Porezna uprava FBiH: Navodi Kasumovića o Zenicatransu su neistiniti i zlonamjerni

Porezna uprava Federacije BiH (PUFBiH) odbacila je kao netačne, neistinite i zlonamjerne navode gradonačelnika Zenice Fuada Kasumovića u vezi s naplatom dugovanja Javno komunalnog preduzeća (JKP) Zenicatrans prevoz putnika.

Porezna uprava FBiH reagirala je povodom Kasumovićeve izjave koja je prije dva dana objavljena u sredstvima javnog informisanja, a u kojoj se ističe da Kantonalni porezni ured Zenica ne može iz budžeta tog grada naplatiti porezni dug JKP Zenicatrans-prevoz putnika i da je “stranačka Porezna uprava u Zenici izdala tako glup nalog – da Grad solidarno odgovara za Zenicatrans, što je nemoguće“.

U izjavi gradonačelnik navodi da je JKP Zenicatrans prevoz putnika „dioničko društvo i oni (misli se na Poreznu upravu) to mogu izdati, međutim, Grad će veoma brzo podići krivičnu prijavu zbog zloupotrebe položaja i nesavjesnog rada u službi. Oni jesu to poslali, međutim, oni Grad ne mogu blokirati“.

Porezna uprava Federacije BiH je podsjetila da dug JKP Zenicatrans-prevoz putnika na dan 31. decembra 2019. godine, kako je to objavljeno na web stranici Porezne uprave FBiH, iznosi 5.380.081,41 KM, od čega se na glavni dug odnosi 3.963.892,30 KM, a na dug po osnovu zatezne kamate 1.416.189,11 KM i sve druge informacije koje posjeduje Porezna uprava FBiH kao i informacije do kojiih je došla u postupku kontrole poslovanja JKP Zenicatrans prevoz putnika prema Zakonu o Poreznoj upravi FBiH predstavljaju poreznu tajnu i ne mogu se javno objavljivati bez prethodne pisane saglasnosti poreznog obveznika.

Prema podacima iz Registra vrijednosnih papira, osnivač društva Zenicatrans-prevoz putnika d.d. Zenica je Grad Zenica koji je i većinski vlasnik kapitala društva, sa procentualnim učešćem u kapitalu od 83,7196 posto, pa je svakom ko se imalo razumije u zakon i korporativno upravljanje, kako navode iz Porezne uprave FBiH, jasno da sve odluke o poslovanju ovog preduzeća donosi njegov vlasnik, a ne bilo koja politička partija, pa shodno tome i sve nepravilnosti koje se događaju ostvaruju se uz blagoslov njegovog većinskog vlasnika, odnosno Grada Zenice.

– S obzirom na stanje koje se događa u vezi sa JKP Zenicatrans prevoz putnika i više plasiranih neistina od gradonačelnika i drugih, a u cilju istinitog informisanja javnosti i demantovanja neistina, Porezna uprava FBiH je 9. januara ove godine od menadžmenta JKP Zenicatrans prevoz putnika tražila pisanu saglasnost da objavi podatake sa kojima raspolaže, a koje se odnose na poslovanje JKP Zenicatrans prevoz putnika i odgovornih osoba – navode iz PUFBiH.

S obzirom da saglasnost nije data, te imajući u vidu da je Grad Zenica prema javno dostupnim podacima 83 posto vlasnik JKP Zenicatrans prevoz putnika d.d., u Poreznoj upravi FBiH smatraju da je svima jasno ko i iz kojih razloga ima interes da Porezna uprava FBiH ne objavljuje podatke i da se od javnosti sakriva istina o navedenom poreznom obvezniku.

– Više puta smo javnosti upućivali jasne poruke da Porezna uprava nije politička institucija, da je politika do donošenja zakona, a nakon što se donese zakon, on se treba poštovati i primjenjivati – ističu iz PUFBiH. 

Cilj menadžmenta Porezne uprave, kako dodaju, jeste da radi otvoreno i transparentno i da izgradi pravednu, efikasnu, racionalnu, transparentnu i poštovanu instituciju.

– Porezna uprava Federacije BiH će shodno važećim zakonima nastaviti sa naplatom poreznih obaveza i neće podleći ničijim pritiscima – saopćeno je iz PUFBiH.

(Fena, Interview.ba)

Prethodna vijest

Dodik povukao vitalni nacionalni interes, NSRS će odlučiti o dolasku Đukanovića

Naredna vijest

Osmanović: Beograd stoji iza krize u BiH