Ko su sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine?

Ustavni sud Bosne i Hercegovine čini devet sudija, od kojih šest sudija biraju parlamenti entiteta (Predstavnički dom Federacije BiH bira četiri, a Narodna skupština Republike Srpske dva), a preostalu trojicu bira predsjednik Evropskog suda za ljudska prava, nakon konsultacija sa Predsjedništvom Bosne i Hercegovine.

Predsjednik Ustavbnog suda BiH je Zlatko M. Knežević koji dužnost sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine obavlja od 1. jula 2011. godine. Za predsjednika Ustavnog suda BiH izabran je 31. maja 2018. godine.

Potpredsjednik Ustavnog suda BiH je Mato Tadić. U 2002. godini izabran je za sudiju Ustavnog suda BiH. U periodu od maja 2003. do juna 2006. godine obavljao je dužnost predsjednika Ustavnog suda BiH. Na dužnost potpredsjednika Ustavnog suda BiH izabran je 2015. godine.

Potpredsjednik Mirsad Ćeman za sudiju Ustavnog suda BiH izabran je 2008. godine. Dužnost predsjednika obavljao je od 2015. do 2018. godine kada je izabran za potpredsjednika Ustavnog suda BiH.

Potpredsjednica ove institucije je i Makedonka Margarita Caca – Nikolovska. Za međunarodnu sutkinju Ustavnog suda BiH imenovana je 2011. godine, a na dužnost potpredsjednice izabrana je 2015. godine.

Sudija Ustavnog suda BiH je i Tudor Pantriu iz Moldavije. U junu 2002. godine imenovan je na funkciju međunarodnog sudije Ustavnog suda BiH, a dužnost preuzima u septembru iste godine. Od maja 2003. do juna 2006. godine obavljao je dužnost potpredsjednika Ustavnog suda BiH, a 26. maja 2012. godine ponovo je izabran na tu funkciju.

Valerija Galić je za sutkinju Ustavnog suda BiH je izabrana 30. jula 2002. godine, a na dužnost je stupila u februaru 2003. godine, nakon konstituirajuće sjednice novog saziva Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Dužnost potpredsjednice Ustavnog suda BiH obavljala je od juna 2006. godine do 26. maja 2012. godine, kada je izabrana za predsjednicu Suda.

Za sudiju Ustavnog suda BiH Miodrag Simović imenovan je 13. maja 2003. godine. Na funkciju potpredsjednika Ustavnog suda BiH izabran je krajem maja 2003, a reizabran u maju 2006. godine. Dužnost predsjednika Ustavnog suda BiH obavljao je od 30. maja 2009. godine do 26. maja 2012. godine, kada je ponovo izabran za potpredsjednika Suda.

Za sutkinju Ustavnog suda BiH Seada Palavrić izabrana je 2005. godine. Dužnost predsjednice Suda obavljala je od 2008. do 2009. godine i u tom svojstvu je potpisala Memorandum o razumijevanju i saradnji s Ustavnim sudom Republike Turske. Godine 2009. izabrana je na dužnost potpredsjednice Ustavnog suda BiH koju je obavljala u dva mandata do 2015. godine.

Predsjednik Evropskog suda za ljudska prava Guido Raimondi je, u skladu sa svojim ovlaštenjem i uvjetima, imenovao prof. Giovannija Grassa iz Republike Italije na mjesto sudije u Ustavnom sudu BiH. Profesor Grasso je sudija Ustavnog suda BiH od 15. decembra 2016. godine.

Od 14. februara ove godine umjesto Grassa imenovana je Angelika Nussberger sudinica iz Njemačke. Odluku je donio predsjednik Evropskog suda za ljudska prava.

(N1, Interview.ba)

Prethodna vijest

U Kini koronavirus odnio 1.868 života, preminuo i direktor bolnice u Wuhanu

Naredna vijest

Banjalučki doktor Golić branit će se sa slobode