utorak, 17 April 2018 10:17

Europska komisija danas usvaja paket o proširenju u Strasbourgu

Europska komisija će danas u Strasbourgu usvojiti paket o proširenju, koji obuhvata BiH, Crnu Goru, Srbiju, Makedoniju, Kosovo, Albaniju te Tursku.

Europska komisija je uvijek do sada paket o proširenju, koji uključuje strategiju o proširenju i izvješća o napretku zemalja kandidatkinja i potencijalnih kandidatkinja, objavljivala u novembru. Sada je to prebačeno na proljeće, a zadnji paket usvojen je prije godinu i pol dana u studenome 2016.


Ovaj put je strategija o proširenju objavljena dva mjeseca prije izvješća o napretku, u veljači ove godine, ali samo za zemlje zapadnog Balkana, ne i za Tursku, s kojom EU ima otvorene pregovore, iako su oni u potpunom zastoju.


U izvješćima o napretku Komisija ocjenjuje aspirante na članstvo u pogledu poštovanja temeljnih europskih vrijednosti, poput vladavine prava, dobrosusjedskih odnosa, reformi u području pravne države, javne uprave, borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala te gospodarskih reformi.


Najdalje u procesu su odmakle Crna Gora i Srbija, Makedonija i Albanija imaju status kandidata ali čekaju na datum za početak pregovora, BiH čeka na mišljenje Komisije o njezinu zahtjevu za članstvo, dok je Kosovo na začelju i u najtežoj je situaciji jer pet zemalja članica ne priznaje njegovu neovisnost.

(Interview.ba, FENA)