srijeda, 07 Februar 2018 12:51

Bihać se pridružio ACCOUNT-ovoj mreži gradova i općina u borbi protiv korupcije

Grad Bihać odlučio je da se snažnije suprotstavi korupciji, kao jednom od najvećih problema koji tišti i bh. društvo i ovaj grad. Uz podršku ACCOUNT-a gradonačelnik Šuhret Fazlić očekuje da omogući transparentniji rad institucije i bolje informisanje građana u potrošnji budžetskih sredstava.

„Kada sam izabran za načelnika 2016. godine, znao sam da mi osim volje da radim dobro i pošteno, treba i neko ko mi može pomoći da sistemski pristupimo borbi protiv korupcije. Ako ste to vi, onda mi je drago da možemo surađivati“, kazao je Fazlić prilikom potpisivanja memoranduma o saradnji s direktoricom INFOHOUSE Dženanom Alađuz a u sklopu ACCOUNT-a. 

Od svog imenovanja Fazlić je poduzeo niz koraka za transparentni rad i informisanje javnosti, poput postavljanja displeja na zgradi Gradske uprave preko kojeg objavljuje informacije o prihodima i rashodima uprave jer “ sam htio da ljudi znaju gdje novac ide. Također sam napravio kampanju 'Žali se', kako bi ljudi mogli da kažu sve ono što im se ne dopada. Između ostalog uveo sam i Viber broj, kao i Dan otvorenih vrata.”

Alađuz je kazala da joj je drago što je gradonačelnik Fazlić prepoznao važnost borbe protiv korupcije, i da je spreman da otvori vrata svim građanima koje interesuje rad uprave i ostvarivost budućeg Akcionog plana za borbu protiv korupcije.

Današnjim potpisivanjem Memoranduma o saradnji utvrđen je mehanizam rada, uključujući formiranje zajedničke radne grupe, tehničku podršku, izgradnju kapaciteta, razmjenu informacija i promociju, čiji je cilj smanjenje korupcije i povećanje prevencije u borbi protiv korupcije na lokalnom nivou.

U proteklom periodu 28 općina je potpisalo memorandume o saradnji o izradi akcionih planova za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou. Kada budu primljeni ovi planovi bi trebali doprinijeti većoj transparentnosti, utrošku budžetskih sredstava, boljoj organizaciji rada, smanjenju zloupotreba lokalne administracije, ali i poboljšanju općih uslova života građana. Više na account.ba

(A.Š. Interview.ba)