Porezna uprava RS-a: Rekordna naplata javnih prihoda

Porezna uprava Republike Srpske završila je 2019. godinu s prikupljenih rekordnih 2,494 milijarde maraka na računu entitetskih javnih prihoda, što je najveći iznos javnih prihoda koji je prikupljen na godišnjem nivou od osnivanja Porezne uprave RS-a 2001. godine, u ovom obliku organizovanja.

– Na takvo stanje, pored mjera koje Porezna uprava RS-a kontinuirano provodi s ciljem doborovoljnog prijavljivanja i plaćanja poreza, te automatizacije poslovnih procesa kroz implementaciju Integrisanog informacionog sistema u Poreznoj upravi, utjecao je niz faktora u prošloj godini. Prije svega, tu mislimo na više mjera Vlade RS-a na rasterećenju privrede i poboljšanja položaja radnika, od kojih je jedna svakako i povećanje broja osiguranika, povećanje minimalne plaće u RS-u, kao i povećanje plaća radnicima u prosvjeti i MUP-u RS-a. Ovaj rast se svakako može jednim dijelom pripisati i dobroj makroekonomskoj i političkoj situaciji u RS-u u ovoj godini – navodi se u saopćenju iz Porezne uprave RS-a.

Porezni obveznici u RS-u su u 2019. godini na račun javnih prihoda uplatili ukupno 2,494 milijarde maraka, što je za 53,6 miliona KM ili dva posto više nego u 2018. godini. U tom periodu, po osnovu doprinosa prikupljeno je 1,574 milijarda KM, što je za 60,7 miliona KM ili četiri procenta više nego u 2018. godini. Tako je za Fond PIO naplaćeno 892 miliona ili 30,9 miliona KM više, dok je za Fond zdravstvenog osiguranja naplaćeno 564,6 miliona što je više za 25,5 miliona KM u odnosu na uporedni period. Rast je zabilježen i kod naplate prihoda po osnovu doprinosa za Fond dječje zaštite, za Zavod za zapošljavanje, te za Fond za zapošljavanje lica sa invaliditetom.

– Kod direktnih poreza, u 2019. godini prikupljeno je ukupno 473,4 miliona, što je za 19,2 miliona KM ili četiri posto manje u odnosu na 2018. godinu. Najveće smanjenje naplate bilo je kod poreza na dohodak, koji je naplaćen u iznosu od 190,2 miliona KM, što je za 39 miliona manje u odnosu 2018. godinu. Na pad naplate ovog prihoda najviše su utjecale izmjene Zakona o porezu na dohodak, u smislu povećanja osnovnog ličnog odbitka sa 200 na 500 KM mjesečno. Porez na dobit je u 2019. naplaćen u iznosu od 238 miliona KM, što je za 17,2 miliona ili osam posto više nego u istom periodu prethodne godine. Kod ostalih javnih prihoda, u 2019. godini ostvarena je naplata od 430,7 miliona KM, što je za 18,9 miliona KM ili pet posto više nego u 2018. godini – stoji u saopćenju iz Porezne uprave RS-a.

Najviše prihoda u 2019. godini prikupio je Područni centar (PC) Banja Luka, i to ukupno 1,228 milijardi KM, što čini 49,3 posto od ukupnog iznosa prikupljenih javnih prihoda u 2019. godini, a slijede PC Doboj, Bijeljina i Istočno Sarajevo.

Pročitajte još: 

Stigli novonabavljeni trolejbusi u Sarajevo

(Faktor.ba/Interview.ba)

 
Prethodna vijest

Stigli novonabavljeni trolejbusi u Sarajevo

Naredna vijest

Kolektivno trovanje pred Vladom Kantona Sarajevo 20. januara