjesastava Ustavnog suda BiH zasnovanom na izričitoj odredbi UstavaBosne iHercegovine.3.Konačno, ovo Udruženje ukazuje na činjenicu da je predsjednik VSTV-a, učešćem na sastanku „srpskih predstavnika u organima Bosne i Hercegovine”, koje je sazvao član Predsjedništva BiH Milorad Dodik i Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija, slušajući, bez odgovarajuće reakcije, izjave člana Predsjedništva Milorada Dodika da neće primijeniti odluku Ustavnog suda BiH, manifestirao podršku javnom deklarisanju nepoštivanja i neizvršavanja odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.Podsjećamo Predsjednika VSTV-a, da je kao sudija postao član u VSTV-u, a da je ovim svojim nastupom prekršio član 2.2.3. Kodeksa sudijske etike koji propisuje:„ Sudija neće: (…)(b) prisustvovati političkim skupovima i manifestacijama; (…)(d) javno učestvovati u kontroverznim političkim diskusijama, osim po pitanjima koja se direktnotiču rada sudova, nezavisnosti pravosuđa ili fundamentalnih aspekata sprovođenja pravde; (…).

“Podsjećamo Predsjednika VSTV-a da je kao predsjednik i član VSTV-a prekršio čl. 10 Zakona o VSTV-u prema kojem i kao član Vijeća ima zabranu učešća u bilo kakvim povezanim djelovanjima sa političkim strankama i aktivnostima političkih stranka. Na osnovu svega toga Udruženje sudija/sudacau Federaciji BiH ponovno ukazuje profesionalnoj zajednici i članovima VSTV-a, ali i međunarodnoj zajednici koja djeluje u Bosni iHercegovini, akademskim tijelima i političkim strankama, da je nastup Predsjednika VSTV-a u direktnoj suprotnosti sa njegovim ovlaštenjima i obavezama koje ima po Ustavu BiH i po Zakonu o VSTV-u.

Dužni smo se ovim povodom ograditi od ovakvih i sličnih nastupa i prakse i pozvati na odgovornost, kako predsjednika VSTV-a, tako i sve članove VSTV-a, ukoliko ne poduzmu odgovarajuće mjere u povodu nastale situacije. Prilika je da ovim povodom pozovemo cijelu profesionalnu zajednicu da prilikom odabira članova VSTV-a iz svojih profesionalnih sredina, preuzmu punu odgovornost, da posvete dužnu pažnju kriterijima za odabir, a posebno stručnosti, moralnosti i kredibilitetu.

Svjedoci smo drastičnog pada povjerenja javnosti u pravosuđe u cjelini, za što veliku odgovornost snose članovi VSTV-a, a posebno rukovodstvo, na što je ukazano i u Izvještaju stručnjaka o pitanjima vladavine prava u Bosni i Hercegovini (tzv. Pribeov izvještaj). Također je prilika da pozovemo i međunarodnu zajednicu da poduzme konkretne korake na zaustavljanju ovih djelovanja pojedinaca u okviru pravosuđa, za koje se ispostavilo da sistem nije našao rješenje ili je zloupotrebljen, stoji u saopštenju Udruženja sudija/sudaca u Federaciji BiH koje potpisuje predsjednik Udruženja Hakija Zajmović – saopšteno je.

(Oslobođenje, Interview.ba)

Prethodna vijest

Gradsko vijeće Sarajeva sutra odlučuje o dodjeli priznanja ‘Počasni građanin’

Naredna vijest

Zemlje Quinte: Odluke Dodika blokiraju rad bosanskih institucija