Vlada KS donijela odluku o zapošljavanju 25 vatrogasaca

U cilju poboljšanja uslova djelovanja i rješavanja trenutno najveće poteškoće u funkcionisanju Kantonalne uprave civilne zaštite, a koja se ogleda u nedostatku značajnog broja profesionalnog stručnog kadra, prije svih vatrogasaca, Vlada Kantona Sarajevo je na današnjoj 55. redovnoj sjednici jednoglasno dala saglasnost za upošljavanje 15 KV vatrogasaca – vozača i 10 KV vatrogasaca na neodređeno vrijeme u ovoj upravi.

Vlada KS je ovakvu odluku donijela na prijedlog aktuelnog v.d. direktora uprave Kemala Cacana te na ovaj način iskazala maksimalno razumijevanje i spremnost za rješavanje ovog gorućeg
dugogodišnjeg problema. Kako je kazao direktor Cacan obrazlažući ovu tačku dnevnog reda, u njihovom Odjeljenju za vatrogastvo predviđeno je da poslove zaštite od požara i vatrogastva obavlja 266 zaposlenika, te da je popunjeno samo 189 radnih mjesta.

„Trenutno je upražnjeno 77 radnih mjesta. Vatrogasci rade u četiri smjene, a nedostaju nam toliko ljudi kako bismo kvalitetno popunili naše dvije smjene“, precizirao je direktor Cacan.
Dodao je kako bi popunom ovih radnih mjesta Uprava bila značajno dokapacitirana da na vrijeme i kvalitetno izvršava poslove iz svoje nadležnosti, kao i da uspostavi efikasniju operativnost
profesionalne vatrogasne jedinice. 

Tokom rasprave ministar za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS Malik Garibija je zatražio od direktora Cacana da prema Vladi KS uputi zahtjev za angažman dodatnog broja
pripravnika i to kroz poseban program Službe za zapošljavanje KS. Naglasio je i kako bi bilo dobro započeti aktivnosti na otvaranju Centra za obrazovanje odraslih i trening kampa namijenjenih za edukaciju, obuku i certifikaciju novih mladih vatrogasaca.

(NAP, Interview.ba)

Prethodna vijest

FUP potvrdio navode Žurnala: Nesporno da su određeni policijski službenici počinili povrede službene dužnosti

Naredna vijest

Skupština SBŽ: 900.000 maraka za političke stranke