srijeda, 14 Mart 2018 14:14

KS u borbi protiv korupcije: Registar imenovanih osoba u institucijama bit će dostupan od maja

Vlada KS je prva u BiH koja je uspostavila stalni ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom, što je vrlo bitan korak u borbi protiv ove pošasti koja u našoj zemlji ne jenjava.

Direktor Programskog odjela Misije OSCE-a u BiH Fermin Cordoba kazao je kako je BiH barem na papiru prepoznala potrebu za uspostavljanjem sistemskog pristupa borbi protiv korupcije.

"Jedna od njih je uspostavljanje antikorupcijskih timova i imenovanje koordinatora za borbu protiv korupcije na svim nivoima vlasti u BiH. Odluka Vlade KS o uspostavljanju stalnog ureda za borbu protiv korupcije i upravljanja kvalitetom je jedan važan korak naprijed, ali moram naglasiti da ovaj ured treba raditi bez političkog utjecaja", rekao je Cordoba dodavši kako će Misija OSCE-a i dalje biti posvećen partner bh. vlastima u osiguravanju efikasnog antikorupcijskog sistema BiH.

Šef Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS-a Erduan Kafedžić kazao je kako se nada da će svi kantoni krenuti stopama Kantona Sarajevo. Također, najavio je da će uskoro biti predstavljena Strategija za borbu protiv korupcije 2018-2019 koja će biti puno efikasnija.

"Napravili smo široku antikoruptivnu mrežu u KS. U svakoj instituciji imamo imenovane kontakt osobe koje su prošle edukaciju i sada uspostavljamo monitoring gdje će te osobe unositi podatke šta su uradile. Napravili smo i bazu javnih nabavki, te Skupština KS neće moći usvojiti niti jedan izvještaj javnih preduzeća ako ne budu imala bazu javnih nabavki. Izdajemo preporuke, vršimo edukacije i radimo puno posla koji se ne vidi jer se u javnosti samo ističe mehanizam prijave korupcije s kojim imamo problema", rekao je Kafedžić.

Sredinom maja bit će objavljen i online registar imenovanih osoba u kojem će se nalaziti podaci o osobama koje nalaze na različitim funkcijama u javnim preduzećima i institucijama. Ovo se odnosi na skupštine, nadzorne i upravne odbore, itd.


"Utvrdili smo da veći broj institucija nema riješeno pitanje sukoba interesa i danas će Vlada KS razmatrati našu preporuku da se krene u realizaciju normativa kojima će se spriječiti ova štetna pojava. Online registar je u internoj funkciji i svaki dan se dorađuje. Riječ je o hiljadama osoba", kazao je Kafedžić i pozvao nevladin sektor da se uključi u analize i ponude rješenja.

(Klix.ba)