Krug 99: Apsurd je preispitivati pripadnost Balkana Evropi

Na Balkanu sve manje razgovaramo i sve se više ne razumijemo. Danas se na Balkanu niječe ili preispituje pripadnost Evropi, što je apsurd, zato što je baš ime Evropi dao jedan balkanski narod, rekao je danas profesor Dževad Drino sa Pravnog fakulteta u Zenici, uvodničar na redovnoj sesiji “Kruga 99” o temi “Državnopravni razvitak i stabilnost na Balkanu”.

“Krug 99” polazi od toga da je u posljednjih 200 godina neravnomjeran državnopravni razvitak pojedinih država na Balkanu, a pogotovo današnjih sedam nastalih raspadom SFR Jugoslavije, uzrok trajnih sukoba i svojevrsno “bure baruta” na Balkanu.

“Na Balkanu sve manje razgovaramo i sve se više ne razumijemo. Danas se na Balkanu niječe ili preispituje pripadnost Evropi što je apsurd zato što je baš ime Evropa dao jedan balkanski narod. Nacionalne povijesti su prokletstvo Balkana, autor sintagme je Noel Malkom, gdje je samo jedna multinacionalna država na Balkanu, a to je BiH, koja ne posjeduje mapu svoje velike domovine. Sve ostale zemlje u ormaru drže kostur velike karte svoje zemlje, koju vade po potrebi”, pojasnio je Drino, uvodničar sesije povodom izlaska njegove studije “Balkan – državnopravna historija”.
Govorio je i o tome zašto Balkan često nazivaju “bure baruta”.

“Jedan od razloga je taj što su teritorijalni oblici srednjovjekovnih balkanskih država bili veoma nesigurni, a njihova suverenost upitna, što je svaka nacionalna historija obilni kvasac svih nacionalizama, očit je kult nedovršene historije na cijelom Balkanu”, rekao je Drino.

Ipak, kako je kazao, Balkan je tlo najstarije evropske civilizacije, antičke Grčke.

“Stoga je nedavni šamar Evropske unije Sjevernoj Makedoniji i Albaniji odjeknuo kao šamar cijelom Balkanu. Predaje nema. Evropska unija i jest najučinkovitije moderno društvo koje je svojim članicama obezbijedilo blagostanje i građanske slobode nezabilježene u cjelokupnom razvoju Evrope. Tamo nam je mjesto”, poručio je Drino.

Smatra da Balkan ne stagnira nego ide u još gore stanje.

“Balkan, sa svojim ukupnim razvojem, i društveno i ekonomski opada. Čuli ste sinoć, nije moj podatak, da će BiH sa ovakvim tempom rasta, ravnopravan status s EU steći za stotinu godina”, rekao je Drino.

(Fena/Interview.ba)

Prethodna vijest

Očuvane močvare ključne za opstanak prirode i ljudi

Naredna vijest

Vatra na području Teritorije glavnog grada u Australiji zahvatila 55.000 hektara