Utvrđen Prijedlog zakona o jedinstvenom registru taksi i naknada u FBiH

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici održanoj u Sarajevu, utvrdila i Parlamentu FBiH po skraćenoj proceduri uputila Prijedlog zakona o jedinstvenom registru taksi i naknada u Federaciji BiH.

Cilj ovog federalnog propisa je uređenje oblasti neporeznih prihoda, odnosno naknada i taksi, uz puno poštivanje ustavnih nadležnosti i saradnje s nižim nivoima vlasti. Vodeći se time, Federalno ministarstvo finansija je, uz tehničku podršku USAID-ovog projekta Reforame fiskalnog sektora (FAR), kao i uz saradnju s nižim nivoima vlasti, pripremilo i objavilo interaktivni Registar taksi i naknada u FBiH, a u završnici je i priprema njegove pojednostavljene web aplikacije sa, na jednom mjestu, transparentno objedinjenim svim relevantnim informacijama, namijenjena kako za poslovne subjekte i građane (obveznike plaćanja), tako i za predlagače i donosioce javnih politika u ovoj oblasti.

Federalna vlada je usvojila programe utroška, s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih ovogodišnjim budžetom FBiH Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke, u iznosu od oko sedam miliona KM, te Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, u iznosu od 2.412.423 KM.

Također su usvojena i dva programa utroška transfera JP Željeznicama FBiH d.o.o. Sarajevo, utvrđena ovogodišnjim budžetom FBiH Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija, od 22.000.000 i 6.000.000 KM.

Federalna vlada je prihvatila zaduženje Federacije BiH po Ugovoru o zajmu između Evropske banke za obnovu i razvoj  i Bosne i Hercegovine za realizaciju Projekta gradskih saobraćajnica u Sarajevu, u iznosu do 30.000.000 eura, te inicijativu da kreditnim zaduženjem od 7.062.200 eura kod Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj (IFAD) budu osigurana sredstva za realizaciju projekta razvoja ruralnih preduzeća i poljoprivrede.

Danas je usvojena inicijativa Udruženja gluhih i nagluhih Federacije BiH, upućena putem Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, za donošenje zakona o znakovnom jeziku na nivou Federacije BiH, što je predviđeno Zakonom o znakovnom jeziku BiH i imenovana interresorna komisija sa zadatkom da, u roku od šest mjeseci, sačini tekst Prednacrta ovog zakona, saopćio je Ured za odnose s javnošću Vlade FBiH.

(Fena, Interview.ba)

Prethodna vijest

Suđenje za ubistvo Slaviše Krunića: Pogrešno što je ročište zatvoreno za javnost

Naredna vijest

‘Toplane Sarajevo’ od korisnika centralnog grijanja potražuju 90 miliona KM